שנה א
סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
קורסי חובה
סה"כ 42 ש"ס - מסגרת 110
שיבוץ לקורסי שיטות, מיומנויות והכשרה נעשה במזכירות
א' 1110.1100.01 שיטות בעבודה סוציאלית - א' שו"ת א 12:00-10:00 250 ד"ר גבריאל-פריד בל
ב' שו"ת א 12:00-10:00 118 ד"ר גבריאל-פריד בל
ב' 1110.1130.01 מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע שו"ת א 10:00-08:00 118 ד"ר גבריאל-פריד בל
א' 1110.1100.02 שיטות בעבודה סוציאלית - א' שו"ת א 12:00-10:00 053 ד"ר אגבארייה מוחמד
ב' שו"ת א 12:00-10:00 122 ד"ר אגבארייה מוחמד
ב' 1110.1130.02 מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע שו"ת א 10:00-08:00 122 ד"ר אגבארייה מוחמד
א' 1110.1100.03 שיטות בעבודה סוציאלית - א' שו"ת א 12:00-10:00 123 ד"ר אליעזר קופל
ב' שו"ת א 12:00-10:00 123 ד"ר אליעזר קופל
ב' 1110.1130.03 מיומנויות התערבות א:שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע שו"ת א 10:00-08:00 123 ד"ר אליעזר קופל
א' 1110.1100.04 שיטות בעבודה סוציאלית - א' שו"ת א 12:00-10:00 126 גב' בן שמואל שלומית
ב' שו"ת א 12:00-10:00 152 גב' זקס אילנה
ב' 1110.1130.04 מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע שו"ת א 10:00-08:00 152 גב' זקס אילנה
א' 1110.1100.05 שיטות בעבודה סוציאלית - א' שו"ת א 12:00-10:00 150 ד"ר גבירץ-מידן עטרת
ב' שו"ת א 12:00-10:00 053 ד"ר גבירץ-מידן עטרת
ב' 1110.1130.05 מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע שו"ת א 10:00-08:00 053 ד"ר גבירץ-מידן עטרת
א' 1110.1100.06 שיטות בעבודה סוציאלית - א' שו"ת א 12:00-10:00 055 מר בינג עמרי
ב' שו"ת א 12:00-10:00 055 מר בינג עמרי
ב' 1110.1130.06 מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע שו"ת א 10:00-08:00 055 מר בינג עמרי
אב 1110.1118.01 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית ד"ר גבריאל-פריד בל
אב 1110.1118.02 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית ד"ר אגבארייה מוחמד
אב 1110.1118.03 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית ד"ר אליעזר קופל
אב 1110.1118.04 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית גב' זקס אילנה
אב 1110.1118.05 הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה הדרכה אישית ד"ר גבירץ-מידן עטרת
יחסים בינאישיים בקבוצה - השיבוץ נעשה במזכירות
ב' 1110.1104.01 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 125 גב' פנחסי בתיה
ב' 1110.1104.02 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 053
ב' 1110.1104.03 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 016
ב' 1110.1104.04 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 017
ב' 1110.1104.05 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 121
ב' 1110.1104.06 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 122
ב' 1110.1104.07 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 123
ב' 1110.1104.08 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 124
ב' 1110.1104.09 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 126
ב' 1110.1104.10 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 150
ב' 1110.1104.11 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 16:00-14:00 055
קורסי חובה
א' 1110.1112.01 מבוא לרווחה חברתית שיעור ד 12:00-10:00 001 ד"ר פלדמן גיא
א' 1110.1133.01 מבוא לעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 001 פרופ' כץ כרמית
ב' 1110.1129.01 מדינת הרווחה בישראל שיעור ד 10:00-08:00 127 ד"ר פלדמן גיא
א' 1110.1120.01 מבוא למשפט שיעור א 10:00-08:00 001 עו"ד מורן שמואל
ב' 1110.1121.01 היבטים כלכליים בעבודה סוציאלית שיעור א 16:00-14:00 001 ד"ר לביא מושיק
ב' 1110.1128.01 התיאוריה של הפרקטיקה שיעור ב 14:00-12:00 001 ד"ר סולימני-אעידן יפית
א' 1110.1806.01 היבטים סוציולוגיים של עבודה סוציאלית שיעור ד 16:00-14:00 001 ד"ר דונת אורנה
ב' 1110.1807.01 החברה בישראל שיעור א 14:00-12:00 001 ד"ר לוין ליה
א' 1110.1802.01 מושגי יסוד בפסיכולוגיה שיעור ב 16:00-14:00 001 פרופ' טרטקובסקי יבגני
ב' 1110.1106.01 פסיכולוגיה התפתחותית במעגל החיים שיעור ב 16:00-14:00 001 פרופ' בנימיני יעל
ב' 1110.1131.01 תיאוריות של אישיות שיעור ד 14:00-12:00 001 ד"ר אבו-ריא השאם
ב' 1110.1132.01 פנים רבות לעוני שיעור ב 12:00-10:00 001 ד"ר פלדמן גיא
א' 1110.5007.01 פילוסופיה של המדע שיעור ב 14:00-12:00 001 ד"ר רז-דגני אירית
א' 1110.1127.01 כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע שיעור ד 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) ד"ר צור נגה
ב' 1110.2125.01 Principles of Social Psychology שיעור ד 12:00-10:00 001 ד"ר אבו-ריא השאם
קורס באנגלית
א' 1110.1134.01 מבוא למחקר איכותני שיעור ב 12:00-10:00 001 פרופ' פלד עינת
קורסי בחירה
ניתן ללמוד קורס אחד במקום סוגיות א' או ב' או קורס כללי
א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה שיעור ג 18:00-16:00 ד"ר עופר נורדהיימר נור
א' 1883.0603.01 פילנטרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו ליברליזם לסולידריות חב שיעור ג 18:00-16:00 ד"ר ירון כהן צמח
ב' 1883.0604.01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות הסטוריות, חברתיות וחינוכיות שיעור ג 18:00-16:00 109 ד"ר טל קוגמן
אחת לשבועיים
אב 1110.3747.01 הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית שיעור ד 20:00-18:00 250 ד"ר לוין ליה
ניתן לקחת במקום קורס באשכול קהילה או קורס בסוגיות א' או ב'