מערכת שעות תואר שני - שנת הלימודים תשע"ח

אשכולות קורסים סמסטר ב'
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
==================================================
אשכולות - סמסטר ב'
1209.0201.04 אשכול 1ה': כלכלה + ניהול טכנולוגיה ומידע
ב' 1231.2411.05 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' ענבר יעל
ה 17:00-15:45 303 רקנאטי
ב' 1231.2210.03 כלכלה למנהל עסקים שיעור ד"ר צביליחובסקי דוד
ה 20:00-17:15 303 רקנאטי
ב' 1231.2210.30 ת' לקב' 03 - כלכלה למנהל עסקים תרגיל מר מאירי מישר
ה 21:30-20:15 303 רקנאטי
1209.0202.04 אשכול 2א': אסטרטגיה + מודלים סטטיסטיים
ב' 1231.2322.03 יסודות האסטרטגיה שיעור ד"ר פרסיץ דותן
א 17:00-15:45 252 רקנאטי
ב' 1231.2211.02 מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים שיעור ד"ר לוי דינו
א 20:00-17:15 252 רקנאטי
ב' 1231.2211.20 ת' לקב' 02 - מודלים סטטיסטיים תרגיל גב' אפוטה-שפר נטלי
א 21:30-20:15 252 רקנאטי
1209.0203.02 אשכול 3ה': אתיקה + יס' החשבונאות הפיננסית
ב' 1231.2415.03 אתיקה ועסקים שיעור גב' ברנשטוק גלית
ה 17:00-15:45 105/6 רקנאטי
ב' 1231.2321.40 ת' לקב' 04 - יס' החשב' הפיננסית תרגיל מר שריר עידן
ה 18:30-17:15 406 רקנאטי
ב' 1231.2321.04 יסודות החשבונאות הפיננסית שיעור רו"ח דומניץ גשרי לימור
ה 21:30-18:45 406 רקנאטי
1209.0306.02 אשכול 6ב': מימון מתקדם I
ב' 1231.3340.03 ניהול פיננסי שיעור פרופ' ברגמן נתאי
ב 18:30-15:45 253 רקנאטי
ב' 1231.3330.01 ניהול סיכונים פיננסיים בבנקאות שיעור ד"ר רבינוביץ יובל
ב 20:00-18:45 253 רקנאטי
ב' 1231.3361.01 ב"נ בשוקי הון - תמחור אג"ח שיעור ד"ר גליל כורש
ב 21:30-20:15 253 רקנאטי
1209.0316.03 אשכול 6ד': מימון מתקדם II
ב' 1231.3341.02 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך שיעור פרופ' וואהל אבי
ד 18:30-15:45 407 רקנאטי
ב' 1231.3344.02 אופציות ומכשירים עתידיים שיעור ד"ר מופקדי טל
ד 20:00-18:45 407 רקנאטי
ב' 1231.3352.01 ב"נ בשוקי הון - הבורסה והמסחר בני"ע שיעור מר גולדנברג רובי
גב' הראל בן-זאב רונית
ד 21:30-20:15 407 רקנאטי
1209.0317.02 אשכול 7ב': שיווק מתקדם I
ב' 1231.3412.02 Pricing Policy שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
ב 18:30-15:45 254 רקנאטי English; 1st half
ב' 1231.3425.02 Data Analysis in Marketing I שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
ב 21:30-18:45 254 רקנאטי English; 1st half
ב' 1231.3436.02 Data Analysis in Marketing II שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
ב 21:30-18:45 254 רקנאטי English; 2nd Half
1209.0327.02 אשכול 7ג': שיווק מתקדם II
ב' 1231.7401.01 פרויקט: תקשורת שיווקית משולבת פרויקט ד"ר עין-גר (עינן) דנית
ג 18:30-15:45 403 רקנאטי
ב' 1231.3431.01 חשיבה יצירתית בשיווק שיעור פרופ' שטיינהרט יעל
ג 21:30-18:45 253 רקנאטי
1209.0337.02 אשכול 7ה' : שיווק מתקדם III
ב' 1231.7402.03 פרויקט: קבלת החלטות, רציונליות ורגשות - ההיבט הארגוני-שיווקי פרויקט ד"ר שני יניב
ה 18:30-15:45 305 רקנאטי
ב' 1231.3402.02 תובנות צרכניות ושיווק אסטרטגי (לשעבר: התנהגות צרכנים) שיעור פרופ' דנציגר שי
ה 21:30-18:45 305 רקנאטי
1209.0318.01 אשכול 8ב': אסטרטגיה מתקדם I
ב' 1231.7603.01 פרויקט: בחינה כלכלית של סוגיות ציבוריות בישראל פרויקט פרופ' גלזר יעקב
מר בועז דוד
ב 18:30-15:45 305 רקנאטי
ב' 1231.3640.01 דיני קניין רוחני שיעור ד"ר אסטריכר יואב
ב 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית I
