מערכת שעות תש"ף
סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
מסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות
קורסי חובה לכל תכנית המוסמך
מסגרת 620
שנה א'
שיבוץ להדרכה נעשה ע"י המזכירות
א' 1110.4144.01 הדרכת חובה בספריה המפגש יתקיים 23/10 09-11 בחדר 127
א' 1110.4144.02 הדרכת חובה בספריה המפגש יתקיים 01/11 בשעות 9-11 בחדר 127
1110.4105.01 בחינת פטור באוריינות מחקרית נא לסמן בבידינג. חובה לסיים עד סוף שנה א'
מסגרת 628
יש לסמן את הקבוצה שתופיע בבידינג
א' 1110.4146.01 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ב 10:00-08:00 118 ד"ר סולימני-אעידן יפית
א' 1110.4146.02 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ד 10:00-08:00 128 פרופ' פלד עינת
א' 1110.4146.03 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ב 18:00-16:00 118 ד"ר סולימני-אעידן יפית
ב' 1110.4146.04 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 118 ד"ר סולימני-אעידן יפית
שנה ב'
חובה לבחור 1 מתוך 9 קבוצות - מסגרת 628
א' 1110.4523.01 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 015 גב' שי שרית
א' 1110.4523.02 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 055 ד"ר שילה גיא
א' 1110.4523.03 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 016 ד"ר קורניק גליה
א' 1110.4523.04 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 125 ד"ר באום-מזרחי עדי
א' 1110.4523.05 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 121 ד"ר קורין-לנגר נורה
א' 1110.4523.06 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 053 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
ב' 1110.4523.07 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 14:00-12:00 055 ד"ר לוי אופיר
ב' 1110.4523.08 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 016 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
ב' 1110.4523.09 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 122 ד"ר אורג איילת
חובה בשנה א' - עם תיזה - מסגרת 627
חובה לבחור סדנת תיזה 1 -סמס' א וב'-מתוך 5
א' 1110.4600.21 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית בחירת נושא סקירת ספרות סדנה ב 12:00-10:00 120 פרופ' בנימיני יעל
ב' 1110.4601.21 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 12:00-10:00 120 פרופ' בנימיני יעל
ציון 80 בסדנת מחקר ב' הינו תנאי מעבר לסדנה ג'
א' 1110.4600.22 סדנת מחקר א':קריאה ביקורתית בחירת נושא סקירת ספרות-הטרוגני סדנה ב 12:00-10:00 257 ד"ר סולימני-אעידן יפית
ב' 1110.4601.22 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים-הטרוגני סדנה ב 12:00-10:00 219 ד"ר סולימני-אעידן יפית
ציון 80 בסדנת מחקר ב' הינו תנאי מעבר לסדנה ג'
א' 1110.4600.23 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 12:00-10:00 152 פרופ' ליכטנטריט רונית
ב' 1110.4601.23 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 10:00-08:00 003 פרופ' ליכטנטריט רונית
ציון 80 בסדנת מחקר ב' הינו תנאי מעבר לסדנה ג'
א' 1110.4600.24 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 12:00-10:00 150 ד"ר גבריאל-פריד בל
ב' 1110.4601.24 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 12:00-10:00 250 ד"ר גבריאל-פריד בל
ציון 80 בסדנת מחקר ב' הינו תנאי מעבר לסדנה ג'
ב' 1110.4601.25 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה פרופ' כץ כרמית
ציון 80 בסדנת מחקר ב' הינו תנאי מעבר לסדנה ג'
א' 1110.4148.01 מבוא למחקר איכותני שיעור ב 10:00-08:00 125 פרופ' ליכטנטריט רונית
בלימודי תואר שני קורס חובה לכותבי תיזה איכותנית
שנה ב'
חובה-שנה ב'-עם תיזה-בהתאם לתיזה שנלמדה בשנה א'
