מערכת שעות תש"ף
סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
לימודי שנה ב'
קורסי חובה מתוך לימודי השלמה
א' 1110.7016.01 מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה שיעור ב 14:00-12:00 015 ד"ר פרומר דפנה
ב' שיעור ב 14:00-12:00 121 ד"ר פרומר דפנה
א' 1110.7016.02 מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה שיעור ב 14:00-12:00 124 גב' הירש נירה
ב' שיעור ב 14:00-12:00 124 גב' הירש נירה
א' 1110.7016.03 מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה שיעור ב 14:00-12:00 017 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
ב' שיעור ב 14:00-12:00 125 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
א' 1110.7264.01 ע"ס בתחום בריאות הנפש שיעור ב 16:00-14:00 015 ד"ר פרומר דפנה
ב' שיעור ב 16:00-14:00 121 ד"ר פרומר דפנה
א' 1110.7281.01 ע"ס בתחום ילד ונוער שיעור ב 16:00-14:00 124 גב' הירש נירה
ב' שיעור ב 16:00-14:00 124 גב' הירש נירה
א' 1110.7271.01 ע"ס בתחום מגדר שיעור ב 16:00-14:00 017 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
ב' שיעור ב 16:00-14:00 125 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
אב 1110.7108.01 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר פרומר דפנה
אב 1110.7108.02 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' הירש נירה
אב 1110.7108.03 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר שבאר-שפירא דניאלה