מערכת שעות תואר שני - שנת הלימודים תשע"ח

מחצית ראשונה סמסטר א'
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
==========================
א' 1231.2322.01 יסודות האסטרטגיה שיעור פרופ' שפיגל יוסי
ב 21:30-18:45 404 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3011.01 חשיבה אסטרטגית שיעור ד"ר דיאמנט מיה
ד 18:30-15:45 105/6 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3372.01 מיסוי נדל"ן שיעור עו"ד עזורי אייל
ד 18:30-15:45 408 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3412.01 Pricing Policy שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
ב 18:30-15:45 253 רקנאטי English; 1st half
א' 1231.3425.01 Data Analysis in Marketing I שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
ב 21:30-18:45 253 רקנאטי English; 1st half
א' 1231.3435.01 שיווק ופרסום באינטרנט שיעור ד"ר הורביץ רוני
ו 12:30-09:45 103 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3456.01 LOREAL Brandstorm I שיעור ד"ר ניצן עירית
ד 21:30-18:45 254 רקנאטי מחצית I + שני מפגשי הנחיה במחצית II
א' 1231.3619.01 ניהול אסטרטגי שיעור פרופ' כרמלי אבי
א 18:30-15:45 254 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3619.02 ניהול אסטרטגי שיעור פרופ' כרמלי אבי
ב 18:30-15:45 406 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3647.01 Managing for Creativity and Innovation שיעור פרופ' כרמלי אבי
ג 15:00-12:00 403 רקנאטי English; 1st half
א' 1231.3653.01 Business Simulation שיעור ד"ר סטטנר אוריאל
הקורס בוטל
א' 1231.3654.01 ניתוח אסטרטגי באמצעות אנליזה של חברות שיעור מר רוזנברג אהוד
ב 21:30-18:45 304 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3655.01 מימון יזמות שיעור ד"ר אבנימלך גיל
ה 21:30-18:45 406 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3656.01 תמריצים כלכליים בניהול שיעור פרופ' גלזר יעקב
ד"ר יחזקאל ירון
א 18:30-15:45 303 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3658.01 תורת המשחקים למנהלים שיעור פרופ' שפיגל יוסי
ב 18:30-15:45 404 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3720.01 Principles of Business Consulting שיעור גב' גורן ג'קי
ו 14:00-08:15 254 רקנאטי **4 מפגשים: 3.11.17; 10.11.17; 24.11.17; 1.12.17
א' 1231.3725.01 מבוא לעסקים חברתיים ויזמות עסקית חברתית שיעור גב' גורן ג'קי
א 21:30-18:45 301 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3930.01 אסטרטגיה שיווקית גלובלית שיעור פרופ' זיו יחיאל
ו 12:00-09:15 305 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3937.01 Investments שיעור ד"ר דישטניק דוד
א 20:45-17:15 305 רקנאטי English; 1st half
א' 1242.2216.01 מידע בתהליכי קבלת החלטות שיעור פרופ' לשנו משה
א 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית I
א' 1242.3260.01 פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים שיעור ד"ר ברזילי אוהד
ד 21:30-18:45 103 רקנאטי מחצית I
א' 1242.3265.01 מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים שיעור מר בן עמי צבי
ב 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית I
א' 1242.3265.02 מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים שיעור מר בן עמי צבי
ה 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית I
א' 1242.3271.01 טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית שיעור מר אברם אורן
ה 18:30-15:45 303 רקנאטי מחצית I
א' 1242.3272.01 היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים שיעור ד"ר רייכמן שחר
ג 21:30-18:45 304 רקנאטי מחצית I
א' 1243.3015.01 Management of Teams שיעור ד"ר שרגא אופירה
ד 18:30-15:45 301 רקנאטי English; 1st half
א' 1243.3125.01 Managing Negotiations שיעור ד"ר דותן הילה
ד 21:30-18:45 303 רקנאטי English; 1st half
א' 1243.3135.01 היבטים פסיכולוגיים של קבלת החלטות שיעור פרופ' גנזך יואב
ה 18:30-15:45 305 רקנאטי מחצית I
א' 1243.3223.01 תהליכי שינוי ארגוני שיעור ד"ר כהן-מיתר רוית
ג 20:00-17:15 301 רקנאטי מחצית I
א' 1231.2322.77 יסודות האסטרטגיה שיעור Dr. Hadida Allegre
ד 17:00-14:15 403 רקנאטי מחצית I; לפי פירוט בסילבוס; English