מסגרת 627
א' 1110.4602.01 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר סדנה ב 10:00-08:00 219 ד"ר שילה גיא
קורס שנתי, אחת לשבועיים
ב' סדנה ב 10:00-08:00 103 ד"ר שילה גיא
אב 1110.4602.02 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר סדנה ב 10:00-08:00 250 פרופ' סויה רבקה
קורס שנתי, אחת לשבועיים
אב 1110.4602.03 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר סדנה ב 10:00-08:00 008 ד"ר אבו-ריא השאם
קורס שנתי, אחת לשבועיים
א' 1110.4603.02 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר סדנה ב 14:00-12:00 122 פרופ' פלד עינת
סדנה איכותנית, כל שבוע
ב' סדנה ב 10:00-08:00 219 פרופ' פלד עינת
א' 1110.4613.01 סטטיסטיקה וניתוח נתונים שיעור ב 18:00-16:00 318 ד"ר שילה גיא
קורס חובה לכותבי תיזה כמותית
חובה-שנה ב' (שנה ג' בת. ההשלמות) -ללא תיזה -לבחור 1 מתוך 7
מסגרת 611
סדנאות המתקיימות בשנה"ל תש"ף
א' 1110.4812.01 פרקטיקום התערבות עם נשים סדנה ב 14:00-12:00 125 גב' שי שרית
ב' סדנה ב 14:00-12:00 015 גב' שי שרית
א' 1110.4812.02 פרקטיקום בתחום קבוצות - לחוות וללמוד קבוצות סדנה ב 14:00-12:00 214 ד"ר קורין-לנגר נורה
ב' סדנה ב 14:00-12:00 214 ד"ר קורין-לנגר נורה
א' 1110.4812.03 פרקטיקום בתחום בריאות הנפש : שיקום והחלמה סדנה ב 10:00-08:00 007 ד"ר פרומר דפנה
ב' סדנה ב 10:00-08:00 007 ד"ר פרומר דפנה
א' 1110.4812.04 פרקטיקום טיפול דינאמי בילד ונוער סדנה ב 10:00-08:00 152 ד"ר קורניק גליה
ב' סדנה ב 10:00-08:00 055 ד"ר קורניק גליה
א' 1110.4812.05 פרקטיקום ממוקד טיפול בגברים סדנה ב 10:00-08:00 053 ד"ר פרל גיא
ב' סדנה ב 10:00-08:00 009 ד"ר פרל גיא
א' 1110.4812.08 פרקטיקום טיפול במבוגרים באוריינטציה דינאמית סדנה ב 10:00-08:00 214 גב' זקס אילנה
ב' סדנה ב 10:00-08:00 214 גב' זקס אילנה
א' 1110.4812.10 טיפול בא/נשים נפגעות אלימות לסוגיה סדנה ב 10:00-08:00 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
ב' סדנה ב 10:00-08:00 053 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
קורסי הבחירה (כולל קורסי לווין בהתאם לפרקטיקום)
ניתן ללמוד בשנה א' ובשנה ב'
בסדנת תיזה כמותית - 9 קורסים (18 ש"ס)
בסדנת תיזה איכותנית - 8 קורסים (16 ש"ס)
ללא תיזה - 3 קורסי לווין וגם 11 קורסי בחירה (28 ש"ס)
עם תיזה - מסגרת 622, ללא תיזה - מסגרת 623
א' 1110.4163.01 פסיכולוגיה חיובית שיעור ד 12:00-10:00 128 פרופ' בנימיני יעל
ב' 1110.4185.01 בריאות נשים שיעור ב 18:00-16:00 125 פרופ' בנימיני יעל
א' 1071.4369.01 הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי** שיעור ב 12:00-08:00 013 פרופ' יואל דפנה
 • קורס זה מחייב רישום לקורס המשך 1110424701
 • ב' 1110.4247.01 פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה סמינר ב 12:00-08:00 012 פרופ' דודזון-ערד בלהה
  ד"מ: 10714369. קורס זה הינו המשך חובה לקורס 1071436901
  ב' 1110.4280.01 טיפול בילדים נפגעי התעללות שיעור ב 12:00-10:00 150 פרופ' כץ כרמית
  א' 1110.4281.01 התנהגות ארגונית שיעור ב 14:00-12:00 128 פרופ' טרטקובסקי יבגני
  ב' 1110.4283.01 הילד שלי הילד שבי והילד שבטיפולי שיעור פרופ' דודזון-ערד בלהה
  סדנה מרוכזת - 28-30.6.20 8:30-15:30
  ב' 1110.4283.02 הילד שלי הילד שבי והילד שבטיפולי שיעור ב 18:00-16:00 118 פרופ' דודזון-ערד בלהה
  ב' 1110.4359.01 מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריות שיעור ב 12:00-10:00 127 ד"ר שילה גיא
  א' 1110.4392.01 טיפול בהתמכרויות שיעור ב 18:00-16:00 152 ד"ר גבריאל-פריד בל
  חובה לתלמידי קבוצת התיזה של ד"ר' בל גבריאל
  א' 1110.4399.01 הגישה האנטי-פסיכיאטרית לבעיות נפשיות שיעור ב 14:00-12:00 055 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.4400.01 הפסיכותרפיה הקיומית שיעור ד 14:00-12:00 055 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.4406.01 הפסיכולוגיה של האישה:הבסיס התיאורטי ויישומו שיעור ב 16:00-14:00 055 גב' שי שרית
