שנה ג
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
קורסים לתלמידי שנה ג'- סה"כ 38 ש"ס
7 קורסי חובה-המסגרת בהתאם להתרכזות שנקבעה לתלמיד
חובה לסמן בבידינג קורס 1 בהתאם לשיבוץ
אב 1110.3208.01 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר אורג איילת
אב 1110.3208.02 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר קורין-לנגר נורה
אב 1110.3208.03 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
אב 1110.3208.04 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר גוזמן ג'וליה
אב 1110.3208.05 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר גיטליץ תמר
אב 1110.3208.06 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' פרנקנבורג רות
חובה לבחור קורס אחד בהתאם לשיבוץ
א' 1110.3016.01 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 125 ד"ר אורג איילת
ב' סמינר ב 12:00-10:00 127 ד"ר אורג איילת
א' 1110.3016.02 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 118 ד"ר קורין-לנגר נורה
ב' סמינר ב 12:00-10:00 118 ד"ר קורין-לנגר נורה
א' 1110.3016.03 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 127 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
ב' סמינר ב 12:00-10:00 125 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
א' 1110.3016.04 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 128 ד"ר גוזמן ג'וליה
ב' סמינר ב 12:00-10:00 128 ד"ר גוזמן ג'וליה
א' 1110.3016.05 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 055 ד"ר גיטליץ תמר
ב' סמינר ב 12:00-10:00 150 ד"ר גיטליץ תמר
א' 1110.3016.06 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 053 גב' פרנקנבורג רות
ב' סמינר ב 12:00-10:00 152 גב' פרנקנבורג רות
התרכזויות-חובה לסמן בבידינג התרכזות אחת בהתאם לשיבוץ
א' 1110.3281.01 התרכזות ילדים בקהילה סמינר ב 10:00-08:00 053 ד"ר אורג איילת
ב' סמינר ב 10:00-08:00 127 ד"ר אורג איילת
א' 1110.3187.01 ע"ס בתחום החברה הרב תרבותית סמינר ב 10:00-08:00 118 ד"ר קורין-לנגר נורה
ב' סמינר ב 10:00-08:00 118 ד"ר קורין-לנגר נורה
א' 1110.3264.01 ע"ס בתחום בריאות הנפש סמינר ב 10:00-08:00 127 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
ב' סמינר ב 10:00-08:00 125 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
א' 1110.3280.01 ע"ס בתחום הבריאות סמינר ב 10:00-08:00 128 ד"ר גוזמן ג'וליה
ב' סמינר ב 10:00-08:00 128 ד"ר גוזמן ג'וליה
א' 1110.3240.01 ע"ס בתחום הזקן ומשפחתו סמינר ב 10:00-08:00 055 ד"ר גיטליץ תמר
ב' סמינר ב 10:00-08:00 150 ד"ר גיטליץ תמר
א' 1110.3277.01 עבודה סוציאלית קהילתית סמינר ב 10:00-08:00 125 גב' פרנקנבורג רות
ב' סמינר ב 10:00-08:00 152 גב' פרנקנבורג רות
קורסי חובה
ב' 1110.3027.01 התיאוריה של הפרקטיקה ג' שיעור ד 10:00-08:00 ד"ר קטרי עידו
א' 1110.3020.01 פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית שיעור ב 20:00-18:00 ד"ר לוין ליה
חובה לבחור קבוצה אחת (שנתי)
הקורס מתקיים אחת לשבועיים
א' 1110.3028.01 סמינר אמפירי סמינר ד 16:00-14:00 פרופ' טרטקובסקי יבגני
ב' סמינר ב 16:00-14:00 פרופ' טרטקובסקי יבגני
א' 1110.3028.02 סמינר אמפירי סמינר ד 16:00-14:00 ד"ר פלדמן גיא
ב' סמינר ב 16:00-14:00 ד"ר פלדמן גיא
א' 1110.3028.03 סמינר אמפירי סמינר ד 16:00-14:00 ד"ר גבריאל-פריד בל
ב' סמינר ב 16:00-14:00 ד"ר גבריאל-פריד בל
א' 1110.3028.04 סמינר אמפירי סמינר ד 16:00-14:00 ד"ר סולימני-אעידן יפית
ב' סמינר ב 16:00-14:00 ד"ר סולימני-אעידן יפית
א' 1110.3028.05 סמינר אמפירי סמינר ד 16:00-14:00 ד"ר צור נגה
ב' סמינר ב 16:00-14:00 ד"ר צור נגה
חובה לבחור קבוצה אחת
א' 1110.3190.01 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 ד"ר סמילה סנד שרית
א' 1110.3190.02 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ב 18:00-16:00 ד"ר סמילה סנד שרית
