שנה ג
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
קורסים לתלמידי שנה ג'- סה"כ 38 ש"ס
7 קורסי חובה-המסגרת בהתאם להתרכזות שנקבעה לתלמיד
חובה לסמן בבידינג קורס 1 בהתאם לשיבוץ
אב 1110.3208.01 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר ג'מאל-עבוד רומאן
אב 1110.3208.02 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר קורין-לנגר נורה
אב 1110.3208.03 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
אב 1110.3208.04 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר גוזמן ג'וליה
אב 1110.3208.05 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר גיטליץ תמר
אב 1110.3208.06 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' פרנקנבורג רות
חובה לבחור קורס אחד בהתאם לשיבוץ
א' 1110.3016.01 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 121 ד"ר ג'מאל-עבוד רומאן
ב' סמינר ב 12:00-10:00 121 ד"ר ג'מאל-עבוד רומאן
א' 1110.3016.02 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 122 ד"ר קורין-לנגר נורה
ב' סמינר ב 12:00-10:00 122 ד"ר קורין-לנגר נורה
א' 1110.3016.03 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 123 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
ב' סמינר ב 12:00-10:00 123 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
א' 1110.3016.04 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 124 ד"ר גוזמן ג'וליה
ב' סמינר ב 12:00-10:00 124 ד"ר גוזמן ג'וליה
א' 1110.3016.05 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 126 ד"ר גיטליץ תמר
ב' סמינר ב 12:00-10:00 126 ד"ר גיטליץ תמר
א' 1110.3016.06 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 053 גב' פרנקנבורג רות
ב' סמינר ב 12:00-10:00 053 גב' פרנקנבורג רות
התרכזויות-חובה לסמן בבידינג התרכזות אחת בהתאם לשיבוץ
א' 1110.3281.01 התרכזות ילדים בקהילה סמינר ב 10:00-08:00 121 ד"ר ג'מאל-עבוד רומאן
ב' סמינר ב 10:00-08:00 121 ד"ר ג'מאל-עבוד רומאן
א' 1110.3187.01 ע"ס בתחום החברה הרב תרבותית סמינר ב 10:00-08:00 122 ד"ר קורין-לנגר נורה
ב' סמינר ב 10:00-08:00 122 ד"ר קורין-לנגר נורה
א' 1110.3264.01 ע"ס בתחום בריאות הנפש סמינר ב 10:00-08:00 123 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
ב' סמינר ב 10:00-08:00 123 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
א' 1110.3280.01 ע"ס בתחום הבריאות סמינר ב 10:00-08:00 124 ד"ר גוזמן ג'וליה
ב' סמינר ב 10:00-08:00 124 ד"ר גוזמן ג'וליה
א' 1110.3240.01 ע"ס בתחום הזקן ומשפחתו סמינר ב 10:00-08:00 126 ד"ר גיטליץ תמר
ב' סמינר ב 10:00-08:00 126 ד"ר גיטליץ תמר
א' 1110.3277.01 עבודה סוציאלית קהילתית סמינר ב 10:00-08:00 053 גב' פרנקנבורג רות
ב' סמינר ב 10:00-08:00 053 גב' פרנקנבורג רות
קורסי חובה
ב' 1110.3027.01 התיאוריה של הפרקטיקה ג' שיעור ב 14:00-12:00 127 ד"ר קטרי עידו
א' 1110.3020.01 פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית שיעור ב 14:00-12:00 127 ד"ר פלדמן גיא
חובה לבחור קבוצה אחת (שנתי)
הקורס מתקיים אחת לשבועיים
א' 1110.3028.01 סמינר אמפירי סמינר ד 16:00-14:00 015 פרופ' טרטקובסקי יבגני
ב' סמינר ב 16:00-14:00 015 פרופ' טרטקובסקי יבגני
א' 1110.3028.02 סמינר אמפירי סמינר ד 16:00-14:00 016 ד"ר פלדמן גיא
ב' סמינר ב 16:00-14:00 016 ד"ר פלדמן גיא
א' 1110.3028.03 סמינר אמפירי סמינר ד 16:00-14:00 120 ד"ר גבריאל-פריד בל
ב' סמינר ב 16:00-14:00 120 ד"ר גבריאל-פריד בל
א' 1110.3028.04 סמינר אמפירי סמינר ד 16:00-14:00 124 ד"ר סולימני-אעידן יפית
ב' סמינר ב 16:00-14:00 250 ד"ר סולימני-אעידן יפית
א' 1110.3028.05 סמינר אמפירי סמינר ב 16:00-14:00 122 ד"ר צור נגה
ב' סמינר ב 16:00-14:00 122 ד"ר צור נגה
חובה לבחור קבוצה אחת
א' 1110.3190.01 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 128 ד"ר סמילה סנד שרית
