שנה ג
סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
קורסים לתלמידי שנה ג'- סה"כ 38 ש"ס
7 קורסי חובה-המסגרת בהתאם להתרכזות שנקבעה לתלמיד
חובה לסמן בבידינג קורס 1 בהתאם לשיבוץ
אב 1110.3208.01 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' גולנזר שרית
אב 1110.3208.02 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר קורין-לנגר נורה
אב 1110.3208.03 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
אב 1110.3208.04 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר גוזמן ג'וליה
אב 1110.3208.05 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר גיטליץ תמר
אב 1110.3208.06 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' פרנקנבורג רות
חובה לבחור קורס 1 בהתאם לשיבוץ
אב 1110.3016.01 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 124 גב' גולנזר שרית
אב 1110.3016.02 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 126 ד"ר קורין-לנגר נורה
אב 1110.3016.03 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 123 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
אב 1110.3016.04 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 122 ד"ר גוזמן ג'וליה
אב 1110.3016.05 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 121 ד"ר גיטליץ תמר
אב 1110.3016.06 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 017 גב' פרנקנבורג רות
התרכזויות-חובה לסמן בבידינג התרכזות 1 בהתאם לשיבוץ
אב 1110.3281.01 התרכזות ילדים בקהילה סמינר ב 10:00-08:00 124 גב' גולנזר שרית
אב 1110.3187.01 ע"ס בתחום החברה הרב תרבותית סמינר ב 10:00-08:00 126 ד"ר קורין-לנגר נורה
אב 1110.3264.01 ע"ס בתחום בריאות הנפש סמינר ב 10:00-08:00 123 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
אב 1110.3280.01 ע"ס בתחום הבריאות סמינר ב 10:00-08:00 122 ד"ר גוזמן ג'וליה
אב 1110.3240.01 ע"ס בתחום הזקן ומשפחתו סמינר ב 10:00-08:00 121 ד"ר גיטליץ תמר
אב 1110.3277.01 ע"ס בתחום קהילה סמינר ב 10:00-08:00 017 גב' פרנקנבורג רות
קורסי חובה
א' 1110.3027.01 התיאוריה של הפרקטיקה ג' שיעור ב 16:00-14:00 127 ד"ר צור נגה
א' 1110.3020.01 פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית שיעור ב 14:00-12:00 127 ד"ר לוין ליה
חובה לבחור 1 מתוך 5 סמינרים (שנתי)
הקורס מתקיים אחת לשבועיים
א' 1110.3028.01 סמינר אמפירי סמינר ד 16:00-14:00 016 פרופ' טרטקובסקי יבגני
ב' סמינר ב 14:00-12:00 016 פרופ' טרטקובסקי יבגני
א' 1110.3028.02 סמינר אמפירי סמינר ד 16:00-14:00 017 פרופ' ליכטנטריט רונית
ב' סמינר ב 14:00-12:00 017 פרופ' ליכטנטריט רונית
סמינר איכותני - ד"מ: ציון עובר במבוא למחקר איכותני
א' 1110.3028.03 סמינר אמפירי סמינר ד 16:00-14:00 123 ד"ר גבריאל-פריד בל
ב' סמינר ב 14:00-12:00 123 ד"ר גבריאל-פריד בל
א' 1110.3028.04 סמינר אמפירי סמינר ד 16:00-14:00 122 ד"ר יצחקי-בראון יעל
ב' סמינר ב 14:00-12:00 122 ד"ר יצחקי-בראון יעל
א' 1110.3028.05 סמינר אמפירי סמינר ב 18:00-16:00 250 ד"ר צור נגה
ב' סמינר ב 14:00-12:00 250 ד"ר צור נגה
חובה לבחור קבוצה 1 מתוך 3 קבוצות הקורס