1209.0328.01 אשכול 8ג': אסטרטגיה מתקדם II
ב' 1231.3620.02 ארגון תעשייתי שיעור ד"ר יחזקאל ירון
ג 18:30-15:45 406 רקנאטי מחצית II
ב' 1231.3650.01 התחרות והרגולציה בענף התקשורת בישראל שיעור ד"ר כהן אסף
ג 21:30-18:45 406 רקנאטי מחצית II
1209.0309.04 אשכול 9א': מ"מ מתקדם I
ב' 1242.3264.02 ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות שיעור ד"ר ברזילי אוהד
א 18:30-15:45 303 רקנאטי מחצית I
ב' 1242.3259.01 ניהול סיכונים ומודלים עסקיים בעולם הסייבר שיעור ד"ר גפן נפתלי
א 18:30-15:45 305 רקנאטי מחצית II
ב' 1242.3273.01 מחקר ופיתוח בעידן הסייבר והדאטה שיעור ד"ר הראל יניב
א 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית I
ב' 1242.3266.01 רשתות, המונים והשוק שיעור פרופ' אסטריכר-זינגר
א 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית II
1209.0319.02 אשכול 9ב': מ"מ מתקדם II
ב' 1242.3213.02 ניהול פרוייקטים טכנולוגיים שיעור ד"ר הולצמן ורד
ב 17:00-15:45 304 רקנאטי
ב' 1242.2203.01 מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית שיעור ד"ר שמר יצחק
ב 18:30-17:15 304 רקנאטי
ב' 1242.3260.02 פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים שיעור ד"ר ברזילי אוהד
ב 21:30-18:45 304 רקנאטי מחצית I
ב' 1242.2201.01 פיתוח ושילוב מערכות ויישומים שיעור פרופ' תאני דב
ב 21:30-18:45 304 רקנאטי מחצית II
1209.0329.02 אשכול 9ג': מ"מ מתקדם III
ב' 1242.7002.03 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט ד"ר רייכמן שחר
ד"ר גבע תומר
ג 18:30-15:45 408 רקנאטי
ב' 1242.3272.02 היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים שיעור ד"ר רייכמן שחר
ג 21:30-18:45 103 רקנאטי מחצית I
ב' 1242.3248.01 גילוי ידע ורשתות נוירונים שיעור פרופ' לשנו משה
ג 21:30-18:45 103 רקנאטי מחצית II
1209.0339.02 אשכול 9ה': מ"מ מתקדם IV
ב' 1242.3265.03 מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים שיעור מר בן עמי צבי
ה 18:30-15:45 301 רקנאטי מחצית I
ב' 1242.3253.02 נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע שיעור ד"ר גבע תומר
ד"ר תל-ניר רן
ה 18:30-15:45 254 רקנאטי מחצית II
ב' 1242.3271.02 טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית שיעור מר אברם אורן
ה 21:30-18:45 105/6 רקנאטי מחצית I
ב' 1242.3270.02 מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק שיעור מר ביגר עדו
ה 21:30-18:45 105/6 רקנאטי מחצית II
1209.0310.02 אשכול 11ג': ה'א מתקדם I
ב' 1243.2103.01 שיטות מחקר התנהגותיות בניהול שיעור פרופ' הלר דני
פרופ' במברגר פיטר
ג 18:30-15:45 407 רקנאטי
ב' 1243.3424.01 Project: Human Resource Management and Employee Relations פרויקט פרופ' במברגר פיטר
ג 21:30-18:45 403 רקנאטי English
1209.0311.02 אשכול 11ד': ה"א מתקדם II
ב' 1243.3550.01 Relocation - How to Succeed in a Global World שיעור ד"ר תדמור כרמית
ד 18:30-15:45 305 רקנאטי English; 2nd Half
ב' 1243.3015.02 ניהול צוותים בארגונים שיעור ד"ר לסקי שביט
ד 21:30-18:45 306 רקנאטי מחצית I
ב' 1243.3125.03 ניהול משא ומתן שיעור ד"ר דותן הילה
ד 21:30-18:45 304 רקנאטי מחצית II
1209.0330.01 אשכול 12ד': נדל"ן
ב' 1231.3390.01 International Real Estate Field Course שיעור מר קופל איתי
ד 18:30-15:45 306 רקנאטי מחצית I
ב' 1231.3362.01 ניתוח והשקעות נדל"ן שיעור מר כץ שגיא
ד 21:30-18:45 103 רקנאטי מחצית I
ב' 1231.3368.01 היבטים משפטיים בתכנון, קניין ועסקאות נדל"ן שיעור עו"ד רותם לירון
ד 21:30-18:45 305 רקנאטי מחצית II