מערכת שעות תש"ף
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
מסלול לחץ וטראומה - קליני
קורסי חובה לכל תכנית המוסמך
שנה א'- מסגרת 620
שיבוץ להדרכה נעשה ע"י המזכירות
א' 1110.4144.01 הדרכת חובה בספריה המפגש יתקיים 23/10 09-11 בחדר 127
א' 1110.4144.02 הדרכת חובה בספריה המפגש יתקיים 01/11 בשעות 9-11 בחדר 127
1110.4105.01 בחינת פטור באוריינות מחקרית נא לסמן בבידינג. חובה לסיים עד סוף שנה א'
יש לסמן את הקבוצה שתופיע בבידינג
מסגרת 628
א' 1110.4146.01 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ב 10:00-08:00 118 ד"ר סולימני-אעידן יפית
א' 1110.4146.02 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ד 10:00-08:00 128 פרופ' פלד עינת
א' 1110.4146.03 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ב 18:00-16:00 118 ד"ר סולימני-אעידן יפית
ב' 1110.4146.04 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 118 ד"ר סולימני-אעידן יפית
שנה ב' - חובה לבחור 1 מתוך 9 קבוצות - מסגרת 628
א' 1110.4523.01 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 015 גב' שי שרית
א' 1110.4523.02 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 055 ד"ר שילה גיא
א' 1110.4523.03 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 016 ד"ר קורניק גליה
א' 1110.4523.04 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 125 ד"ר באום-מזרחי עדי
א' 1110.4523.05 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 121 ד"ר קורין-לנגר נורה
א' 1110.4523.06 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 053 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
ב' 1110.4523.07 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 14:00-12:00 055 ד"ר לוי אופיר
ב' 1110.4523.08 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 016 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
ב' 1110.4523.09 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 122 ד"ר אורג איילת
קורסי חובה למסלול - 3 קורסים (8 ש"ס)
שנה א' - מסגרת 620
א' 1110.4401.33 מבוא למצבי לחץ וטראומה: זיהוי ואבחון שיעור ד 16:00-14:00 150 גב' פרנקל אביגיל
א' 1110.4402.33 הבסיס התיאורטי להתערבויות במצבים טראומטיים שיעור ד 14:00-10:00 118 פרופ' גינזבורג קרני
ב' 1110.4593.33 גישות בהתערבות בהפרעות פוסט טראומטיות שיעור ב 14:00-12:00 152 פרופ' גינזבורג קרני
חובה שנה א' עם תיזה -מסגרת 627
א' 1110.4600.33 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 10:00-08:00 120 פרופ' גינזבורג קרני
ב' 1110.4601.33 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 10:00-08:00 120 פרופ' גינזבורג קרני
ציון 80 בסדנת מחקר ב' הינו תנאי מעבר לסדנה ג'
א' 1110.4148.01 מבוא למחקר איכותני שיעור ב 10:00-08:00 125 פרופ' ליכטנטריט רונית
בלימודי תואר שני קורס חובה לכותבי תיזה איכותנית
חובה-שנה ב'-עם תיזה-מסגרת 627
א' 1110.4602.12 סדנת מחקר ג:' ניתוח נתונים וכתיבה של דוח מחקר** שיעור ב 14:00-12:00 016 פרופ' כץ כרמית
