שנה א
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
קורסי חובה
סה"כ 42 ש"ס - מסגרת 110
שיבוץ לקורסי שיטות, מיומנויות והכשרה נעשה במזכירות
א' 1110.1100.01 שיטות בעבודה סוציאלית - א' שו"ת א 10:00-08:00 128 ד"ר גבריאל-פריד בל
ב' שו"ת א 12:00-10:00 128 ד"ר גבריאל-פריד בל
ב' 1110.1130.01 מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע שו"ת א 14:00-12:00 128 ד"ר גבריאל-פריד בל
א' 1110.1100.02 שיטות בעבודה סוציאלית - א' שו"ת א 10:00-08:00 125 ד"ר ארגוון עינת
ב' שו"ת א 12:00-10:00 015 ד"ר ארגוון עינת
ב' 1110.1130.02 מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע שו"ת א 14:00-12:00 015 ד"ר ארגוון עינת
א' 1110.1100.03 שיטות בעבודה סוציאלית - א' שו"ת א 10:00-08:00 150 ד"ר אליעזר קופל
ב' שו"ת א 12:00-10:00 150 ד"ר אליעזר קופל
ב' 1110.1130.03 מיומנויות התערבות א:שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע שו"ת א 14:00-12:00 150 ד"ר אליעזר קופל
א' 1110.1100.04 שיטות בעבודה סוציאלית - א' שו"ת א 10:00-08:00 118 גב' זקס אילנה
ב' שו"ת א 12:00-10:00 118 גב' זקס אילנה
ב' 1110.1130.04 מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע שו"ת א 14:00-12:00 118 גב' זקס אילנה
א' 1110.1100.05 שיטות בעבודה סוציאלית - א' שו"ת א 10:00-08:00 152 מר בינג עמרי
ב' שו"ת א 12:00-10:00 152 מר בינג עמרי
ב' 1110.1130.05 מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע שו"ת א 14:00-12:00 152 מר בינג עמרי
א' 1110.1100.06 שיטות בעבודה סוציאלית - א' שו"ת א 10:00-08:00 126 ד"ר ח'ורי חאג' מרים
ב' שו"ת א 12:00-10:00 126 ד"ר ח'ורי חאג' מרים
ב' 1110.1130.06 מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע שו"ת א 14:00-12:00 126 ד"ר ח'ורי חאג' מרים
אב 1110.1118.01 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית ד"ר גבריאל-פריד בל
אב 1110.1118.02 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית ד"ר ארגוון עינת
אב 1110.1118.03 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית ד"ר אליעזר קופל
אב 1110.1118.04 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית גב' זקס אילנה
אב 1110.1118.05 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית מר בינג עמרי
יחסים בינאישיים בקבוצה - השיבוץ נעשה במזכירות
ב' 1110.1104.01 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 015 גב' פנחסי בתיה
ב' 1110.1104.02 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 016
ב' 1110.1104.03 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 017
ב' 1110.1104.04 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 121
ב' 1110.1104.05 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 122
ב' 1110.1104.06 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 123
ב' 1110.1104.07 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 152
ב' 1110.1104.08 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 124
ב' 1110.1104.09 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 055
ב' 1110.1104.10 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 053
ב' 1110.1104.11 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 214
ב' 1110.1104.12 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 126
קורסי חובה
א' 1110.1112.01 מבוא לרווחה חברתית שיעור ד 12:00-10:00 001 ד"ר פלדמן גיא
א' 1110.1133.01 מבוא לעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 001 ד"ר תמיר גילי
ב' 1110.1129.01 מדינת הרווחה בישראל שיעור ד 10:00-08:00 001 ד"ר פלדמן גיא
א' 1110.1120.01 מבוא למשפט שיעור א 12:00-10:00 001 ד"ר קטרי עידו
ב' 1110.1121.01 היבטים כלכליים בעבודה סוציאלית שיעור א 10:00-08:00 001 ד"ר לביא מושיק
ב' 1110.1128.01 התיאוריה של הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 001 ד"ר סולימני-אעידן יפית
א' 1110.1806.01 היבטים סוציולוגיים של עבודה סוציאלית שיעור ב 10:00-08:00 001 ד"ר דונת אורנה
ב' 1110.1807.01 החברה בישראל שיעור ב 10:00-08:00 001 ד"ר דונת אורנה
א' 1110.1802.01 מושגי יסוד בפסיכולוגיה שיעור ב 14:00-12:00 001 פרופ' טרטקובסקי יבגני
ב' 1110.1106.01 פסיכולוגיה התפתחותית במעגל החיים שיעור ב 16:00-14:00 127 פרופ' בנימיני יעל
ב' 1110.1131.01 תיאוריות של אישיות שיעור ד 14:00-12:00 001 ד"ר אבו-ריא השאם
ב' 1110.1132.01 פנים רבות לעוני שיעור ב 14:00-12:00 001 ד"ר פלדמן גיא
א' 1110.5007.01 פילוסופיה של המדע שיעור ב 18:00-16:00 ד"ר רז-דגני אירית
קורס מקוון בזום
א' 1110.1127.01 כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע שיעור ד 14:00-12:00 001 ד"ר סולימני-אעידן יפית
ב' 1110.2125.01 Principles of Social Psychology שיעור ד 12:00-10:00 001 ד"ר אבו-ריא השאם
קורס באנגלית
א' 1110.2127.01 שיטות מחקר שיעור ב 12:00-10:00 001 ד"ר שילה גיא
קורסי בחירה
ניתן ללמוד במקום סוגיות א' או ב' בשנה ג' במקום או קורס כללי
א' 1411.7650.01 זכויות אדם בישראל - היבטים מעשיים של פסקי דין מכוננים שיעור א 20:00-18:00 102 - אולם מירון עו"ד אברהם-ויס שרון
ניתן ללמוד במקום קורס כללי
ב' 1041.3588.01 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות שו"ת ג 16:00-13:00 103 ד"ר שרון סמדר
גב' דלאשה מייסלון
רצוי 203
ניתן ללמוד ק. אחד במקום קורס כללי או קורס בסוגיות א' או ב' ב
ב' 1883.0604.01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות ערכיות, חברתיות וחינוכיות שיעור ד 18:00-16:00 ד"ר טל קוגמן
א' 1883.1005.01 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל שיעור א 18:00-16:00 305 ד"ר כהן רוית
ב' 1883.1005.02 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל שיעור ב 18:00-16:00 ד"ר כהן רוית
ב' 1883.0101.01 אורח חיים בריא במאה ה-21 שיעור א 18:00-16:00 ד"ר רונית יעקובוביץ
א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה שיעור ג 18:00-16:00 152 ד"ר עופר נורדהיימר נור
א' שיעור ג 18:00-16:00 152 ד"ר עופר נורדהיימר נור
ב' 1883.0701.01 שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית? שיעור ג 18:00-16:00 מר מקדוסי עודד