א' 1110.3190.02 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ב 16:00-14:00 150 ד"ר סמילה סנד שרית
ב' 1110.3190.03 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 152 ד"ר סמילה סנד שרית
5 קורסי חובה - נא לבחור קורס 1 מכל אשכול
המסגרת בהתאם לאשכול
סוגיות בעבודה סוציאלית א'-346
חובה לבחור קורס אחד
א' 1110.3761.01 לחץ וטראומה: מבוא לעבודה סוציאלית מיודעת טראומה שיעור ד 10:00-08:00 125 ד"ר צור נגה
א' 1110.3726.01 סוגיות ביחס לחולי פיזי בילדים שיעור ד 12:00-10:00 055 פרופ' חממה ליאת
א' 1110.3766.01 ילדים נפגעי התעללות ותהליך עשיית הצדק: שיעור ד 12:00-10:00 152 פרופ' כץ כרמית
סוגיות בעבודה סוציאלית ב' - 344
חובה לבחור קורס אחד
א' 1110.3266.01 התמודדות עם מצבי לחץ בהגירה שיעור ד 14:00-12:00 015 פרופ' טרטקובסקי יבגני
הקורס אינו מיועד לתלמידי התרכזות חברה רב תרבותית
א' 1110.3296.01 עבודה סוציאלית עם נשים מפרספקטיבה פמיניסטית שיעור ד 14:00-12:00 055 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
א' 1110.3764.01 סוף החיים: משפט, חברה ותרבות שיעור ד 14:00-12:00 150 פרופ' ליכטנטריט רונית
התערבות במישור משפחה - 340
חובה לבחור קורס אחד
ב' 1110.3744.01 משפחה בחברה הערבית שיעור ד 16:00-14:00 150 גב' מסארוה מראם
ב' 1110.3765.01 אמהות ורווחה שיעור ד 10:00-08:00 150 ד"ר סיני-גלזר חגית
א' 1110.3752.01 אלימות כלפי נשים במשפחה: פרספקטיבה אינטרדיסיפלינרית שיעור ד 18:00-16:00 118 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
א' 1110.3757.01 אלימות כלפי נשים במשפחה - מיומנויות שיעור ד 20:00-18:00 118 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
ד"מ: קורס 1110375201
התערבות במישור קבוצה - 341
חובה לבחור קורס אחד
ב' 1110.3444.01 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 121 ד"ר קורין-לנגר נורה
ב' 1110.3444.02 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 122 ד"ר גלזר חודיק נורית
ב' 1110.3444.03 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 121 גב' זקס אילנה
ב' 1110.3444.04 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 125 גב' קירשנבאום דנה
ב' 1110.3444.05 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 152 גב' גינת עינת
התערבות במישור קהילה - 342
חובה לבחור קורס אחד
ב' 1110.3298.01 התערבויות קהילתיות באירועי אסון וחרום שיעור ד 12:00-10:00 118 ד"ר ברגר רוני
ב' 1110.3751.01 עבודה סוציאלית קהילתית בחברה החרדית שיעור ד 12:00-10:00 152 ד"ר יצחקי-בראון יעל
ב' 1110.3743.01 עבודה סוציאלית עם פליטים ומבקשי מקלט בישראל ובגרמניה** שיעור ד"ר קורין-לנגר נורה
ד"ר בירגר ליאור
 • סדנאת הכנה שני מפגשים חובה
 • ב' 1110.3760.01 מיצוי זכויות שיעור ד 12:00-10:00 150 ד"ר תמיר גילי
  קורס בחירה
  ניתן ללמוד במקום סוגיות א' או ב' בשנה ג' או קורס כללי
  א' 1411.7650.01 זכויות אדם בישראל - היבטים מעשיים של פסקי דין מכוננים שיעור א 20:00-18:00 102 - אולם מירון עו"ד אברהם-ויס שרון
  ניתן ללמוד במקום קורס כללי
  ב' 1041.3588.01 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות שו"ת ג 16:00-13:00 103 ד"ר שרון סמדר
  גב' דלאשה מייסלון
  רצוי 203
  ניתן ללמוד קורס 1 במקום ק. כללי או ק. בסוגיות א' או ב' בשנה
  א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה שיעור ג 18:00-16:00 152 ד"ר עופר נורדהיימר נור
  א' 1883.1005.01 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל שיעור א 18:00-16:00 305 ד"ר כהן רוית
  ב' 1883.1005.02 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל שיעור ב 18:00-16:00 ד"ר כהן רוית
  ב' 1883.0101.01 אורח חיים בריא במאה ה-21 שיעור א 18:00-16:00 ד"ר רונית יעקובוביץ
  ב' 1883.0604.01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות ערכיות, חברתיות וחינוכיות שיעור ד 18:00-16:00 ד"ר טל קוגמן
  ב' 1883.0701.01 שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית? שיעור ג 18:00-16:00 מר מקדוסי עודד