שנה ב
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
קורסי חובה
סה"כ 40 ש"ס-מסגרת 210
השיבוץ לקורסי שיטות, מיומנויות והכשרה מקצועית נעשה במזכירות
א' 1110.2100.01 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 118 גב' שי שרית
א' 1110.2116.01 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור א 14:00-12:00 118 גב' שי שרית
ב' 1110.2100.01 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 10:00-08:00 גב' שי שרית
ב' 1110.2116.01 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור א 12:00-10:00 גב' שי שרית
א' 1110.2100.02 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 127 גב' ברקוביץ' רומנו אדוה
א' 1110.2116.02 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור א 14:00-12:00 127 גב' ברקוביץ' רומנו אדוה
ב' 1110.2100.02 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 10:00-08:00 גב' ברקוביץ' רומנו אדוה
ב' 1110.2116.02 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור א 12:00-10:00 גב' ברקוביץ' רומנו אדוה
א' 1110.2100.03 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 053 ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
א' 1110.2116.03 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור א 14:00-12:00 053 ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
ב' 1110.2100.03 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 10:00-08:00 ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
ב' 1110.2116.03 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור א 12:00-10:00 ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
א' 1110.2100.04 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 125 גב' קירשנבאום דנה
א' 1110.2116.04 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור א 14:00-12:00 125 גב' קירשנבאום דנה
ב' 1110.2100.04 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 10:00-08:00 125 גב' קירשנבאום דנה
ב' 1110.2116.04 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור א 12:00-10:00 125 גב' קירשנבאום דנה
א' 1110.2100.05 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 128 גב' ירון-מלמד לילי
א' 1110.2116.05 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור א 14:00-12:00 128 גב' ירון-מלמד לילי
ב' 1110.2100.05 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 10:00-08:00 128 גב' ירון-מלמד לילי
ב' 1110.2116.05 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור א 12:00-10:00 128 גב' ירון-מלמד לילי
א' 1110.2100.06 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 001 ד"ר ארטום עדי
א' 1110.2116.06 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור א 14:00-12:00 001 ד"ר ארטום עדי
ב' 1110.2100.06 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 10:00-08:00 150 ד"ר ארטום עדי
ב' 1110.2116.06 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור א 12:00-10:00 150 ד"ר ארטום עדי
אב 1110.2108.01 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית גב' שי שרית
אב 1110.2108.02 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית גב' ברקוביץ' רומנו אדוה
אב 1110.2108.03 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
אב 1110.2108.04 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית גב' קירשנבאום דנה
אב 1110.2108.05 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית גב' ירון-מלמד לילי
אב 1110.2108.06 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית ד"ר ארטום עדי
קורסי חובה
ב' 1110.2102.01 המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים שו"ת ד 18:00-16:00 עו"ד מורן שמואל
א' 1110.2818.01 התיאוריה של הפרקטיקה ב' שיעור ד 16:00-14:00 ד"ר אליעזר קופל
ב' 1110.2821.01 ילדים בסיכון שיעור ד 10:00-08:00 פרופ' כץ כרמית
א' 1110.2819.01 שירותי רווחה והבטחת הכנסה: עבודה סוציאלית למיצוי זכויות חברת שיעור ד 12:00-10:00 ד"ר תמיר גילי
א' 1110.2822.01 הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית שיעור ד 14:00-12:00 פרופ' חממה ליאת
ב' 1110.2801.01 פסיכופתולוגיה שו"ת א 14:00-12:00 פרופ' טרטקובסקי יבגני
ב' 1110.2129.01 המשפחה כמערכת שו"ת ד 14:00-12:00 ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
א' 1110.2135.01 הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית שו"ת ד 18:00-16:00 מר אשמן תמיר
ב' 1110.2236.01 קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימא שיעור ד 12:00-10:00 ד"ר פלדמן גיא
א' 1110.2127.01 שיטות מחקר שיעור ד 10:00-08:00 ד"ר שילה גיא
ב' 1110.2804.01 מבוא לסטטיסטיקה שיעור א 16:00-14:00 מר לוי תומר
תרגיל בסטטיסטיקה-חובה לבחור תרגיל 1 מבין 2
ב' 1110.2804.02 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל א 18:00-16:00 ד"ר סעד יערה
ב' 1110.2804.03 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל א 18:00-16:00 מר סגל צבי
אשכול התערבות בעבודה סוציאלית
נא לבחור קורס אחד
ב' 1110.2428.01 התערבות עם נערות וצעירות במצבי חיים שונים שיעור ד 20:00-18:00 ד"ר שמעי נור
ב' 1110.2429.01 דרכי התערבות עם אנשים החיים בעוני שיעור ד 20:00-18:00 ד"ר תימור-שלוין שחר
קורסי בחירה
ניתן ללמוד קורס אחד במקום סוגיות א' או ב' או קורס כללי
א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה שיעור ג 18:00-16:00 ד"ר עופר נורדהיימר נור
ב' 1883.0603.01 מעורבות אזרחית - ידע, עמדה והשפעה שיעור ד 20:00-18:00 ד"ר ירון כהן צמח
א' 1883.0604.01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות היסטוריות, חברתיות וחינוכיות שיעור ד 18:00-16:00 ד"ר טל קוגמן
א' 1883.1005.01 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל שיעור א 18:00-16:00 ד"ר כהן רוית
ב' 1883.1003.01 בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראל שיעור ג 20:00-18:00 ד"ר סימה זלצברג
ב' 1883.0701.01 שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית? שיעור ד 18:00-16:00 מר מקדוסי עודד
ב' 1883.1004.01 ללא גבולות (?) תנועה והגירה במציאות גלובלית שיעור א 18:00-16:00 ד"ר כהן רוית
ב' 1883.0104.01 ביואתיקה בעידן הקורונה שיעור א 18:00-16:00 ד"ר מישורי דניאל
אחת לשבועיים
אב 1110.3747.01 הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית שיעור ד 20:00-18:00 250 ד"ר לוין ליה
ניתן לקחת במקום קורס באשכול קהילה או קורס בסוגיות א' או ב'