שנה ב
סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
קורסי חובה
סה"כ 40 ש"ס-מסגרת 210
השיבוץ לקורסי שיטות, מיומנויות והכשרה מקצועית נעשה במזכירות
א' 1110.2100.01 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 125 גב' שי שרית
א' 1110.2116.01 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 125 גב' שי שרית
ב' 1110.2100.01 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 125 גב' שי שרית
ב' 1110.2116.01 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 125 גב' שי שרית
א' 1110.2100.02 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 124 גב' טבת טובה
א' 1110.2116.02 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 124 גב' טבת טובה
ב' 1110.2100.02 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 124 גב' טבת טובה
ב' 1110.2116.02 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 124 גב' טבת טובה
א' 1110.2100.03 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 122 ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
א' 1110.2116.03 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 122 ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
ב' 1110.2100.03 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 126 ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
ב' 1110.2116.03 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 126 ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
א' 1110.2100.04 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 121 גב' קירשנבאום דנה
א' 1110.2116.04 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 121 גב' קירשנבאום דנה
ב' 1110.2100.04 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 121 גב' קירשנבאום דנה
ב' 1110.2116.04 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 017 גב' קירשנבאום דנה
א' 1110.2100.05 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 016 גב' ירון-מלמד לילי
א' 1110.2116.05 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 016 גב' ירון-מלמד לילי
ב' 1110.2100.05 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 016 גב' ירון-מלמד לילי
ב' 1110.2116.05 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 016 גב' ירון-מלמד לילי
א' 1110.2100.06 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 015 ד"ר ארטום עדי
א' 1110.2116.06 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 015 ד"ר ארטום עדי
ב' 1110.2100.06 שיטות בעבודה סוציאלית -ב' שיעור א 12:00-10:00 015 ד"ר ארטום עדי
ב' 1110.2116.06 מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי שיעור ד 12:00-10:00 015 ד"ר ארטום עדי
אב 1110.2108.01 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית גב' שי שרית
אב 1110.2108.02 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית גב' טבת טובה
אב 1110.2108.03 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית ד"ר שמיר דרדיקמן מירב
אב 1110.2108.04 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית גב' קירשנבאום דנה
אב 1110.2108.05 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית גב' ירון-מלמד לילי
אב 1110.2108.06 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית ד"ר ארטום עדי
קורסי חובה
ב' 1110.2102.01 המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים שו"ת ד 18:00-16:00 001 עו"ד מורן שמואל
א' 1110.2818.01 התיאוריה של הפרקטיקה ב' שיעור ד 16:00-14:00 127 ד"ר קורין-לנגר נורה
ב' 1110.2821.01 ילדים בסיכון שיעור ד 10:00-08:00 001 פרופ' כץ כרמית
א' 1110.2819.01 שירותי רווחה והבטחת הכנסה: עבודה סוציאלית למיצוי זכויות חברת שיעור א 10:00-08:00 201 ד"ר לוין ליה
א' 1110.2822.01 הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית שיעור ד 14:00-12:00 001 מר ורשביאק אייל
ב' 1110.2801.01 פסיכופתולוגיה שו"ת ד 14:00-12:00 127 פרופ' טרטקובסקי יבגני
ב' 1110.2129.01 המשפחה כמערכת שו"ת א 10:00-08:00 001 ד"ר צור נגה
א' 1110.2135.01 הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית שו"ת ד 18:00-16:00 001 מר אשמן תמיר
ב' 1110.2236.01 קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימא שיעור ד 16:00-14:00 001 ד"ר פלדמן גיא
א' 1110.2127.01 שיטות מחקר שיעור ד 10:00-08:00 127 ד"ר שילה גיא
א' 1110.2804.01 מבוא לסטטיסטיקה שיעור א 14:00-12:00 001 ד"ר אגאי נירית
תרגיל בסטטיסטיקה-חובה לבחור תרגיל 1 מבין 2
א' 1110.2804.02 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל א 16:00-14:00 118 מר עובד אלון
א' 1110.2804.03 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל א 16:00-14:00 127 גב' כהן קארין
נא לבחור קבוצה 1 מתוך 3
ב' 1110.2820.01 מעשה ההתערבות שיעור א 14:00-12:00 128 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
ב' 1110.2820.02 מעשה ההתערבות שיעור א 14:00-12:00 118 מר בינג עמרי
ב' 1110.2820.03 מעשה ההתערבות שיעור א 14:00-12:00 125 ד"ר באום-מזרחי עדי
קורסי בחירה
ניתן ללמוד קורס אחד במקום סוגיות א' או ב' או קורס כללי
א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה שיעור ג 18:00-16:00 ד"ר עופר נורדהיימר נור
א' 1883.0603.01 פילנטרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו ליברליזם לסולידריות חב שיעור ג 18:00-16:00 ד"ר ירון כהן צמח
ב' 1883.0604.01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות הסטוריות, חברתיות וחינוכיות שיעור ג 18:00-16:00 109 ד"ר טל קוגמן
אחת לשבועיים
אב 1110.3747.01 הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית שיעור ד 20:00-18:00 250 ד"ר לוין ליה
ניתן לקחת במקום קורס באשכול קהילה או קורס בסוגיות א' או ב'