מסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים
מסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות
אשכול 1א-תיאוריות וקורסי יסוד
כל התלמידים-חובה 4 קורסים=8 ש"ס
מסגרת 620
א' 1110.4546.01 זכויות חברתיות - תאוריה, משפט ופוליטיקה שיעור ב 10:00-08:00 055 ד"ר סיטבון עופר
א' 1110.4535.01 תיאוריות ביקורתיות לעבודה סוציאלית שיעור ב 14:00-12:00 125 גב' ביטנר דקלה
ב' 1110.4540.01 פרקטיקת מדיניות בעידן ניאו ליברלי שיעור ב 10:00-08:00 055 ד"ר פלדמן גיא
ב' 1110.4548.01 עבודה סוציאלית מבוססת זכויות** שיעור ב 14:00-12:00 118 ד"ר לוין ליה
 • ד"מ:1110453501 ו-1110454601
 • קורס בחירה
  אשכול 1 ב-סוגיות ומיומנויות
  עם תזה כמותית- לבחור 3 קורסים = 6 ש"ס
  עם תיזה איכותנית-לבחור 2 קורסים = 4 ש"ס
  ללא תיזה - לבחור 10 קורסים = 20 ש"ס
  בהתאם לדרישות מסלול הלימודים-פירוט בתכנית הלימודים תואר שני
  מסגרת עם תזה-622, ללא תזה-623
  א' 1110.4590.01 תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים שיעור ב 18:00-16:00 053 ד"ר לוי אופיר
  ב' 1110.4398.01 מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית שיעור ב 16:00-14:00 127 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.4419.01 תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה שיעור ב 16:00-14:00 127 ד"ר קורניק גליה
  ב' 1110.4359.01 מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריות שיעור ב 10:00-08:00 127 ד"ר שילה גיא
  ב' 1110.4399.01 הגישה האנטי-פסיכיאטרית לבעיות נפשיות שיעור ב 12:00-10:00 118 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.4400.01 הפסיכותרפיה הקיומית שיעור ד 10:00-08:00 118 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.4406.01 הפסיכולוגיה של האישה:הבסיס התיאורטי ויישומו שיעור ב 16:00-14:00 055 גב' שי שרית
  אשכול 1ב- סוגיות ומיומנויות
  א' 1110.4403.01 ילדים במצבי טראומה שיעור ב 14:00-12:00 118 ד"ר חממה ליאת
  א' 1110.4515.01 התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנה שיעור ב 18:00-16:00 055 מר פרגו-גופר עמירם
  א' 1110.4524.01 מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים** שיעור ב 12:00-10:00 128 ד"ר חממה ליאת
 • ד"מ: הנרשמים חייבים להיות בעלי נסיון בטיפול בילדים או בנוע
 • ב' 1110.4405.01 להתבגר לתוך גבולות שיעור ב 12:00-10:00 125 גב' פנחסי בתיה
  א' 1110.4591.01 טיפול ממוקד במצבי פוסט טראומה: יישומים ברמת הפרט והקבוצה שיעור ב 20:00-18:00 150 ד"ר לוי אופיר
  א' 1110.4404.01 פוסט טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה שיעור ב 16:00-14:00 118 ד"ר גור ענת
  א' 1110.4392.01 מודלים ואסטרטגיות בטיפול בהתמכרויות שיעור ב 10:00-08:00 118 ד"ר גבריאל-פריד בל
  א' 1110.4413.01 זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי רווחה שיעור ב 16:00-14:00 150 ד"ר זיו הדס
  ב' 1110.4410.01 המפגש הטיפולי שיעור ד 10:00-08:00 125 גב' שי שרית
  א' 1110.4416.01 טראומה:בין הקליני לחברתי שיעור ב 12:00-10:00 118 ד"ר אפי זיו
  ב' 1110.4418.01 זקנים בסיכון - אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים שיעור ב 10:00-08:00 128 ד"ר אלון שרה
  ב' 1110.4422.01 כנגד כל הסיכויים - על יצירת קשר עם משפחות במצוקה חברתית וכלכ שיעור ב 10:00-08:00 118 ד"ר קני פז סיגל
  ב' 1110.4568.01 התערבות קבוצתית עם נשים שיעור ב 14:00-12:00 055 גב' שי שרית
  א' 1110.4421.01 טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי שיעור ד 12:00-10:00 120 מר אשמן תמיר
  ב' 1110.4426.01 אימהות ואי-אימהות שיעור ב 20:00-18:00 118 ד"ר דונת אורנה
  א' 1110.4412.01 אובדן ושכול שיעור ד 12:00-10:00 127 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.4427.01 סנגור בבית המחוקקים: אסטרטגיה להשפעה על מדיניות חברתית** שיעור פרופ' וייס-גל עידית
  סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר א'**
 • תאריכי המפגשים 11-14 פברואר
 • א' 1110.4428.01 מעבר לחיי בגרות של צעירים בסיכון ובהשמות חוץ ביתיות שיעור ב 14:00-12:00 055 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  ב' 1110.4431.01 "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה** שיעור ב 12:00-10:00 128 גב' ורדימון שילי
  ד"מ: הקורס 1110441901**
  ב' 1110.4281.01 התנהגות ארגונית והיבטים ארגוניים בתחום הרווחה שיעור ב 16:00-14:00 125 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  ב' 1110.4529.01 כל אחד והמשפחה שלו - סוגיות בטיפול בילדים הגדלים במבנים משפח שיעור ב 14:00-12:00 127 ד"ר קורניק גליה
  ב' 1110.4530.01 טכניקות התערבות בעבודה קבוצתית עם גברים שיעור ד 14:00-12:00 118 מר אשמן תמיר
  א' 1110.4531.01 טיפול בטראומה מינית שיעור ב 10:00-08:00 053 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  א' 1110.4532.01 מודלים יישומים בטיפול בזקנים ובני משפחתם שיעור ב 10:00-08:00 250 ד"ר אלון שרה
  א' 1110.4533.01 פסיכופתולוגיה התפתחותית שיעור ב 16:00-14:00 128 מר שרוף אברהם
  ב' 1110.4534.01 כוחה המרפא של האמפתיה: יישומי פסיכולוגיית העצמי במקצוע העבוד שיעור ב 18:00-16:00 118 ד"ר הררי מירב
  ב' 1110.4536.01 ארגז הכלים היצירתי** שיעור ד 10:00-08:00 118 גב' טבת טובה
 • לא לתלמידים שלמדו את הקורס 1110329401 ב-3 השנים האחרונות
 • ב' 1110.4537.01 עבודה עם הורים - הדרכה ושותפות שיעור ב 16:00-14:00 118 מר ורשביאק אייל
  א' 1110.4538.01 "מה העדה שלך?" מזרחיות ועבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 055 ד"ר השש יאלי
  א' 1110.4542.01 טיפול הורה - ילד במצבי טראומה שיעור ב 20:00-18:00 118 ד"ר קני פז סיגל
  ב' 1110.4363.01 פסיכולוגיה של הבריאות** שיעור פרופ' גינזבורג קרני
 • קורס מקוון
 • ב' 1110.4549.01 בין האישי לפוליטי:התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים שיעור ד 12:00-10:00 127 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  ב' 1110.4550.01 ניתוח מדיניות** שיעור פרופ' כנען רם
 • סדנה מרוכזת בסמסטר ב' 17.6-20.6 חדר 118
 • א' 1110.4551.01 משפחות ובריאות הנפש- מקומה של המשפחה של אדם המתמודד עם הפרעה שיעור ד 18:00-16:00 118 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
  א' 1071.4369.01 הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי** שיעור ב 12:00-08:00 012 פרופ' יואל דפנה
  קורס זה מחייב רישום לקורס המשך 1110424701**
  ב' 1110.4247.01 פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה סמינר ב 12:00-08:00 פרופ' דודזון-ערד בלהה
 • ד"מ: הקורס 1071436901
 • ב' 1110.4283.01 הילד שלי הילד שבי והילד שבטיפולי שיעור ב 16:00-14:00 053 פרופ' דודזון-ערד בלהה
  א' 1110.4163.01 פסיכולוגיה חיובית שיעור ד 16:00-14:00 125 פרופ' בנימיני יעל
  סילבוסים לקורסים מהתכנית הבינלאומית יינתנו לפי דרישה
  א' 1140.7074.01 Group Interventions in Stressful Situations שיעור ה 14:00-12:00 ד"ר פיגין רנה
  א' 1140.6375.01 Theory & Practice of advancing community based interventions שיעור ב 17:00-15:00 ד"ר נפתלי מיכאל
  ב' 1140.6374.01 Religion and Spirituality as coping resources with life cris שיעור ד 16:00-14:00 ד"ר אבו-ריא השאם
  ב' שיעור ד 16:00-14:00 ד"ר אבו-ריא השאם
  ק 1140.6544.01 Dangerous Group Dynamics** שיעור
 • 15-17 July
 • אשכול 3 - פיתוח ידע
  חובה שנה א' עם תיזה -מסגרת 627
  א' 1110.4148.01 מבוא למחקר איכותני** שיעור ב 10:00-08:00 125 פרופ' פלד עינת
 • לכותבי תיזה איכותנית
 • א' 1110.4600.35 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות שיעור ב 12:00-10:00 250 פרופ' וייס-גל עידית
  ב' 1110.4601.35 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים שיעור ב 12:00-10:00 250 פרופ' וייס-גל עידית