  ב' 1110.4410.01 המפגש הטיפולי שיעור ד 10:00-08:00 150 גב' שי שרית
  א' 1110.4412.01 אובדן ושכול שיעור ב 14:00-12:00 118 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.4413.01 זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי רווחה שיעור ב 10:00-08:00 127 גב' זיו הדס
  ב' 1110.4414.01 היבטים אתיים ומעשיים של שיתוף לקוחות שיעור ב 12:00-10:00 053 ד"ר לוין ליה
  ב' 1110.4418.01 זקנים בסיכון - אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים שיעור ב 10:00-08:00 118 ד"ר אלון שרה
  א' 1110.4419.01 תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה שיעור ב 16:00-14:00 118 ד"ר קורניק גליה
  ב' 1110.4421.01 טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי שיעור ד 16:00-14:00 127 מר אשמן תמיר
  ב' 1110.4426.01 אימהות ואי-אימהות שיעור ב 20:00-18:00 127 ד"ר דונת אורנה
  ב' 1110.4424.01 עבודה סוציאלית וצדק חברתי שיעור ב 14:00-12:00 128 פרופ' סויה רבקה
  ב' 1110.4427.01 סנגור בבית המחוקקים: אסטרטגיה להשפעה על מדיניות חברתית שיעור פרופ' וייס-גל עידית
  סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר ב' 12.7-15.7.20
  א' 1110.4428.01 צעירים במצבי סיכון במעבר לחיי בגרות שיעור ד 14:00-12:00 123 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  ב' 1110.4431.01 "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה שיעור ב 16:00-14:00 150 גב' ורדימון שילי
  ד"מ: הקורס 1110441901
  א' 1110.4515.01 התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנה שיעור ב 18:00-16:00 055 מר פרגו-גופר עמירם
  א' 1110.4524.01 מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים שיעור ב 12:00-10:00 128 ד"ר חממה ליאת
  נדרש ניסיון בטיפול בילדים, אפשרי גם במסגרת הכשרה מעשית
  ב' 1110.4529.01 כל אחד והמשפחה שלו - סוגיות בטיפול בילדים הגדלים במבנים משפח שיעור ב 14:00-12:00 127 ד"ר קורניק גליה
  א' 1110.4531.01 טיפול בטראומה מינית שיעור ב 12:00-10:00 127 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  א' 1110.4532.01 מודלים יישומים בטיפול בזקנים ובני משפחתם שיעור ב 10:00-08:00 055 ד"ר אלון שרה
  ב' 1110.4533.01 פסיכופתולוגיה התפתחותית שיעור ב 12:00-10:00 152 מר שרוף אברהם
  ב' 1110.4534.01 כוחה המרפא של האמפתיה: יישומי פסיכולוגיית העצמי במקצוע העבוד שיעור ב 16:00-14:00 152 ד"ר הררי מירב
  ב' 1110.4535.01 תיאוריות ביקורתיות לעבודה סוציאלית שיעור ב 12:00-10:00 015 גב' ביטנר דקלה
  א' 1110.4537.01 עבודה עם הורים - הדרכה ושותפות שיעור ב 12:00-10:00 053 מר ורשביאק אייל
  א' 1110.4540.01 שינוי מדיניות בעידן ניאו-ליברלי: היבטים תיאורטיים שיעור ב 14:00-12:00 152 ד"ר פלדמן גיא
  ב' 1110.4553.01 מיצוי זכויות מתקדם שיעור ב 14:00-12:00 118 ד"ר תמיר גילי
  ב' 1110.4554.01 טיפול בטראומה מורכבת ודיסוציאציה שיעור ב 12:00-10:00 128 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שימו לב לתנאים שבתיאור הקורס טרם רישומכם
  א' 1110.4542.01 טיפול הורה - ילד במצבי טראומה שיעור ב 20:00-18:00 118 ד"ר קני פז סיגל
  א' 1110.4546.01 זה לא פייר!" על תפיסות מודרניות של צדק וזכויות שיעור ב 16:00-14:00 152 ד"ר סמילה סנד שרית
  ב' 1110.4555.01 טכניקות התערבות בפסיכותרפיה שיעור ב 12:00-10:00 118 ד"ר קורניק גליה
  ב' 1110.4568.01 התערבות קבוצתית עם נשים שיעור ב 16:00-14:00 053 גב' שי שרית
  ב' 1110.4548.01 עבודה סוציאלית מבוססת זכויות שיעור ב 14:00-12:00 053 ד"ר לוין ליה
  ד"מ: הקורס 1110454601
