מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0581.1118.01 מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה שיעור ד 14:00-12:00 104 תוכנה ד"ר קלינברגר יואב
0581.1118.01 שיעור ג 18:00-16:00 102 כיתות הנדסה ד"ר קלינברגר יואב
0581.1118.02 מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה תרגיל ה 16:00-14:00 103 תוכנה מר חיים אליהו
קורסים כלליים וקורסי שירות (0509)
0509.1820.19 תכנות - (פייתון) שיעור ג 12:00-10:00 002 דן-דוד מר נתנאלי דביר
0509.1820.20 תכנות - (פייתון) תרגיל ד 10:00-08:00 104 תוכנה מר לוין אפשטיין אוהד
0509.1820.21 תכנות - (פייתון) תרגיל ה 18:00-16:00 127 שאפל גב' עבדי שירן
0509.1724.10 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ג 16:00-13:00 134 וולפסון ד"ר להר אלי
0509.1724.10 שיעור ה 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר להר אלי
0509.1724.11 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ב 20:00-18:00 103 תוכנה מר גנור יניב
0509.1724.12 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ד 17:00-15:00 108 וולפסון מר שלו מתן
0509.1624.07 אלגברה לינארית למכנית שיעור ב 19:00-16:00 104 תוכנה מר פריד סלע
0509.1624.07 שיעור ד 20:00-18:00 102 כיתות הנדסה מר פריד סלע
0509.1624.08 אלגברה לינארית למכנית תרגיל ג 10:00-08:00 106 תוכנה גב' פרידמן לימור
9509.1624.09 אלגברה לינארית למכנית תרגיל ה 10:00-08:00 106 תוכנה גב' פרידמן לימור
0509.1117.10 השלמה מתמטית לפיזיקה שיעור ב 10:00-08:00 108 וולפסון מר כהן אביעד
0509.1117.11 השלמה מתמטית לפיזיקה תרגיל ג 10:00-08:00 108 וולפסון מר זיליג הס מאיר
0509.1118.10 פיזיקה קלאסית 1 שיעור ב 15:00-13:00 006(מלמד) מלמד פרופ' אייזנברג אלי
0509.1118.10 שיעור ד 12:00-10:00 003 דן-דוד פרופ' אייזנברג אלי
0509.1118.11 פיזיקה קלאסית 1 תרגיל ה 15:00-13:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר חליפה רז
0509.1826.03 פיזיקה 1 שיעור א 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ נקר אהוד
0509.1826.03 שיעור ד 16:00-14:00 009 אולם לב פרופ נקר אהוד
0509.1826.04 פיזיקה 1 תרגיל ד 18:00-16:00 134 וולפסון מר זיליג הס מאיר
0509.1826.05 פיזיקה 1 תרגיל ה 18:00-16:00 207 דן-דוד מר זיליג הס מאיר
0509.1826.06 פיזיקה 1 שיעור א 12:00-10:00 009 אולם לב פרופ' עציון ארז
0509.1826.06 שיעור ה 15:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' עציון ארז
0509.1826.07 פיזיקה 1 תרגיל א 14:00-12:00 406 וולפסון מר גומל רועי
0509.1826.08 פיזיקה 1 תרגיל ד 11:00-09:00 205 כיתות הנדסה מר גומל רועי
0509.1829.10 פיזיקה (2) שיעור ג 14:00-12:00 002 דן-דוד פרופ' פיאסקצי אלי
9509.1829.10 פיזיקה (2) תגבור שיעור ד 12:00-11:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' פיאסקצי אלי
0509.1829.10 פיזיקה (2) שיעור ד 11:00-09:00 009 אולם לב פרופ' פיאסקצי אלי
0509.1829.11 פיזיקה (2) תרגיל ה 18:00-16:00 438 וולפסון מר קרן ניב
0509.1829.12 פיזיקה (2) תרגיל א 18:00-16:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר כהו ארז'
0509.1829.16 פיזיקה (2) תרגיל א 18:00-16:00 104 תוכנה מר חליפה רז
0509.1829.26 פיזיקה (2) שיעור א 18:00-16:00 103 כיתות הנדסה ד"ר ברומברג עומר
0050.9182.26 פיזיקה (2) שיעור ג 14:00-12:00 006(מלמד) מלמד ד"ר ברומברג עומר
0509.1829.27 פיזיקה (2) תרגיל ה 18:00-16:00 102 כיתות הנדסה מר כהו ארז'
0509.1829.13 פיזיקה (2) שיעור א 18:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר פומרנץ ישי
0509.1829.13 שיעור ג 14:00-12:00 009 אולם לב ד"ר פומרנץ ישי
0509.1829.14 פיזיקה (2) תרגיל ה 12:00-10:00 206 כיתות הנדסה מר קרן ניב
0509.1829.15 פיזיקה (2) תרגיל ה 12:00-10:00 106 תוכנה מר אריאלי אורי
0509.1829.17 פיזיקה (2) תרגיל ג 17:00-15:00 001 כיתות הנדסה מר כהו ארז'
0509.1834.06 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.07 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.08 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.09 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.10 מעבדה בפיזיקה מעבדה ד 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.11 מעבדה בפיזיקה מעבדה ד 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.12 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 17:00-13:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.13 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 17:00-13:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1746.08 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' שיעור ב 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה פרופ' קוניאבסקי בוריס
0509.1746.08 שיעור ד 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' קוניאבסקי בוריס
0509.1746.09 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ה 10:00-08:00 130 וולפסון מר ספיר עומר
