מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0555.3160.01 הנדסת תאים ורקמות שיעור ד 11:00-08:00 103 תוכנה פרופ' גפן עמית
0555.3160.02 הנדסת תאים ורקמות תרגיל ד 12:00-11:00 103 תוכנה גב' קצנגולד רונה
0555.3260.01 מעבדה בהנדסה ביו-רפואית מעבדה א 12:00-08:00 328 וולפסון דר טולר תמיר
גב' בלזר נועה
0555.3260.02 מעבדה בהנדסה ביו-רפואית מעבדה א 16:00-12:00 328 וולפסון דר טולר תמיר
0555.4550.01 מבוא לביופיזיקה של התא שיעור ד 15:00-12:00 315 רב-תחומי ד"ר נבו אורי
0555.4550.02 מבוא לביו פיזיקה של התא תרגיל ד 16:00-15:00 315 רב-תחומי גב' יהודה בושמת
הנדסה ביו רפואית (0555)
0555.1101.01 ביולוגיה של התא שיעור ב 12:00-09:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר לב חיה
0555.1101.02 ביולוגיה של התא תרגיל ד 14:00-13:00 118 וולפסון גב' כץ ענבר
0555.1101.03 ביולוגיה של התא תרגיל ד 13:00-12:00 406 וולפסון גב' בניהו נטלי
0555.1140.01 הסתברות שיעור ה 17:00-15:00 101 כיתות הנדסה מר צודיקוב יבגני
0555.1140.02 הסתברות תרגיל ב 14:00-13:00 134 וולפסון מר יערי נבות צבי
0555.1140.03 הסתברות תרגיל ב 13:00-12:00 134 וולפסון מר יערי נבות צבי
0555.2240.01 סטטיסטיקה שיעור ה 17:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר לביא אביטל
0555.2240.02 סטטיסטיקה תרגיל ה 18:00-17:00 001 ( טאו) וולפסון מר צודיקוב יבגני
0555.2250.01 מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2) שיעור ה 12:00-09:00 238 וולפסון פרופ' שיינוביץ מיקי
0555.2250.02 מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2) תרגיל ב 12:00-11:00 406 וולפסון גב' פודולסקי יאנה
מר רדונסקי דביר
0555.2250.03 מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2) תרגיל ב 13:00-12:00 406 וולפסון מר רדונסקי דביר
גב' פודולסקי יאנה
0555.2280.01 בקרת מערכות ביולוגיות שיעור ד 15:00-12:00 206 כיתות הנדסה פרופ' ברנע עופר
0555.2280.02 בקרת מערכות ביולוגיות תרגיל ב 16:00-15:00 406 וולפסון מר מלכי גיא
0555.2407.01 מכניקת המוצקים שיעור ב 15:00-13:00 002 דן-דוד ד"ר לסמן איילת
0555.2407.01 שיעור ה 13:00-12:00 103 כיתות הנדסה ד"ר לסמן איילת
0555.2407.02 מכניקת המוצקים תרגיל ה 15:00-14:00 101 כיתות הנדסה מר סימון עידו
0555.2407.03 מכניקת המוצקים תרגיל ה 14:00-13:00 101 כיתות הנדסה מר סימון עידו
0555.3120.01 עיבוד תמונות רפואיות (1) שיעור ה 14:00-11:00 134 וולפסון גב' טרטנר סיגל
0555.3120.02 עיבוד תמונות רפואיות (1) תרגיל ה 15:00-14:00 134 וולפסון גב' עאמר רולה
0555.3801.01 אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסים שו"ת א 12:00-10:00 103 תוכנה ד"ר שביט גבריאל
0555.3801.01 שו"ת ה 12:00-10:00 103 תוכנה ד"ר שביט גבריאל
0555.4200.01 פרוייקט (2) פרויקט מר גבאי תמיר
0555.4282.01 מעבדה מתקדמת בביו-אלקטרוניקה מעבדה א 19:00-16:00 328 וולפסון ד"ר נבו אורי
גב' וולברומסקי לורן
0555.4282.01 מעבדה ה 11:00-08:00 328 וולפסון ד"ר נבו אורי
0555.4450.01 שיטות חישוביות בהנדסה ביו-רפואית שיעור ה 14:00-11:00 205 כיתות הנדסה מר וייס דר
0555.4450.02 שיטות חישוביות בהנדסה ביו-רפואית תרגיל ה 15:00-14:00 205 כיתות הנדסה מר מלכי גיא
0555.4510.01 עיבוד אותות ביולוגיים ורפואיים שיעור ד 19:00-16:00 101 כיתות הנדסה מר אומר נועם
0555.4510.02 עיבוד אותות ביולוגיים ורפואיים תרגיל ד 20:00-19:00 101 כיתות הנדסה מר אומר נועם
0555.4520.01 עיבוד תמונות רפואיות (2) שיעור ג 19:00-16:00 134 וולפסון פרופ' גרינשפן חיית
0555.4520.02 עיבוד תמונות רפואיות (2) תרגיל ג 20:00-19:00 134 וולפסון גב' פודולסקי יאנה
0555.4530.01 אופטיקה ולייזרים ברפואה שיעור ב 19:00-16:00 315 רב-תחומי ד"ר פרי שכטר רויטל
0555.4530.02 אופטיקה ולייזרים ברפואה תרגיל ב 20:00-19:00 315 רב-תחומי מר דוידי רועי
0555.4551.01 ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית שיעור ג 14:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.4551.01 שיעור א 15:00-13:00 238 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
גב מיאודוסר אוריה
0555.4610.01 עקרונות הנדסיים בביולוגיה מולקולרית ותאית שיעור ג 11:00-08:00 315 רב-תחומי פרופ' בינדרמן יצחק
0555.4610.02 עקרונות הנדסיים בביולוגיה מולקולרית ותאית תרגיל ג 12:00-11:00 315 רב-תחומי גב' לוסטינג מעין
0555.4630.01 ביו חומרים פולימריים ותאימותם שיעור ג 15:00-12:00 315 רב-תחומי פרופ' זילברמן מיטל
0555.4630.02 ביו חומרים פולימריים ותאימותם תרגיל ג 16:00-15:00 315 רב-תחומי גב' גז הלן
0555.4650.01 אברים ומשתלים מלאכותיים שיעור א 19:00-16:00 206 כיתות הנדסה מר מרטינז אלישע
0555.4650.02 אברים ומשתלים מלאכותיים תרגיל א 20:00-19:00 206 כיתות הנדסה גב' אמיתי ענבל
0555.4720.01 זרימה במערכות ביולוגיות ופיזיולוגיות שיעור ב 11:00-08:00 207 כיתות הנדסה פרופ' אלעד דוד
0555.4720.02 זרימה במערכות ביולוגיות ופיזיולוגיות תרגיל ב 12:00-11:00 207 כיתות הנדסה גב' אמיתי ענבל
0555.4760.01 שיטות מחקר בהנדסת תאים ורקמות (2) מעבדה ה 11:00-09:00 008 כיתות הנדסה פרופ' גפן עמית
ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.4715.01 מבוא להנדסת רקמות תוך תאית שיעור ג 15:00-12:00 406 וולפסון דר טולר תמיר
0555.4715.02 מבוא להנדסת רקמות תוך תאית תרגיל ג 16:00-15:00 406 וולפסון מר דיאמנט אלון
0555.4575.01 מבוא לדימות אופטי קוהרנטי שיעור ה 18:00-15:00 001 כיתות הנדסה דר' שקד נתי
0555.4575.02 מבוא לדימות אופטי קוהרנטי תרגיל ה 19:00-18:00 001 כיתות הנדסה מר נתיב עמית