מערכת שעות תשפ"ב
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
תכנית ההשלמות
לימודי שנה א'
כל הקורסים לתלמידי שנה א' הם קורסי חובה
שיבוץ להדרכה נעשה ע"י המזכירות
א' 1110.4144.03 הדרכת חובה בספריה הדרכה תתקים בזום ב-8.10.21 ב-9:00
א' 1110.1133.01 מבוא לעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 001 ד"ר תמיר גילי
ב' 1110.1129.01 מדינת הרווחה בישראל שיעור ד 10:00-08:00 001 ד"ר פלדמן גיא
א' 1110.6131.01 המשפחה כמערכת לתכנית ההשלמות שו"ת פרופ' ליכטנטריט רונית
סדנה מרוכזת בזום: 3.10-6.10 9-14
ב' 1110.6128.01 התיאוריה של הפרקטיקה שיעור ד 16:00-14:00 118 ד"ר צור נגה
א' 1110.2135.01 הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית שו"ת ד 18:00-16:00 001 מר אשמן תמיר
א' 1110.6133.01 קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימא להשלמות שיעור ד 16:00-14:00 118 ד"ר יצחקי-בראון יעל
ב' 1110.2102.01 דיני רווחה שו"ת ד 18:00-16:00 001 ד"ר קטרי עידו
ב' 1110.6130.01 הפרעות נפשיות מנקודת מבט פסיכיאטרית ואנטי-פסיכיאטרית שיעור ד"ר אבו-ריא השאם
סדנה מרוכזת בזום: 12.6.22-14.6.22 12-14, חדר 001
קורסי שיטות, מיומנויות והכשרה מקצועית-השיבוץ נעשה במזכירות
א' 1110.6100.01 שיטות בעבודה סוציאלית שו"ת ד 12:00-10:00 126 ד"ר קורניק גליה
ב' שו"ת ד 12:00-10:00 126 ד"ר קורניק גליה
א' 1110.6300.01 מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי שו"ת ד 14:00-12:00 126 ד"ר קורניק גליה
ב' שו"ת ד 14:00-12:00 126 ד"ר קורניק גליה
א' 1110.6100.02 שיטות בעבודה סוציאלית שו"ת ד 12:00-10:00 124 גב' זקס אילנה
ב' שו"ת ד 12:00-10:00 124 גב' זקס אילנה
א' 1110.6300.02 מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי שו"ת ד 14:00-12:00 124 גב' זקס אילנה
ב' שו"ת ד 14:00-12:00 124 גב' זקס אילנה
א' 1110.6100.03 שיטות בעבודה סוציאלית שו"ת ד 12:00-10:00 123 ד"ר באום-מזרחי עדי
ב' שו"ת ד 12:00-10:00 123 ד"ר באום-מזרחי עדי
א' 1110.6300.03 מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי שו"ת ד 14:00-12:00 123 ד"ר באום-מזרחי עדי
ב' שו"ת ד 14:00-12:00 123 ד"ר באום-מזרחי עדי
אב 1110.6108.01 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר קורניק גליה
אב 1110.6108.02 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' זקס אילנה
אב 1110.6108.03 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר באום-מזרחי עדי