מערכת שעות תואר שני - שנת הלימודים תשע"ח

אשכולות קורסים סמסטר א'
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
==================================================
אשכולות - סמסטר א'
1209.0201.01 אשכול 1א': כלכלה + ניהול טכנולוגיה ומידע
א' 1231.2411.01 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר ברזילי אוהד
א 17:00-15:45 252 רקנאטי
א' 1231.2210.01 כלכלה למנהל עסקים שיעור פרופ' שפיגל יוסי
א 20:00-17:15 252 רקנאטי
א' 1231.2210.10 ת' לקב' 01 - כלכלה למנהל עסקים תרגיל מר לשם מיכאל
א 21:30-20:15 252 רקנאטי
1209.0202.01 אשכול 2ג': אסטרטגיה + סטטיסטיקה
א' 1231.2322.02 יסודות האסטרטגיה שיעור ד"ר אטר איתי
ג 17:00-15:45 252 רקנאטי
א' 1231.2211.01 מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים שיעור ד"ר לוי דינו
ג 20:00-17:15 405 רקנאטי
א' 1231.2211.10 ת' לקב' 01 - מודלים סטטיסטיים תרגיל גב' קורץ ורד
ג 21:30-20:15 405 רקנאטי
1209.0203.01 אשכול 3ה': אתיקה + יס' החשבונאות הפיננסית
א' 1231.2415.02 אתיקה ועסקים שיעור מר רון נעם
ה 17:00-15:45 253 רקנאטי
א' 1231.2321.02 יסודות החשבונאות הפיננסית שיעור פרופ' אמיר אלי
ה 20:00-17:15 253 רקנאטי
א' 1231.2321.20 ת' לקב' 02 - יס' החשב' הפיננסית תרגיל גב' שרמן גילי
ה 21:30-20:15 253 רקנאטי
1209.0205.01 אשכול 5ב': ניהול השיווק + התנהגות ארגונית
א' 1231.2212.01 התנהגות ארגונית למנע"ס שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ד"ר חן שושי
ב 18:30-15:45 252 רקנאטי
א' 1231.2413.01 ניהול השיווק שיעור מר גלי מיכאל
ב 21:30-18:45 406 רקנאטי
1209.0306.01 אשכול 6ב': מימון מתקדם I
א' 1231.3340.02 ניהול פיננסי שיעור ד"ר עודד יעקב
ב 18:30-15:45 408 רקנאטי
א' 1231.3375.01 מימון התנהגותי שיעור ד"ר לוי תמיר
ב 20:00-18:45 408 רקנאטי
א' 1231.3344.01 אופציות ומכשירים עתידיים שיעור ד"ר מופקדי טל
ב 21:30-20:15 408 רקנאטי
1209.0316.01 אשכול 6ד': מימון מתקדם II
א' 1231.3341.01 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך שיעור פרופ' וואהל אבי
ד 18:30-15:45 407 רקנאטי
א' 1231.7301.01 פרויקט: הערכת שווי חברות פרויקט ד"ר עודד יעקב
ד 21:30-18:45 407 רקנאטי
1209.0307.01 אשכול 7ב': שיווק מתקדם I
א' 1231.3412.01 Pricing Policy שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
ב 18:30-15:45 253 רקנאטי English; 1st half
א' 1231.3450.01 סוגיות נבחרות בטרנדים שיעור ד"ר לסרי לירז
ב 18:30-15:45 253 רקנאטי מחצית II
א' 1231.3425.01 Data Analysis in Marketing I שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
ב 21:30-18:45 253 רקנאטי English; 1st half
א' 1231.3436.01 Data Analysis in Marketing II שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
ב 21:30-18:45 253 רקנאטי English; 2nd Half
1209.0317.01 אשכול 7ה': שיווק מתקדם II
א' 1231.3402.01 Consumer Insights and Strategic Marketing שיעור פרופ' דנציגר שי
ה 18:30-15:45 103 רקנאטי English
א' 1231.7402.02 פרויקט: קבלת החלטות, רציונליות ורגשות - ההיבט הארגוני-שיווקי פרויקט ד"ר שני יניב
ה 21:30-18:45 305 רקנאטי
1209.0308.01 אשכול 8א': אסטרטגיה מתקדם I