0509.1746.10 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ג 20:00-18:00 120 וולפסון מר ספיר עומר
0509.1646.07 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית שיעור ב 15:00-13:00 438 וולפסון מר בלכמן לב
0509.1646.07 שיעור ג 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר בלכמן לב
0509.1646.08 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית תרגיל ה 19:00-17:00 101 כיתות הנדסה מר זלינגר אלעד
0509.1747.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל שיעור א 16:00-14:00 102 רוזנבלט תוכנה מר אבנור יצחק
0509.1747.03 שיעור ד 17:00-15:00 102 רוזנבלט תוכנה מר אבנור יצחק
0509.1747.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ה 12:00-10:00 118 וולפסון מר צודיקוביץ דניאל
0509.1747.05 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ה 18:00-16:00 406 וולפסון מר צודיקוביץ דניאל
0509.1747.10 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ה 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר קפלן אייל
0509.1747.06 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל שיעור א 14:00-12:00 003 דן-דוד מר כהן בועז
0509.1747.06 שיעור ד 17:00-15:00 003 דן-דוד מר כהן בועז
0509.1747.07 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ה 10:00-08:00 108 וולפסון מר וישנבסקי לאוניד
0509.1747.08 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ב 15:00-13:00 406 וולפסון מר ברמץ חגי
0509.1747.09 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ה 15:00-13:00 205 דן-דוד מר וישנבסקי לאוניד
0509.1647.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית שיעור ה 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה ד"ר טל עזר הלל
0509.1647.01 שיעור ד 16:00-14:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר טל עזר הלל
0509.1647.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית תרגיל ה 10:00-08:00 103 תוכנה מר מינקין אלכסנדר
0509.1647.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית תרגיל ג 20:00-18:00 130 וולפסון מר מינקין אלכסנדר
0509.1647.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית שיעור א 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר מוחוב אלונה
0509.1647.04 שיעור ג 10:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר מוחוב אלונה
0509.1647.05 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית תרגיל ה 15:00-13:00 001 כיתות הנדסה מר מינקין אלכסנדר
0509.1647.06 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית תרגיל ד 14:00-12:00 120 וולפסון גב' תמם נתלי
0509.1447.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לתעו"נ שיעור ב 10:00-08:00 102 כיתות הנדסה דר' מייברג שרה
0509.1447.01 שיעור ד 13:00-11:00 020 אודיטוריום הנדסה דר' מייברג שרה
0509.1447.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לתעו"נ תרגיל ה 18:00-16:00 205 דן-דוד מר ראוך איתמר
0509.1447.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לתעו"נ תרגיל ד 18:00-16:00 438 וולפסון מר ראוך איתמר
0509.1547.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לביו רפואה שיעור ב 16:00-14:00 101 כיתות הנדסה מר שאוס אריה
0509.1547.01 שיעור ד 16:00-14:00 102 כיתות הנדסה מר שאוס אריה
0509.1547.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לביו רפואה תרגיל ד 12:00-10:00 108 וולפסון מר מושקוביץ גיא
0509.1547.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לביו רפואה תרגיל א 14:00-12:00 118 וולפסון מר מושקוביץ גיא
0509.1745.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ה 15:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון גב אמיר ענת
0509.1745.02 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל א 10:00-09:00 108 וולפסון מר גוטמן בנימין
0509.1745.03 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ג 12:00-11:00 238 וולפסון מר רוזן איתן
0509.1745.08 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ד 09:00-08:00 108 וולפסון מר גוטמן בנימין
0509.1745.04 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ד 12:00-09:00 002 דן-דוד פרופ' פישלוב דליה
0509.1745.05 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 14:00-13:00 315 רב-תחומי מר רוזן איתן
0509.1745.06 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 09:00-08:00 118 וולפסון מר רוזן איתן
0509.1745.07 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ב 17:00-16:00 108 וולפסון מר גוטמן בנימין
0509.1645.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית שיעור א 13:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה מר סובר ברק
0509.1645.02 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית תרגיל ד 13:00-12:00 118 וולפסון בן אמו תום
0509.1645.03 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית תרגיל ד 10:00-09:00 108 וולפסון בן אמו תום
