שנה ב
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
קורסי חובה
סה"כ 40 ש"ס-מסגרת 210
השיבוץ לקורסי שיטות, מיומנויות והכשרה מקצועית נעשה במזכירות
א' 1110.2100.01 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 125 גב' שי שרית
א' 1110.2116.01 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 125 גב' שי שרית
ב' 1110.2100.01 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 125 גב' שי שרית
ב' 1110.2116.01 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 125 גב' שי שרית
א' 1110.2100.02 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 017 גב' ברקוביץ' רומנו אדוה
א' 1110.2116.02 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 017 גב' ברקוביץ' רומנו אדוה
ב' 1110.2100.02 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 017 גב' ברקוביץ' רומנו אדוה
ב' 1110.2116.02 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 017 גב' ברקוביץ' רומנו אדוה
א' 1110.2100.03 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 122 ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
א' 1110.2116.03 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 122 ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
ב' 1110.2100.03 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 053 ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
ב' 1110.2116.03 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 053 ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
א' 1110.2100.04 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 055 גב' קירשנבאום דנה
א' 1110.2116.04 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 128 גב' קירשנבאום דנה
ב' 1110.2100.04 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 055 גב' קירשנבאום דנה
ב' 1110.2116.04 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 055 גב' קירשנבאום דנה
א' 1110.2100.05 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 121 ד"ר ארטום עדי
א' 1110.2116.05 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 121 ד"ר ארטום עדי
ב' 1110.2100.05 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 121 ד"ר ארטום עדי
ב' 1110.2116.05 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 121 ד"ר ארטום עדי
א' 1110.2100.06 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 119 גב' יעקובסון קגן
א' 1110.2116.06 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 119 גב' יעקובסון קגן
ב' 1110.2100.06 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 119 גב' יעקובסון קגן
ב' 1110.2116.06 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 119 גב' יעקובסון קגן
אב 1110.2108.01 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית גב' שי שרית
אב 1110.2108.02 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית גב' ברקוביץ' רומנו אדוה
אב 1110.2108.03 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
אב 1110.2108.04 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית גב' קירשנבאום דנה
אב 1110.2108.05 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית ד"ר ארטום עדי
קורסי חובה
ב' 1110.2102.01 דיני רווחה שו"ת ד 18:00-16:00 001 ד"ר קטרי עידו
א' 1110.2818.01 התיאוריה של הפרקטיקה ב' שיעור ד 16:00-14:00 001 ד"ר אליעזר קופל
ב' 1110.2821.01 ילדים בסיכון שיעור ד 10:00-08:00 127 פרופ' כץ כרמית
ב' 1110.2819.01 Personal social services and introduction to social securit שיעור ד 14:00-12:00 127 ד"ר תמיר גילי
קורס באנגלית
א' 1110.2822.01 הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית שיעור ד 14:00-12:00 127 פרופ' חממה ליאת
ב' 1110.2801.01 פסיכופתולוגיה שו"ת א 16:00-14:00 127 פרופ' טרטקובסקי יבגני
ב' 1110.2129.01 המשפחה כמערכת שו"ת א 14:00-12:00 001 ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
א' 1110.2135.01 הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית שו"ת ד 18:00-16:00 001 מר אשמן תמיר
ב' 1110.2236.01 קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימא שיעור ד 16:00-14:00 127 ד"ר פלדמן גיא
א' 1110.2127.02 שיטות מחקר שיעור ד 10:00-08:00 127 ד"ר שילה גיא
א' 1110.2804.01 מבוא לסטטיסטיקה שיעור א 14:00-12:00 127 מר לוי תומר
תרגיל בסטטיסטיקה-חובה לבחור תרגיל 1 מבין 2
א' 1110.2804.02 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל א 16:00-14:00 127 ד"ר סעד יערה
א' 1110.2804.03 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל א 16:00-14:00 118 מר חורב שילה
אשכול התערבות בעבודה סוציאלית
חובה לבחור קורס אחד
ב' 1110.2430.01 עבודה מערכתית - טיפולית עם להט"ב (לסביות, הומואים, טרנסג'נדר שיעור א 10:00-08:00 150 מר עייק אורי
ב' 1110.2431.01 טראומטיזציה משנית שיעור א 10:00-08:00 152 ד"ר ברגר רוני
ב' 1110.2432.01 התערבות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים שיעור א 10:00-08:00 118 גב' לויאל יעל
קורס בחירה
ניתן ללמוד במקום סוגיות א' או ב' בשנה ג' או במקום קורס כללי
א' 1411.7650.01 זכויות אדם בישראל - היבטים מעשיים של פסקי דין מכוננים שיעור א 20:00-18:00 102 - אולם מירון עו"ד אברהם-ויס שרון
ניתן ללמוד במקום קורס כללי
ב' 1041.3588.01 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות שו"ת ג 16:00-13:00 103 ד"ר שרון סמדר
גב' דלאשה מייסלון
רצוי 203
ניתן ללמוד קורס 1 במקום ק. כללי או ק. בסוגיות א' או ב' בשנה
ב' 1883.0604.01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות ערכיות, חברתיות וחינוכיות שיעור ד 18:00-16:00 ד"ר טל קוגמן
א' 1883.1005.01 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל שיעור א 18:00-16:00 305 ד"ר כהן רוית
ב' 1883.1005.02 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל שיעור ב 18:00-16:00 ד"ר כהן רוית
ב' 1883.0101.01 אורח חיים בריא במאה ה-21 שיעור א 18:00-16:00 ד"ר רונית יעקובוביץ
א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה שיעור ג 18:00-16:00 152 ד"ר עופר נורדהיימר נור
ב' 1883.0701.01 שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית? שיעור ג 18:00-16:00 מר מקדוסי עודד