מערכת שעות תשפ"ב
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
לימודי שנה ב'
קורסי חובה מתוך לימודי השלמה
ב' 1110.6130.01 הפרעות נפשיות מנקודת מבט פסיכיאטרית ואנטי-פסיכיאטרית שיעור ד"ר אבו-ריא השאם
סדנה מרוכזת בזום: 12.6.22-14.6.22 12-14, חדר 001
א' 1110.7016.01 מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה שיעור ב 14:00-12:00 123 ד"ר גלזר חודיק נורית
ב' שיעור ב 14:00-12:00 123 ד"ר גלזר חודיק נורית
א' 1110.7016.02 מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה שיעור ב 14:00-12:00 121 גב' הירש נירה
ב' שיעור ב 14:00-12:00 121 גב' הירש נירה
א' 1110.7016.03 מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה שיעור ב 14:00-12:00 126 גב' ירון-מלמד לילי
ב' שיעור ב 14:00-12:00 126 גב' ירון-מלמד לילי
א' 1110.7271.01 ע"ס בתחום נשים ומגדר שיעור ב 16:00-14:00 123 ד"ר גלזר חודיק נורית
ב' שיעור ב 16:00-14:00 123 ד"ר גלזר חודיק נורית
א' 1110.7281.01 ע"ס בתחום ילד ונוער שיעור ב 16:00-14:00 121 גב' הירש נירה
ב' שיעור ב 16:00-14:00 121 גב' הירש נירה
א' 1110.7264.01 ע"ס בתחום בריאות הנפש שיעור ב 16:00-14:00 126 גב' ירון-מלמד לילי
ב' שיעור ב 16:00-14:00 126 גב' ירון-מלמד לילי
אב 1110.7108.01 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר גלזר חודיק נורית
אב 1110.7108.02 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' הירש נירה
אב 1110.7108.03 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' ירון-מלמד לילי