אחת לשבועיים
ב' שיעור ב 14:00-12:00 219 פרופ' כץ כרמית
אחת לשבועיים
א' 1110.4613.01 סטטיסטיקה וניתוח נתונים שיעור ב 18:00-16:00 318 ד"ר שילה גיא
קורס חובה לכותבי תיזה כמותית
חובה בשנה ב' לכל תלמידי המסלול-לבחור 1 מתוך 3 קבוצות
עם תיזה מסגרת-612, ללא תיזה מסגרת-611
אב 1110.4811.01 פרקטיקום לחץ וטראומה סדנה ב 10:00-08:00 015 גב' גילוני ברק שלומית
אב 1110.4811.02 פרקטיקום לחץ וטראומה סדנה ב 10:00-08:00 016 ד"ר זליגמן צביה
אב 1110.4811.03 פרקטיקום לחץ וטראומה סדנה ב 10:00-08:00 150 מר ורשביאק אייל
קורסי הבחירה (כולל קורסי לווין למסלול)
ניתן ללמוד לאורך השנים א' ו-ב'
בסדנת תיזה כמותית 3 קורסי לווין למסלול (6 ש"ס)
בסדנת תיזה איכותנית - 2 קורסי לווין למסלול (4 ש"ס)
ללא תיזה - 3 קורסי לווין למסלול וגם 7 בחירה (20 ש"ס)
עם תיזה - מסגרת 622, ללא תיזה - מסגרת 623
א' 1110.4163.01 פסיכולוגיה חיובית שיעור ד 12:00-10:00 128 פרופ' בנימיני יעל
ב' 1110.4185.01 בריאות נשים שיעור ב 18:00-16:00 125 פרופ' בנימיני יעל
ב' 1110.4280.01 טיפול בילדים נפגעי התעללות שיעור ב 12:00-10:00 150 פרופ' כץ כרמית
א' 1110.4281.01 התנהגות ארגונית שיעור ב 14:00-12:00 128 פרופ' טרטקובסקי יבגני
ב' 1110.4283.01 הילד שלי הילד שבי והילד שבטיפולי שיעור פרופ' דודזון-ערד בלהה
סדנה מרוכזת - 28-30.6.20 8:30-15:30
ב' 1110.4283.02 הילד שלי הילד שבי והילד שבטיפולי שיעור ב 18:00-16:00 118 פרופ' דודזון-ערד בלהה
ב' 1110.4568.01 התערבות קבוצתית עם נשים שיעור ב 16:00-14:00 053 גב' שי שרית
א' 1071.4369.01 הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי** שיעור ב 12:00-08:00 013 פרופ' יואל דפנה
 • קורס זה מחייב רישום לקורס המשך 1110424701
 • ב' 1110.4247.01 פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה סמינר ב 12:00-08:00 012 פרופ' דודזון-ערד בלהה
  ד"מ: 10714369. קורס זה הינו המשך חובה לקורס 1071436901
  ב' 1110.4359.01 מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריות שיעור ב 12:00-10:00 127 ד"ר שילה גיא
  א' 1110.4392.01 טיפול בהתמכרויות שיעור ב 18:00-16:00 152 ד"ר גבריאל-פריד בל
  חובה לתלמידי קבוצת התיזה של ד"ר' בל גבריאל
  א' 1110.4399.01 הגישה האנטי-פסיכיאטרית לבעיות נפשיות שיעור ב 14:00-12:00 055 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.4400.01 הפסיכותרפיה הקיומית שיעור ד 14:00-12:00 055 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.4406.01 הפסיכולוגיה של האישה:הבסיס התיאורטי ויישומו שיעור ב 16:00-14:00 055 גב' שי שרית
  ב' 1110.4410.01 המפגש הטיפולי שיעור ד 10:00-08:00 150 גב' שי שרית
  א' 1110.4412.01 אובדן ושכול שיעור ב 14:00-12:00 118 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.4413.01 זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי רווחה שיעור ב 10:00-08:00 127 גב' זיו הדס
  ב' 1110.4414.01 היבטים אתיים ומעשיים של שיתוף לקוחות שיעור ב 12:00-10:00 053 ד"ר לוין ליה