ב' 1110.3190.03 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ב 18:00-16:00 ד"ר סמילה סנד שרית
5 קורסי חובה - נא לבחור קורס 1 מכל אשכול
המסגרת בהתאם לאשכול
סוגיות בעבודה סוציאלית א'-346
חובה לבחור קורס אחד
א' 1110.3759.01 היבטים חברתיים וטיפוליים בעבודה עם צעירים במצבי סיכון שיעור ד 12:00-10:00 ד"ר סולימני-אעידן יפית
א' 1110.3762.01 "עבודה סוציאלית ירוקה": פרקטיקה ביקורתית לקידום צדק חברתי-סב שיעור ד 12:00-10:00 ד"ר לוין ליה
א' 1110.3758.01 מיניות, נטייה מינית וזהות מגדר בע שיעור ד 12:00-10:00 ד"ר שילה גיא
סוגיות בעבודה סוציאלית ב' - 344
חובה לבחור קורס אחד
א' 1110.3266.01 התמודדות עם מצבי לחץ בהגירה שיעור ד 14:00-12:00 פרופ' טרטקובסקי יבגני
הקורס אינו מיועד לתלמידי התרכזות חברה רב תרבותית
א' 1110.3742.01 ילדות בחברה הערבית שיעור ד 14:00-12:00 גב' מסארוה מראם
א' 1110.3761.01 לחץ וטראומה: מבוא לעבודה סוציאלית מיודעת טראומה שיעור ד 14:00-12:00 ד"ר צור נגה
התערבות במישור משפחה - 340
חובה לבחור קורס אחד
ב' 1110.3744.01 משפחה בחברה הערבית שיעור ד 16:00-14:00 גב' מסארוה מראם
א' 1110.3726.01 סוגיות ביחס לחולי פיזי בילדים שיעור ד 10:00-08:00 פרופ' חממה ליאת
ב' 1110.3752.01 אלימות כלפי נשים במשפחה: פרספקטיבה אינטרדיסיפלינרית שיעור ד 18:00-16:00 128 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
ב' 1110.3757.01 אלימות כלפי נשים במשפחה - מיומנויות שיעור ד 20:00-18:00 128 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
ד"מ: קורס 1110375201
התערבות במישור קבוצה - 341
חובה לבחור קורס אחד
ב' 1110.3444.01 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 121 ד"ר קורין-לנגר נורה
ב' 1110.3444.02 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 122 גב' שי שרית
ב' 1110.3444.03 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 123 גב' זקס אילנה
ב' 1110.3444.04 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 125 גב' קירשנבאום דנה
ב' 1110.3444.05 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 124 גב' גינת עינת
התערבות במישור קהילה - 342
חובה לבחור קורס אחד
ב' 1110.3298.01 התערבויות קהילתיות באירועי אסון וחרום שיעור ד 12:00-10:00 123 ד"ר ברגר רוני
ב' 1110.3751.01 עבודה סוציאלית קהילתית בחברה החרדית שיעור ד 12:00-10:00 122 ד"ר יצחקי-בראון יעל
ב' 1110.3743.01 עבודה סוציאלית עם פליטים ומבקשי מקלט בישראל ובגרמניה** שיעור ד"ר קורין-לנגר נורה
 • סדנאת הכנה חובה: 17.6, 21-24.6
 • ב' 1110.3760.01 מיצוי זכויות שיעור ד 12:00-10:00 121 ד"ר תמיר גילי
  קורסי בחירה
  ניתן ללמוד קורס אחד במקום סוגיות א' או ב' או קורס כללי
  א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה שיעור ג 18:00-16:00 ד"ר עופר נורדהיימר נור
  ב' 1883.0603.01 מעורבות אזרחית - ידע, עמדה והשפעה שיעור ד 20:00-18:00 ד"ר ירון כהן צמח
  א' 1883.0604.01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות היסטוריות, חברתיות וחינוכיות שיעור ד 18:00-16:00 ד"ר טל קוגמן
  א' 1883.1005.01 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל שיעור א 18:00-16:00 ד"ר כהן רוית
  ב' 1883.1003.01 בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראל שיעור ג 20:00-18:00 ד"ר סימה זלצברג
  ב' 1883.0701.01 שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית? שיעור ד 18:00-16:00 מר מקדוסי עודד
  ב' 1883.1004.01 ללא גבולות (?) תנועה והגירה במציאות גלובלית שיעור א 18:00-16:00 ד"ר כהן רוית
  ב' 1883.0104.01 ביואתיקה בעידן הקורונה שיעור א 18:00-16:00 ד"ר מישורי דניאל
  אחת לשבועיים
  אב 1110.3747.01 הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית שיעור ד 20:00-18:00 250 ד"ר לוין ליה
  ניתן לקחת במקום קורס באשכול קהילה או קורס בסוגיות א' או ב'