שנה א
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
קורסי חובה
סה"כ 42 ש"ס - מסגרת 110
שיבוץ לקורסי שיטות, מיומנויות והכשרה נעשה במזכירות
א' 1110.1100.01 שיטות בעבודה סוציאלית - א' שו"ת א 10:00-08:00 001 ד"ר גבריאל-פריד בל
ב' שו"ת א 12:00-10:00 001 ד"ר גבריאל-פריד בל
ב' 1110.1130.01 מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע שו"ת א 14:00-12:00 001 ד"ר גבריאל-פריד בל
א' 1110.1100.02 שיטות בעבודה סוציאלית - א' שו"ת א 10:00-08:00 118 ד"ר שמעי נור
ב' שו"ת א 12:00-10:00 127 ד"ר שמעי נור
ב' 1110.1130.02 מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע שו"ת א 14:00-12:00 127 ד"ר שמעי נור
א' 1110.1100.03 שיטות בעבודה סוציאלית - א' שו"ת א 10:00-08:00 128 ד"ר אליעזר קופל
ב' שו"ת א 12:00-10:00 118 ד"ר אליעזר קופל
ב' 1110.1130.03 מיומנויות התערבות א:שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע שו"ת א 14:00-12:00 118 ד"ר אליעזר קופל
א' 1110.1100.04 שיטות בעבודה סוציאלית - א' שו"ת א 10:00-08:00 125 גב' בן שמואל שלומית
ב' שו"ת א 12:00-10:00 152 גב' בן שמואל שלומית
ב' 1110.1130.04 מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע שו"ת א 14:00-12:00 152 גב' בן שמואל שלומית
א' 1110.1100.05 שיטות בעבודה סוציאלית - א' שו"ת א 10:00-08:00 053 גב' זקס אילנה
ב' שו"ת א 12:00-10:00 053 גב' זקס אילנה
ב' 1110.1130.05 מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע שו"ת א 14:00-12:00 053 גב' זקס אילנה
א' 1110.1100.06 שיטות בעבודה סוציאלית - א' שו"ת א 10:00-08:00 127 מר בינג עמרי
ב' שו"ת א 12:00-10:00 055 מר בינג עמרי
ב' 1110.1130.06 מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע שו"ת א 14:00-12:00 055 מר בינג עמרי
אב 1110.1118.01 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית ד"ר גבריאל-פריד בל
אב 1110.1118.02 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית ד"ר שמעי נור
אב 1110.1118.03 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית ד"ר אליעזר קופל
אב 1110.1118.04 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית גב' בן שמואל שלומית
אב 1110.1118.05 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית גב' זקס אילנה
יחסים בינאישיים בקבוצה - השיבוץ נעשה במזכירות
ב' 1110.1104.01 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 015
ב' 1110.1104.02 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 016
ב' 1110.1104.03 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 017
ב' 1110.1104.04 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 121
ב' 1110.1104.05 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 122
ב' 1110.1104.06 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 123
ב' 1110.1104.07 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 124
ב' 1110.1104.08 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 152
ב' 1110.1104.09 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 055
ב' 1110.1104.10 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 053
ב' 1110.1104.11 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 118
קורסי חובה
א' 1110.1112.01 מבוא לרווחה חברתית שיעור ב 14:00-12:00 001 ד"ר פלדמן גיא
א' 1110.1133.01 מבוא לעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 ד"ר לוין ליה
ב' 1110.1129.01 מדינת הרווחה בישראל שיעור ד 10:00-08:00 001 ד"ר תמיר גילי
א' 1110.1120.01 מבוא למשפט שיעור ב 16:00-14:00 001 עו"ד מורן שמואל
ב' 1110.1121.01 היבטים כלכליים בעבודה סוציאלית שיעור א 10:00-08:00 001 ד"ר לביא מושיק
ב' 1110.1128.01 התיאוריה של הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 001 ד"ר סולימני-אעידן יפית
א' 1110.1806.01 היבטים סוציולוגיים של עבודה סוציאלית שיעור ב 10:00-08:00 001 ד"ר דונת אורנה
ב' 1110.1807.01 החברה בישראל שיעור ב 10:00-08:00 001 ד"ר דונת אורנה
א' 1110.1802.01 מושגי יסוד בפסיכולוגיה שיעור ד 12:00-10:00 פרופ' טרטקובסקי יבגני
ב' 1110.1106.01 פסיכולוגיה התפתחותית במעגל החיים שיעור ב 16:00-14:00 001 פרופ' בנימיני יעל
ב' 1110.1131.01 תיאוריות של אישיות שיעור ד 14:00-12:00 001 ד"ר בלזם אדוה
ב' 1110.1132.01 פנים רבות לעוני שיעור ב 14:00-12:00 001 ד"ר פלדמן גיא
א' 1110.5007.01 פילוסופיה של המדע שיעור א 16:00-14:00 ד"ר רז-דגני אירית
א' 1110.1127.01 כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע שיעור ד 14:00-12:00 ד"ר סולימני-אעידן יפית
ב' 1110.2125.01 פסיכולוגיה חברתית שיעור ד 12:00-10:00 001 ד"ר בן דוד יאיר
א' 1110.1134.01 מבוא למחקר איכותני שיעור ב 12:00-10:00 001 פרופ' פלד עינת
קורסי בחירה
ניתן ללמוד קורס אחד במקום סוגיות א' או ב' או קורס כללי
א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה שיעור ג 18:00-16:00 ד"ר עופר נורדהיימר נור
ב' 1883.0603.01 מעורבות אזרחית - ידע, עמדה והשפעה שיעור ד 20:00-18:00 ד"ר ירון כהן צמח
א' 1883.0604.01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות היסטוריות, חברתיות וחינוכיות שיעור ד 18:00-16:00 ד"ר טל קוגמן
א' 1883.1005.01 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל שיעור א 18:00-16:00 ד"ר כהן רוית
ב' 1883.1003.01 בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראל שיעור ג 20:00-18:00 ד"ר סימה זלצברג
ב' 1883.0701.01 שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית? שיעור ד 18:00-16:00 מר מקדוסי עודד
ב' 1883.1004.01 ללא גבולות (?) תנועה והגירה במציאות גלובלית שיעור א 18:00-16:00 ד"ר כהן רוית
ב' 1883.0104.01 ביואתיקה בעידן הקורונה שיעור א 18:00-16:00 ד"ר מישורי דניאל
אחת לשבועיים
אב 1110.3747.01 הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית שיעור ד 20:00-18:00 250 ד"ר לוין ליה
ניתן לקחת במקום קורס באשכול קהילה או קורס בסוגיות א' או ב'