מערכת שעות תש"ף
סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
מסלול ילד ונוער קליני
קורסי חובה לכל תכנית המוסמך
שנה א'
שיבוץ להדרכה נעשה ע"י המזכירות
א' 1110.4144.01 הדרכת חובה בספריה המפגש יתקיים 23/10 09-11 בחדר 127
א' 1110.4144.02 הדרכת חובה בספריה המפגש יתקיים 01/11 בשעות 9-11 בחדר 127
1110.4105.01 בחינת פטור באוריינות מחקרית נא לסמן בבידינג. חובה לסיים עד סוף שנה א'
יש לסמן את הקבוצה שתופיע בבידינג
מסגרת 628
א' 1110.4146.01 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ב 10:00-08:00 118 ד"ר סולימני-אעידן יפית
א' 1110.4146.02 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ד 10:00-08:00 128 פרופ' פלד עינת
א' 1110.4146.03 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ב 18:00-16:00 118 ד"ר סולימני-אעידן יפית
ב' 1110.4146.04 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 118 ד"ר סולימני-אעידן יפית
שנה ב'
חובה לבחור 1 מתוך 9 הקבוצות
א' 1110.4523.01 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 015 גב' שי שרית
א' 1110.4523.02 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 055 ד"ר שילה גיא
א' 1110.4523.03 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 016 ד"ר קורניק גליה
א' 1110.4523.04 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 125 ד"ר באום-מזרחי עדי
א' 1110.4523.05 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 121 ד"ר קורין-לנגר נורה
א' 1110.4523.06 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 053 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
ב' 1110.4523.07 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 14:00-12:00 055 ד"ר לוי אופיר
ב' 1110.4523.08 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 016 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
ב' 1110.4523.09 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 122 ד"ר אורג איילת
קורסי חובה למסלול - 2 קורסים (8 ש"ס)
שנה א'
מסגרת 620
א' 1110.4396.30 תיאוריה ושיטות התערבות בטיפול התנהגותי קוגניטיבי שיעור ד 12:00-08:00 053 מר ורשביאק אייל
א' 1110.4395.30 תיאוריה ושיטות התערבות בטיפול פסיכודינמי בילדים שיעור ד 16:00-12:00 053 מר שרוף אברהם
חובה לתלמידים עם תיזה - מסגרת 627
א' 1110.4600.30 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 10:00-08:00 009 ד"ר חממה ליאת
ב' 1110.4601.30 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 10:00-08:00 152 ד"ר חממה ליאת
ציון 80 בסדנת מחקר ב' הינו תנאי מעבר לסדנה ג'
א' 1110.4148.01 מבוא למחקר איכותני שיעור ב 10:00-08:00 125 פרופ' ליכטנטריט רונית
בלימודי תואר שני קורס חובה לכותבי תיזה איכותנית
שנה ב' - חובה לתלמידים עם תיזה
מסגרת 627
א' 1110.4602.11 סדנת מחקר ג': ניתוח וכתיבה של דו"ח מחקר סדנה ב 16:00-14:00 120 פרופ' דודזון-ערד בלהה
אחת לשבועיים
ב' סדנה ב 16:00-14:00 120 פרופ' דודזון-ערד בלהה
אחת לשבועיים
א' 1110.4613.01 סטטיסטיקה וניתוח נתונים שיעור ב 18:00-16:00 318 ד"ר שילה גיא
קורס חובה לכותבי תיזה כמותית
חובה בשנה ב' לכל תלמידי המסלול-לבחור 1 מ- 3 הקבוצות
עם תיזה - מסגרת 612, ללא תיזה - מסגרת 611
אב 1110.4810.01 פרקטיקום ילד ונוער סדנה ב 14:00-12:00 120 ד"ר חממה ליאת
אב 1110.4810.02 פרקטיקום ילד ונוער סדנה ב 14:00-12:00 150 מר ורשביאק אייל
אב 1110.4810.03 פרקטיקום ילד ונוער סדנה ב 14:00-12:00 126 מר שרוף אברהם
קורסי בחירה (כולל קורסי לווין למסלול)
ניתן ללמוד לאורך שנים א' ו-ב'
בסדנת תיזה כמותית- 3 קורסי לווין למסלול (6 ש"ס)
בסדנת תיזה איכותנית- 2 קורסי לווין למסלול (4 ש"ס)
ללא תיזה - 3 קורסי לווין למסלול וגם 7 בחירה (20 ש"ס)
עם תיזה - מסגרת 622, ללא תיזה - מסגרת 623
א' 1110.4163.01 פסיכולוגיה חיובית שיעור ד 12:00-10:00 128 פרופ' בנימיני יעל
ב' 1110.4185.01 בריאות נשים שיעור ב 18:00-16:00 125 פרופ' בנימיני יעל
ב' 1110.4280.01 טיפול בילדים נפגעי התעללות שיעור ב 12:00-10:00 150 פרופ' כץ כרמית