  ב' 1110.4549.01 בין האישי לפוליטי:התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים שיעור ד 12:00-10:00 055 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  א' 1110.4550.01 ניתוח מדיניות שיעור פרופ' כנען רם-אריה
  סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר א' 23.2-26.2.20 חדר 118
  א' 1110.4551.01 החלמה והתמודדות עם מחלה פסיכיאטרית במשפחה שיעור ד 18:00-16:00 127 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
  א' 1110.4552.01 ילדים נפגעי התעללות ותהליך עשיית הצדק: מיומנויות אבחון, הערכ שיעור ב 12:00-10:00 125 פרופ' כץ כרמית
  ב' 1110.4556.01 עבודה סוציאלית בהקשר להגירה שיעור ב 12:00-10:00 016 פרופ' טרטקובסקי יבגני
  ב' 1110.4557.01 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות שיעור ב 16:00-14:00 127 פרופ' טרטקובסקי יבגני
  א' 1110.4557.02 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות שיעור ב 12:00-10:00 118 פרופ' טרטקובסקי יבגני
  ב' 1110.4559.01 מתיאוריות מסורתיות לפוסט מודרניות בטיפול משפחתי שיעור ב 12:00-10:00 055 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.4585.01 הדרכה בעבודה סוציאלית: מושגים מרכזיים, גישות ומודלים שיעור ב 18:00-16:00 125 ד"ר ימין עמית
  א' 1110.4590.01 תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים שיעור ב 18:00-16:00 126 ד"ר לוי אופיר
  א' 1110.4591.01 טיפול ממוקד במצבי פוסט טראומה: יישומים ברמת הפרט והקבוצה שיעור ב 20:00-18:00 128 ד"ר לוי אופיר
  א' 1110.4713.01 דילמות אתיות בעבודה סוציאלית שיעור ב 14:00-12:00 053 ד"ר סמילה סנד שרית
  ב' 1110.4714.01 איך עושים שינוי? שיעור ב 18:00-16:00 053 ד"ר חנין דב
  א' 1110.4715.01 סוגיות בהתערבות בקרב משפחות לילד עם צרכים מיוחדים/מוגבלות שיעור ב 16:00-14:00 128 גב' לויאל יעל
  חובה לסטו' שנה א' עם תיזה במ. ילד ונוער
  א' 1110.4717.01 טיפול בבית המשפט לנוער שיעור ב 18:00-16:00 128 גב' בן דוד ניצנה
  ב' 1110.4718.01 עובדים סוציאליים כיזמים חברתיים שיעור ב 10:00-08:00 127 ד"ר יצחקי-בראון יעל
  ב' 1110.4719.01 ילדים ובני נוער במצבי הגירה ופליטות:בין מדיניות ופרקטיקה שיעור ד"ר קורין-לנגר נורה
  בברלין 6-11.7.20. ד"מ: סדנת הכנה בארץ 21.5 ו-11.6 8:30-14
 • סדנאת הכנה שני מפגשים חובה: 21.5, 11.6 8:30-14:00
 • א' 1110.4720.01 מעורבות קהילתית ופיתוח בינלאומי - המקרה של אוגנדה ד"ר דקל תמר
  סדנה מרוכזת באנגלית באוגנדה פברואר 20, מכסה ל-4 סטו'
  קורסי בחירה מחוץ לביה"ס - מותר לקחת קורס 1 - בניין גילמן
  א' 0602.6143.01 לגדול דיגיטלי: ילדות וילדים בעידן הדיגיטלי שיעור ד 14:00-12:00 011 ד"ר קמפף רונית
  חדר עם אינטרנט
  ב' 0602.6184.01 זה נוער זה?: תפיסות של נעורים בתרבות הישראלית סמינר ד 18:00-16:00 א361 ד"ר רימה שיכמנטר
  א' 0659.2586.01 סקסולוגיה כמדע: פסיכיאטריה,משפט ותרבות פופולרית בוינה וברלין סמינר ד 18:00-14:00 401 ד"ר גל הרץ
  אב 0881.4308.01 עיצוב בחמישה קולות שו"ת ד 19:00-16:00 אדר' שפירו מוריס
  סדנאות פרקטיקום לתשפ"א (רישום בבידינג תש"ף)
  מסגרת 611
  א' 1110.4814.01 פרקטיקום התערבות עם נשים שרית שי גב' שי שרית
  א' 1110.4815.01 פרקטיקום התערבות קבוצתית בלהה דודזון פרופ' דודזון-ערד בלהה
  א' 1110.4816.01 פרקטיקום בריאות נפש שיקום והחלמה דפנה פרומר ד"ר פרומר דפנה
  א' 1110.4817.01 פרקטיקום טיפול בילד ונוער גליה קורניק ד"ר קורניק גליה
  א' 1110.4818.01 פרקטיקום התערבות עם גברים גיא פרל ד"ר פרל גיא
  א' 1110.4820.01 פרקטיקום טיפול במבוגרים באוריינטציה דינאמית נורה קורן ד"ר קורין-לנגר נורה
  א' 1110.4821.01 פרקטיקום טיפול במבוגרים באוריינטציה דינאמית אילנה זקס גב' זקס אילנה
  א' 1110.4823.01 פרקטיקום אלימות דניאלה שבאר שפירא ד"ר שבאר-שפירא דניאלה