לימודי-תואר-שלישי-דוקטורט
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
שלב א' - שנה א'
א' 1110510501 מבחן לפטור בשיטות מחקר לדוקטורט פרופ' ליכטנטריט רונית
פרופ' בנימיני יעל
א' 1110599901 סדנת דוקטורנטים כמותית סדנה ד 16:00-14:00 250 ד"ר שילה גיא
אחת לשבועיים
ב' סדנה ד 16:00-14:00 250 ד"ר שילה גיא
אחת לשבועיים
א' 1110599902 סדנת דוקטורנטים איכותנית סדנה ד 16:00-14:00 219 פרופ' ליכטנטריט רונית
אחת לשבועיים
ב' סדנה ד 16:00-14:00 219 פרופ' ליכטנטריט רונית
אחת לשבועיים
א' 1110599001 קריאה וכתיבה ביקורתית סדנה ד 12:00-10:00 250 פרופ' ליכטנטריט רונית
א' 1110599801 שיטות מחקר כמותיות מתקדמות שיעור ד 14:00-12:00 250 פרופ' בנימיני יעל
ד"מ:מבחן לפטור בשיטות מחקר לדוקטורט
ב' 1110599701 שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים איכותניים שיעור ד 14:00-12:00 214 פרופ' פלד עינת
שלב ב'
חובה לבחור סדנה אחת
א' 1110599903 סדנת דוקטורנטים כמותנית סדנה ד 10:00-08:00 214 פרופ' בנימיני יעל
אחת לשבועיים
ב' סדנה ד 10:00-08:00 250 פרופ' בנימיני יעל
אחת לשבועיים
א' 1110599904 סדנת דוקטורנטים איכותנית סדנה ד 10:00-08:00 פרופ' ליכטנטריט רונית
סדנה איכותנית. אחת לשבועיים
ב' סדנה ד 10:00-08:00 פרופ' ליכטנטריט רונית
סדנה איכותנית. אחת לשבועיים
קורס בחירה
א' 1041431901 Introduction to Structural Equation Modeling שו"ת ב 16:00-11:00 פרופ' Davidov Eldad
פרופ' גורודזייסקי אנסטסיה
כיתת מחשבים