א' 1110.4281.01 התנהגות ארגונית שיעור ב 14:00-12:00 128 פרופ' טרטקובסקי יבגני
ב' 1110.4283.01 הילד שלי הילד שבי והילד שבטיפולי שיעור פרופ' דודזון-ערד בלהה
סדנה מרוכזת - 28-30.6.20 8:30-15:30
ב' 1110.4283.02 הילד שלי הילד שבי והילד שבטיפולי שיעור ב 18:00-16:00 118 פרופ' דודזון-ערד בלהה
א' 1071.4369.01 הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי** שיעור ב 12:00-08:00 013 פרופ' יואל דפנה
 • קורס זה מחייב רישום לקורס המשך 1110424701
 • ב' 1110.4247.01 פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה סמינר ב 12:00-08:00 012 פרופ' דודזון-ערד בלהה
  ד"מ: 10714369. קורס זה הינו המשך חובה לקורס 1071436901
  ב' 1110.4359.01 מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריות שיעור ב 12:00-10:00 127 ד"ר שילה גיא
  א' 1110.4392.01 טיפול בהתמכרויות שיעור ב 18:00-16:00 152 ד"ר גבריאל-פריד בל
  חובה לתלמידי קבוצת התיזה של ד"ר' בל גבריאל
  א' 1110.4399.01 הגישה האנטי-פסיכיאטרית לבעיות נפשיות שיעור ב 14:00-12:00 055 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.4400.01 הפסיכותרפיה הקיומית שיעור ד 14:00-12:00 055 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.4406.01 הפסיכולוגיה של האישה:הבסיס התיאורטי ויישומו שיעור ב 16:00-14:00 055 גב' שי שרית
  ב' 1110.4410.01 המפגש הטיפולי שיעור ד 10:00-08:00 150 גב' שי שרית
  א' 1110.4412.01 אובדן ושכול שיעור ב 14:00-12:00 118 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.4413.01 זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי רווחה שיעור ב 10:00-08:00 127 גב' זיו הדס
  ב' 1110.4414.01 היבטים אתיים ומעשיים של שיתוף לקוחות שיעור ב 12:00-10:00 053 ד"ר לוין ליה
  ב' 1110.4418.01 זקנים בסיכון - אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים שיעור ב 10:00-08:00 118 ד"ר אלון שרה
  א' 1110.4419.01 תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה שיעור ב 16:00-14:00 118 ד"ר קורניק גליה
  ב' 1110.4421.01 טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי שיעור ד 16:00-14:00 127 מר אשמן תמיר
  ב' 1110.4424.01 עבודה סוציאלית וצדק חברתי שיעור ב 14:00-12:00 128 פרופ' סויה רבקה
  ב' 1110.4426.01 אימהות ואי-אימהות שיעור ב 20:00-18:00 127 ד"ר דונת אורנה
  ב' 1110.4427.01 סנגור בבית המחוקקים: אסטרטגיה להשפעה על מדיניות חברתית שיעור פרופ' וייס-גל עידית
  סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר ב' 12.7-15.7.20
  א' 1110.4428.01 צעירים במצבי סיכון במעבר לחיי בגרות שיעור ד 14:00-12:00 123 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  ב' 1110.4431.01 "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה שיעור ב 16:00-14:00 150 גב' ורדימון שילי
  ד"מ: הקורס 1110441901
  א' 1110.4524.01 מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים שיעור ב 12:00-10:00 128 ד"ר חממה ליאת
  נדרש ניסיון בטיפול בילדים, אפשרי גם במסגרת הכשרה מעשית
  ב' 1110.4554.01 טיפול בטראומה מורכבת ודיסוציאציה שיעור ב 12:00-10:00 128 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שימו לב לתנאים שבתיאור הקורס טרם רישומכם
  ב' 1110.4555.01 טכניקות התערבות בפסיכותרפיה שיעור ב 12:00-10:00 118 ד"ר קורניק גליה
  א' 1110.4515.01 התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנה שיעור ב 18:00-16:00 055 מר פרגו-גופר עמירם
  א' 1110.4591.01 טיפול ממוקד במצבי פוסט טראומה: יישומים ברמת הפרט והקבוצה שיעור ב 20:00-18:00 128 ד"ר לוי אופיר
  ב' 1110.4568.01 התערבות קבוצתית עם נשים שיעור ב 16:00-14:00 053 גב' שי שרית
  א' 1110.4590.01 תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים שיעור ב 18:00-16:00 126 ד"ר לוי אופיר
  ב' 1110.4553.01 מיצוי זכויות מתקדם שיעור ב 14:00-12:00 118 ד"ר תמיר גילי
  ב' 1110.4529.01 כל אחד והמשפחה שלו - סוגיות בטיפול בילדים הגדלים במבנים משפח שיעור ב 14:00-12:00 127 ד"ר קורניק גליה