  ב' 1110.4418.01 זקנים בסיכון - אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים שיעור ב 10:00-08:00 118 ד"ר אלון שרה
  א' 1110.4419.01 תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה שיעור ב 16:00-14:00 118 ד"ר קורניק גליה
  ב' 1110.4421.01 טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי שיעור ד 16:00-14:00 127 מר אשמן תמיר
  ב' 1110.4424.01 עבודה סוציאלית וצדק חברתי שיעור ב 14:00-12:00 128 פרופ' סויה רבקה
  ב' 1110.4426.01 אימהות ואי-אימהות שיעור ב 20:00-18:00 127 ד"ר דונת אורנה
  ב' 1110.4427.01 סנגור בבית המחוקקים: אסטרטגיה להשפעה על מדיניות חברתית שיעור פרופ' וייס-גל עידית
  סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר ב' 12.7-15.7.20
  א' 1110.4428.01 צעירים במצבי סיכון במעבר לחיי בגרות שיעור ד 14:00-12:00 123 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  ב' 1110.4431.01 "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה שיעור ב 16:00-14:00 150 גב' ורדימון שילי
  ד"מ: הקורס 1110441901
  א' 1110.4515.01 התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנה שיעור ב 18:00-16:00 055 מר פרגו-גופר עמירם
  א' 1110.4524.01 מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים שיעור ב 12:00-10:00 128 ד"ר חממה ליאת
  נדרש ניסיון בטיפול בילדים, אפשרי גם במסגרת הכשרה מעשית
  ב' 1110.4529.01 כל אחד והמשפחה שלו - סוגיות בטיפול בילדים הגדלים במבנים משפח שיעור ב 14:00-12:00 127 ד"ר קורניק גליה
  א' 1110.4531.01 טיפול בטראומה מינית שיעור ב 12:00-10:00 127 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  א' 1110.4532.01 מודלים יישומים בטיפול בזקנים ובני משפחתם שיעור ב 10:00-08:00 055 ד"ר אלון שרה
  ב' 1110.4533.01 פסיכופתולוגיה התפתחותית שיעור ב 12:00-10:00 152 מר שרוף אברהם
  ב' 1110.4534.01 כוחה המרפא של האמפתיה: יישומי פסיכולוגיית העצמי במקצוע העבוד שיעור ב 16:00-14:00 152 ד"ר הררי מירב
  ב' 1110.4535.01 תיאוריות ביקורתיות לעבודה סוציאלית שיעור ב 12:00-10:00 015 גב' ביטנר דקלה
  א' 1110.4537.01 עבודה עם הורים - הדרכה ושותפות שיעור ב 12:00-10:00 053 מר ורשביאק אייל
  א' 1110.4540.01 שינוי מדיניות בעידן ניאו-ליברלי: היבטים תיאורטיים שיעור ב 14:00-12:00 152 ד"ר פלדמן גיא
  א' 1110.4542.01 טיפול הורה - ילד במצבי טראומה שיעור ב 20:00-18:00 118 ד"ר קני פז סיגל
  א' 1110.4546.01 זה לא פייר!" על תפיסות מודרניות של צדק וזכויות שיעור ב 16:00-14:00 152 ד"ר סמילה סנד שרית
  ב' 1110.4548.01 עבודה סוציאלית מבוססת זכויות שיעור ב 14:00-12:00 053 ד"ר לוין ליה
  ד"מ: הקורס 1110454601
  ב' 1110.4549.01 בין האישי לפוליטי:התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים שיעור ד 12:00-10:00 055 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  א' 1110.4550.01 ניתוח מדיניות שיעור פרופ' כנען רם-אריה
  סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר א' 23.2-26.2.20 חדר 118