א' 1110.3190.01 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 150 ד"ר סמילה סנד שרית
א' 1110.3190.02 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 125 ד"ר סולימני-אעידן יפית
ב' 1110.3190.03 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 12:00-10:00 053 ד"ר סמילה סנד שרית
5 קורסי חובה - נא לבחור קורס 1 מכל אשכול
המסגרת בהתאם לאשכול
סוגיות בעבודה סוציאלית א'-346
חובה לבחור קורס 1 מתוך 2
א' 1110.3490.01 דתיות ורוחניות כמשאבי התמודדות עם משברי חיים שיעור ד 12:00-10:00 127 ד"ר אבו-ריא השאם
א' 1110.3266.01 התמודדות עם מצבי לחץ בתהליך ההגירה שיעור ד 12:00-10:00 055 פרופ' טרטקובסקי יבגני
הקורס אינו מיועד לתלמידי התרכזות חברה רב תרבותית
סוגיות בעבודה סוציאלית ב' - 344
חובה לבחור קורס 1 מתוך 2
א' 1110.3726.01 סוגיות ביחס לחולי פיזי בילדים שיעור ד 14:00-12:00 128 ד"ר חממה ליאת
א' 1110.3742.01 ילדות בחברה הערבית שיעור ד 14:00-12:00 125 גב' מסארוה מראם
התערבות במישור משפחה - 340
חובה לבחור קורס 1 מתוך 2
ב' 1110.3744.01 משפחה בחברה הערבית שיעור ד 10:00-08:00 128 גב' מסארוה מראם
ב' 1110.3737.01 היבטים חברתיים ואישיים של טראומה מינית שיעור ד 10:00-08:00 125 גב' פרנקל אביגיל
התערבות במישור קבוצה - 341
חובה לבחור קורס 1 מתוך 4
ב' 1110.3444.01 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 124 ד"ר קורין-לנגר נורה
ב' 1110.3444.02 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 125 גב' שי שרית
ב' 1110.3444.03 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 126 גב' זקס אילנה
ב' 1110.3444.04 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ב 16:00-14:00 055 ד"ר לוי אופיר
התערבות במישור קהילה - 342
חובה לבחור קורס 1
ב' 1110.3298.01 התערבויות קהילתיות באירועי אסון וחרום שיעור ד 12:00-10:00 128 ד"ר ברגר רוני
ב' 1110.3751.01 עבודה סוציאלית קהילתית בחברה החרדית שיעור ד 12:00-10:00 118 ד"ר יצחקי-בראון יעל
ב' 1110.3743.01 עבודה סוציאלית עם פליטים ומבקשי מקלט בישראל ובגרמניה** שיעור ד"ר קורין-לנגר נורה
קורס מרוכז 29.6.20.-4.7.20. ד"מ: סדנת הכנה
 • סדנאת הכנה שני מפגשים חובה: 21.5, 4.6 8:30-14:00
 • קורס בחירה
  4 ש"ס: מחליף 2 קורסים
  ניתן ללמוד במקום קורס מאשכ' משפחה ו/או סוג' א' ו/או ק. כללי
  א' 1110.3752.01 אלימות כלפי נשים במשפחה: פרספקטיבה אינטרדיסיפלינרית שיעור ד 20:00-16:00 125 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  קורסי בחירה
  ניתן ללמוד קורס אחד במקום סוגיות א' או ב' או קורס כללי
  א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה שיעור ג 18:00-16:00 ד"ר עופר נורדהיימר נור
  א' 1883.0603.01 פילנטרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו ליברליזם לסולידריות חב שיעור ג 18:00-16:00 ד"ר ירון כהן צמח
  ב' 1883.0604.01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות הסטוריות, חברתיות וחינוכיות שיעור ג 18:00-16:00 109 ד"ר טל קוגמן
  אחת לשבועיים
  אב 1110.3747.01 הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית שיעור ד 20:00-18:00 250 ד"ר לוין ליה
  ניתן לקחת במקום קורס באשכול קהילה או קורס בסוגיות א' או ב'