0509.1645.04 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית שיעור ה 11:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון מר סובר ברק
0509.1645.05 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית תרגיל ג 11:00-10:00 120 וולפסון מר ויה דרור
0509.1645.06 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית תרגיל א 13:00-12:00 120 וולפסון מר גוטמן בנימין
0509.1445.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות לתעו"נ שיעור א 16:00-13:00 102 כיתות הנדסה מר חזן צחי
0509.1445.02 משוואות דיפרנציאליות רגילות לתעו"נ תרגיל ב 16:00-15:00 108 וולפסון מר יגר ירון
0509.1445.03 משוואות דיפרנציאליות רגילות לתעו"נ תרגיל ב 15:00-14:00 108 וולפסון מר ששון רועי
0509.1545.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות לביו רפואה שיעור א 18:00-15:00 020 אודיטוריום הנדסה גב' לה בלנק אן
0509.1545.02 משוואות דיפרנציאליות רגילות לביו רפואה תרגיל ד 10:00-09:00 406 וולפסון מר נאור אלון
0509.1545.03 משוואות דיפרנציאליות רגילות לביו רפואה תרגיל ד 12:00-11:00 120 וולפסון מר נאור אלון
0509.2801.07 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שיעור א 16:00-13:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר משיח- יעקבי איילה
0509.2801.08 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ה 15:00-14:00 120 וולפסון מר צודיקוב יבגני
0509.2804.04 אנליזה נומרית שיעור ב 11:00-08:00 101 כיתות הנדסה מר יגר ירון
0509.2804.05 אנליזה נומרית תרגיל ד 12:00-11:00 207 כיתות הנדסה מר מיץ רועי
0509.2804.06 אנליזה נומרית תרגיל ד 11:00-10:00 207 כיתות הנדסה מר מיץ רועי
0509.2804.07 אנליזה נומרית שיעור ד 11:00-08:00 102 כיתות הנדסה מר דביר יניב
0509.2804.08 אנליזה נומרית תרגיל ה 09:00-08:00 120 וולפסון מר מיץ רועי
0509.2804.09 אנליזה נומרית תרגיל ד 17:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה מר פרייגר גבי
0509.2804.10 אנליזה נומרית שיעור א 15:00-12:00 134 וולפסון מר כץ רמי
0509.2804.11 אנליזה נומרית תרגיל ד 15:00-14:00 120 וולפסון מר פרייגר גבי
0509.2804.12 אנליזה נומרית תרגיל ד 10:00-09:00 118 וולפסון מר מיץ רועי
0509.2804.13 אנליזה נומרית שיעור א 16:00-13:00 104 תוכנה ד"ר פרחי אלזה
0509.2804.14 אנליזה נומרית תרגיל ב 10:00-09:00 406 וולפסון מר שוסטין בוריס
0509.2804.15 אנליזה נומרית תרגיל ג 09:00-08:00 001 כיתות הנדסה מר שוסטין בוריס
0509.2843.10 אנליזה הרמונית שיעור א 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה מר לוי רון
0509.2843.11 אנליזה הרמונית תרגיל ב 10:00-09:00 118 וולפסון גב' לה בלנק אן
0509.2843.12 אנליזה הרמונית תרגיל ג 16:00-15:00 207 כיתות הנדסה מר כהנא אדר
0509.2843.13 אנליזה הרמונית שיעור א 11:00-09:00 103 כיתות הנדסה ד"ר אידלמן יולי
0509.2843.14 אנליזה הרמונית תרגיל ד 10:00-09:00 207 כיתות הנדסה מר כהנא אדר
0509.2843.15 אנליזה הרמונית תרגיל ב 10:00-09:00 130 וולפסון מר כהנא אדר
0509.2844.13 פונקציות מרוכבות שיעור ב 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר חזן צחי
0509.2844.14 פונקציות מרוכבות תרגיל ה 17:00-16:00 222 פיזיקה שנקר מר כהן אסף
0509.2846.03 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור ג 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' יעקובוב יעקב
0509.2846.04 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ד 13:00-12:00 207 כיתות הנדסה גב' פינק פז
0509.2846.05 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ד 12:00-11:00 206 כיתות הנדסה גב' פינק פז
0509.2846.06 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ג 12:00-11:00 438 וולפסון מר שוסטין בוריס
0509.2846.07 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור ג 16:00-14:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר דוראל ללה
0509.2846.08 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ד 09:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' פינק פז
0509.2846.09 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ד 09:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה מר שוסטין בוריס
0509.2846.10 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור ג 11:00-09:00 102 כיתות הנדסה מר זילבורג אלון
0509.2846.11 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ג 15:00-14:00 108 וולפסון מר ברמץ חגי
0509.2846.12 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ג 18:00-17:00 104 תוכנה מר ברמץ חגי
0555.1140.01 הסתברות שיעור ה 17:00-15:00 101 כיתות הנדסה מר צודיקוב יבגני
0555.1140.02 הסתברות תרגיל ב 14:00-13:00 134 וולפסון מר יערי נבות צבי
0555.1140.03 הסתברות תרגיל ב 13:00-12:00 134 וולפסון מר יערי נבות צבי
0555.2240.01 סטטיסטיקה שיעור ה 17:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר לביא אביטל
0555.2240.02 סטטיסטיקה תרגיל ה 18:00-17:00 001 ( טאו) וולפסון מר צודיקוב יבגני