  א' 1110.4551.01 החלמה והתמודדות עם מחלה פסיכיאטרית במשפחה שיעור ד 18:00-16:00 127 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
  א' 1110.4552.01 ילדים נפגעי התעללות ותהליך עשיית הצדק: מיומנויות אבחון, הערכ שיעור ב 12:00-10:00 125 פרופ' כץ כרמית
  ב' 1110.4556.01 עבודה סוציאלית בהקשר להגירה שיעור ב 12:00-10:00 016 פרופ' טרטקובסקי יבגני
  ב' 1110.4553.01 מיצוי זכויות מתקדם שיעור ב 14:00-12:00 118 ד"ר תמיר גילי
  ב' 1110.4554.01 טיפול בטראומה מורכבת ודיסוציאציה שיעור ב 12:00-10:00 128 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שימו לב לתנאים שבתיאור הקורס טרם רישומכם
  ב' 1110.4555.01 טכניקות התערבות בפסיכותרפיה שיעור ב 12:00-10:00 118 ד"ר קורניק גליה
  ב' 1110.4557.01 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות שיעור ב 16:00-14:00 127 פרופ' טרטקובסקי יבגני
  א' 1110.4557.02 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות שיעור ב 12:00-10:00 118 פרופ' טרטקובסקי יבגני
  ב' 1110.4559.01 מתיאוריות מסורתיות לפוסט מודרניות בטיפול משפחתי שיעור ב 12:00-10:00 055 פרופ' ליכטנטריט רונית
  ב' 1110.4568.01 התערבות קבוצתית עם נשים שיעור ב 16:00-14:00 053 גב' שי שרית
  א' 1110.4585.01 הדרכה בעבודה סוציאלית: מושגים מרכזיים, גישות ומודלים שיעור ב 18:00-16:00 125 ד"ר ימין עמית
  א' 1110.4590.01 תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים שיעור ב 18:00-16:00 126 ד"ר לוי אופיר
  א' 1110.4591.01 טיפול ממוקד במצבי פוסט טראומה: יישומים ברמת הפרט והקבוצה שיעור ב 20:00-18:00 128 ד"ר לוי אופיר
  א' 1110.4713.01 דילמות אתיות בעבודה סוציאלית שיעור ב 14:00-12:00 053 ד"ר סמילה סנד שרית
  ב' 1110.4714.01 איך עושים שינוי? שיעור ב 18:00-16:00 053 ד"ר חנין דב
  א' 1110.4715.01 סוגיות בהתערבות בקרב משפחות לילד עם צרכים מיוחדים/מוגבלות שיעור ב 16:00-14:00 128 גב' לויאל יעל
  חובה לסטו' שנה א' עם תיזה במ. ילד ונוער
  א' 1110.4717.01 טיפול בבית המשפט לנוער שיעור ב 18:00-16:00 128 גב' בן דוד ניצנה
  ב' 1110.4718.01 עובדים סוציאליים כיזמים חברתיים שיעור ב 10:00-08:00 127 ד"ר יצחקי-בראון יעל
  ב' 1110.4719.01 ילדים ובני נוער במצבי הגירה ופליטות:בין מדיניות ופרקטיקה שיעור ד"ר קורין-לנגר נורה
  בברלין 6-11.7.20. ד"מ: סדנת הכנה בארץ 21.5 ו-11.6 8:30-14
 • סדנאת הכנה שני מפגשים חובה: 21.5, 11.6 8:30-14:00
 • א' 1110.4720.01 מעורבות קהילתית ופיתוח בינלאומי - המקרה של אוגנדה ד"ר דקל תמר
  סדנה מרוכזת באנגלית באוגנדה פברואר 20, מכסה ל-4 סטו'
  קורסי בחירה מחוץ לביה"ס - מותר לקחת 1 - בניין גילמן
  א' 0602.6143.01 לגדול דיגיטלי: ילדות וילדים בעידן הדיגיטלי שיעור ד 14:00-12:00 011 ד"ר קמפף רונית
  חדר עם אינטרנט
  ב' 0602.6184.01 זה נוער זה?: תפיסות של נעורים בתרבות הישראלית סמינר ד 18:00-16:00 א361 ד"ר רימה שיכמנטר
  א' 0659.2586.01 סקסולוגיה כמדע: פסיכיאטריה,משפט ותרבות פופולרית בוינה וברלין סמינר ד 18:00-14:00 401 ד"ר גל הרץ
  אב 0881.4308.01 עיצוב בחמישה קולות שו"ת ד 19:00-16:00 אדר' שפירו מוריס