א' 1231.3619.01 ניהול אסטרטגי שיעור פרופ' כרמלי אבי
א 18:30-15:45 254 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3620.01 ארגון תעשייתי שיעור ד"ר יחזקאל ירון
א 18:30-15:45 254 רקנאטי מחצית II
א' 1231.7601.01 פרויקט: Advanced Topics in Strategy פרויקט פרופ' כרמלי אבי
א 21:30-18:45 254 רקנאטי
1209.0309.01 אשכול 9ב': מערכות מידע מתקדם I
א' 1242.3267.01 יזמות טכנולוגית - מרעיון לביצוע שיעור ד"ר צביליחובסקי דוד
ב 18:30-15:45 303 רקנאטי
א' 1242.3265.01 מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים שיעור מר בן עמי צבי
ב 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית I
א' 1242.2219.01 ניהול משאב המידע שיעור ד"ר אורגד משה
ב 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית II
1209.0319.01 אשכול 9ג': מערכות מידע מתקדם II
א' 1242.7002.02 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט ד"ר רייכמן שחר
ג 18:30-15:45 304 רקנאטי
א' 1242.3272.01 היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים שיעור ד"ר רייכמן שחר
ג 21:30-18:45 304 רקנאטי מחצית I
א' 1242.3257.01 אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי שיעור ד"ר קוזלובסקי נמרוד
ד"ר הראל יניב
ג 21:30-18:45 304 רקנאטי מחצית II
1209.0329.01 אשכול 9ד': מערכות מידע מתקדם III
א' 1242.7001.01 פרויקט: מישק אדם מחשב פרויקט פרופ' תאני דב
ד 18:30-15:45 305 רקנאטי
א' 1242.3260.01 פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים שיעור ד"ר ברזילי אוהד
ד 21:30-18:45 103 רקנאטי מחצית I
א' 1242.3264.01 ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות שיעור ד"ר ברזילי אוהד
ד 21:30-18:45 103 רקנאטי מחצית II
1209.0339.01 אשכול 9ה' : מערכות מידע מתקדם IV
א' 1242.3271.01 טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית שיעור מר אברם אורן
ה 18:30-15:45 303 רקנאטי מחצית I
א' 1242.3270.01 מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק שיעור ד"ר אללוף מרים
ה 18:30-15:45 303 רקנאטי מחצית II
א' 1242.3265.02 מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים שיעור מר בן עמי צבי
ה 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית I
א' 1242.3253.01 נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע שיעור ד"ר גבע תומר
ד"ר תל-ניר רן
ה 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית II
1209.0310.01אשכול 11ד': התנהגות ארגונית מתקדם
א' 1243.3015.01 Management of Teams שיעור ד"ר שרגא אופירה
ד 18:30-15:45 301 רקנאטי English; 1st half
א' 1243.3125.01 Managing Negotiations שיעור ד"ר דותן הילה
ד 21:30-18:45 303 רקנאטי English; 1st half
א' 1243.3551.01 Power and Hierarchy in Organizations שיעור פרופ' הלר דני
ד 18:30-15:45 105/6 רקנאטי English; 2nd Half
1209.0310.01אשכול 12ד': נדל"ן
א' 1231.3372.01 מיסוי נדל"ן שיעור עו"ד עזורי אייל
ד 18:30-15:45 408 רקנאטי מחצית I
א' 1231.3371.01 ייזום ופיתוח נדל"ן שיעור מר מור ליאור
ד 18:30-15:45 408 רקנאטי מחצית II
א' 1231.3312.01 מימון וכלכלת נדל"ן שיעור ד"ר בן-שחר דני
ד 21:30-18:45 408 רקנאטי