  א' 1110.4531.01 טיפול בטראומה מינית שיעור ב 12:00-10:00 127 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  א' 1110.4532.01 מודלים יישומים בטיפול בזקנים ובני משפחתם שיעור ב 10:00-08:00 055 ד"ר אלון שרה
  ב' 1110.4533.01 פסיכופתולוגיה התפתחותית שיעור ב 12:00-10:00 152 מר שרוף אברהם
  ב' 1110.4534.01 כוחה המרפא של האמפתיה: יישומי פסיכולוגיית העצמי במקצוע העבוד שיעור ב 16:00-14:00 152 ד"ר הררי מירב
  ב' 1110.4535.01 תיאוריות ביקורתיות לעבודה סוציאלית שיעור ב 12:00-10:00 015 גב' ביטנר דקלה
  א' 1110.4537.01 עבודה עם הורים - הדרכה ושותפות שיעור ב 12:00-10:00 053 מר ורשביאק אייל
  א' 1110.4540.01 שינוי מדיניות בעידן ניאו-ליברלי: היבטים תיאורטיים שיעור ב 14:00-12:00 152 ד"ר פלדמן גיא
  א' 1110.4542.01 טיפול הורה - ילד במצבי טראומה שיעור ב 20:00-18:00 118 ד"ר קני פז סיגל
  א' 1110.4546.01 זה לא פייר!" על תפיסות מודרניות של צדק וזכויות שיעור ב 16:00-14:00 152 ד"ר סמילה סנד שרית
  ב' 1110.4548.01 עבודה סוציאלית מבוססת זכויות שיעור ב 14:00-12:00 053 ד"ר לוין ליה
  ד"מ: הקורס 1110454601
  ב' 1110.4549.01 בין האישי לפוליטי:התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים שיעור ד 12:00-10:00 055 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  א' 1110.4550.01 ניתוח מדיניות שיעור פרופ' כנען רם-אריה
  סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר א' 23.2-26.2.20 חדר 118
  א' 1110.4551.01 החלמה והתמודדות עם מחלה פסיכיאטרית במשפחה שיעור ד 18:00-16:00 127 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
  א' 1110.4552.01 ילדים נפגעי התעללות ותהליך עשיית הצדק: מיומנויות אבחון, הערכ שיעור ב 12:00-10:00 125 פרופ' כץ כרמית
  ב' 1110.4555.01 טכניקות התערבות בפסיכותרפיה שיעור ב 12:00-10:00 118 ד"ר קורניק גליה
  ב' 1110.4556.01 עבודה סוציאלית בהקשר להגירה שיעור ב 12:00-10:00 016 פרופ' טרטקובסקי יבגני
  ב' 1110.4557.01 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות שיעור ב 16:00-14:00 127 פרופ' טרטקובסקי יבגני
  א' 1110.4557.02 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות שיעור ב 12:00-10:00 118 פרופ' טרטקובסקי יבגני
  ב' 1110.4559.01 מתיאוריות מסורתיות לפוסט מודרניות בטיפול משפחתי שיעור ב 12:00-10:00 055 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.4585.01 הדרכה בעבודה סוציאלית: מושגים מרכזיים, גישות ומודלים שיעור ב 18:00-16:00 125 ד"ר ימין עמית
  א' 1110.4713.01 דילמות אתיות בעבודה סוציאלית שיעור ב 14:00-12:00 053 ד"ר סמילה סנד שרית
  ב' 1110.4714.01 איך עושים שינוי? שיעור ב 18:00-16:00 053 ד"ר חנין דב
  א' 1110.4715.01 סוגיות בהתערבות בקרב משפחות לילד עם צרכים מיוחדים/מוגבלות שיעור ב 16:00-14:00 128 גב' לויאל יעל
  חובה לסטו' שנה א' עם תיזה במ. ילד ונוער
  א' 1110.4717.01 טיפול בבית המשפט לנוער שיעור ב 18:00-16:00 128 גב' בן דוד ניצנה
  ב' 1110.4718.01 עובדים סוציאליים כיזמים חברתיים שיעור ב 10:00-08:00 127 ד"ר יצחקי-בראון יעל
  ב' 1110.4719.01 ילדים ובני נוער במצבי הגירה ופליטות:בין מדיניות ופרקטיקה שיעור ד"ר קורין-לנגר נורה
  בברלין 6-11.7.20. ד"מ: סדנת הכנה בארץ 21.5 ו-11.6 8:30-14
 • ** סדנאת הכנה שני מפגשים חובה: 21.5, 11.6 8:30-14:00
 • א' 1110.4720.01 מעורבות קהילתית ופיתוח בינלאומי - המקרה של אוגנדה ד"ר דקל תמר
  סדנה מרוכזת באנגלית באוגנדה פברואר 20, מכסה ל-4 סטו'
  קורסי בחירה מחוץ לביה"ס - מותר לקחת 1 - בניין גילמן
  א' 0602.6143.01 לגדול דיגיטלי: ילדות וילדים בעידן הדיגיטלי שיעור ד 14:00-12:00 011 ד"ר קמפף רונית
  חדר עם אינטרנט
  ב' 0602.6184.01 זה נוער זה?: תפיסות של נעורים בתרבות הישראלית סמינר ד 18:00-16:00 א361 ד"ר רימה שיכמנטר
  א' 0659.2586.01 סקסולוגיה כמדע: פסיכיאטריה,משפט ותרבות פופולרית בוינה וברלין סמינר ד 18:00-14:00 401 ד"ר גל הרץ
  אב 0881.4308.01 עיצוב בחמישה קולות שו"ת ד 19:00-16:00 אדר' שפירו מוריס