מערכת שעות תש"ף
סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
תכנית ההשלמות
לימודי שנה א'
כל הקורסים לתלמידי שנה א' הם קורסי חובה
שיבוץ להדרכה נעשה ע"י המזכירות
א' 1110.4144.01 הדרכת חובה בספריה המפגש יתקיים 23/10 09-11 בחדר 127
א' 1110.4144.02 הדרכת חובה בספריה המפגש יתקיים 01/11 בשעות 9-11 בחדר 127
א' 1110.1133.01 מבוא לעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 001 פרופ' כץ כרמית
ב' 1110.6132.01 מדינת הרווחה בישראל להשלמות שיעור ד 10:00-08:00 118 ד"ר תמיר גילי
א' 1110.6131.01 המשפחה כמערכת לתכנית ההשלמות שו"ת פרופ' ליכטנטריט רונית
סדנה מרוכזת: 22.10-23.10, 7.11-8.11
א' 1110.6128.01 התיאוריה של הפרקטיקה שיעור ד 16:00-14:00 118 ד"ר צור נגה
א' 1110.2135.01 הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית שו"ת ד 18:00-16:00 001 מר אשמן תמיר
ב' 1110.6133.01 קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימא להשלמות שיעור ד 16:00-14:00 118 ד"ר יצחקי-בראון יעל
ב' 1110.2102.01 המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים שו"ת ד 18:00-16:00 001 עו"ד מורן שמואל
ב' 1110.6130.01 הפרעות נפשיות מנקודת מבט פסיכיאטרית ואנטי-פסיכיאטרית שיעור ד"ר אבו-ריא השאם
סדנה מרוכזת ב-3 מפגשים בחופשת סמסטר ב' 28.6-30.6 , 9-16
קורסי שיטות, מיומנויות והכשרה מקצועית-השיבוץ נעשה במזכירות
א' 1110.6100.01 שיטות בעבודה סוציאלית שו"ת ד 12:00-10:00 126 ד"ר קורניק גליה
ב' שו"ת ד 12:00-10:00 121 ד"ר קורניק גליה
א' 1110.6300.01 מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי שו"ת ד 14:00-12:00 126 ד"ר קורניק גליה
ב' שו"ת ד 14:00-12:00 121 ד"ר קורניק גליה
א' 1110.6100.02 שיטות בעבודה סוציאלית שו"ת ד 12:00-10:00 017 ד"ר פרומר דפנה
ב' שו"ת ד 12:00-10:00 150 ד"ר פרומר דפנה
א' 1110.6300.02 מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי שו"ת ד 14:00-12:00 017 ד"ר פרומר דפנה
ב' שו"ת ד 14:00-12:00 150 ד"ר פרומר דפנה
א' 1110.6100.03 שיטות בעבודה סוציאלית שו"ת ד 12:00-10:00 150 ד"ר באום-מזרחי עדי
ב' שו"ת ד 12:00-10:00 122 ד"ר באום-מזרחי עדי
א' 1110.6300.03 מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי שו"ת ד 14:00-12:00 150 ד"ר באום-מזרחי עדי
ב' שו"ת ד 14:00-12:00 122 ד"ר באום-מזרחי עדי
אב 1110.6108.01 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר קורניק גליה
אב 1110.6108.02 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר פרומר דפנה
אב 1110.6108.03 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר באום-מזרחי עדי