קורסים כלליים וקורסי שירות (0509)
0509.1510.01 גרפיקה הנדסית שו"ת א 16:00-13:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.02 גרפיקה הנדסית שו"ת ד 19:00-16:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.03 גרפיקה הנדסית שו"ת ד 16:00-13:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.04 גרפיקה הנדסית שו"ת א 19:00-16:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.09 גרפיקה הנדסית שו"ת ג 19:00-16:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.05 גרפיקה הנדסית מעבדה א 10:00-08:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.06 גרפיקה הנדסית מעבדה א 12:00-10:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.07 גרפיקה הנדסית מעבדה א 16:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.08 גרפיקה הנדסית מעבדה א 14:00-12:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.10 גרפיקה הנדסית מעבדה א 18:00-16:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1815.01 כימיה בסיסית להנדסה שיעור ד 10:00-08:00 103 כיתות הנדסה ד"ר תירוש עינת
ד"ר ליידרמן פבל
0509.1815.02 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל ד 15:00-14:00 104 תוכנה גב' שף ורד
0509.1815.03 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל ד 13:00-12:00 103 כיתות הנדסה גב' שף ורד
0509.1815.04 כימיה בסיסית להנדסה שיעור ד 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה ד"ר תירוש עינת
ד"ר ליידרמן פבל
0509.1815.05 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל א 14:00-13:00 130 וולפסון גב' פינקלשטיין גל
0509.1815.06 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל א 15:00-14:00 130 וולפסון גב' פינקלשטיין גל
0509.1820.01 תכנות - (פייתון) שיעור ג 10:00-08:00 103 כיתות הנדסה מר בן בסט אילן
0509.1820.02 תכנות - (פייתון) תרגיל ד 17:00-15:00 130 וולפסון מר אברם אורן
0509.1820.03 תכנות - (פייתון) תרגיל ד 15:00-13:00 130 וולפסון מר אברם אורן
0509.1820.04 תכנות - (פייתון) שיעור ג 16:00-14:00 103 כיתות הנדסה מר בן בסט אילן
0509.1820.05 תכנות - (פייתון) תרגיל ד 10:00-08:00 120 וולפסון מר בוסני נמרוד
0509.1820.06 תכנות - (פייתון) תרגיל ד 17:00-15:00 118 וולפסון מר בוסני נמרוד
0509.1820.07 תכנות - (פייתון) שיעור ד 11:00-09:00 101 כיתות הנדסה מר נתנאלי דביר
0509.1820.08 תכנות - (פייתון) תרגיל ה 12:00-10:00 207 כיתות הנדסה מר לוין אפשטיין אוהד
0509.1820.09 תכנות - (פייתון) תרגיל ה 15:00-13:00 206 כיתות הנדסה מר לוין אפשטיין אוהד
0509.1820.10 תכנות - (פייתון) שיעור א 10:00-08:00 101 כיתות הנדסה גב' דנקין לנה
0509.1820.11 תכנות - (פייתון) תרגיל ג 10:00-08:00 118 וולפסון מר ליפובצקי איבגני
0509.1820.12 תכנות - (פייתון) תרגיל א 17:00-15:00 207 כיתות הנדסה גב' אברמוביץ אפרת
0509.1820.13 תכנות - (פייתון) שיעור א 14:00-12:00 101 כיתות הנדסה גב' דנקין לנה
0509.1820.14 תכנות - (פייתון) תרגיל ג 10:00-08:00 108 וולפסון גב' אברמוביץ אפרת
0509.1820.15 תכנות - (פייתון) תרגיל ה 17:00-15:00 118 וולפסון מר ליפובצקי איבגני
0509.1820.16 תכנות - (פייתון) שיעור א 12:00-10:00 101 כיתות הנדסה מר נתנאלי דביר
0509.1820.17 תכנות - (פייתון) תרגיל ג 13:00-11:00 238 וולפסון גב' עבדי שירן
0509.1820.18 תכנות - (פייתון) תרגיל ג 11:00-09:00 238 וולפסון גב' עבדי שירן
9509.1820.18 תכנות - (פייתון) תגבור תרגיל א 10:00-08:00 003 -מקלט כיתות הנדסה
9509.1820.18 תרגיל ג 20:00-18:00 003 -מקלט כיתות הנדסה
9509.1820.18 תרגיל ב 18:00-16:00
0509.1724.01 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ג 16:00-13:00 001 ( טאו) וולפסון מר פרייגר גבי
0509.1724.01 שיעור א 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה מר פרייגר גבי
0509.1724.02 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 10:00-08:00 118 וולפסון מר רוזן איתן
0509.1724.03 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ג 10:00-08:00 207 כיתות הנדסה מר רוזן איתן
0509.1724.04 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ג 16:00-13:00 102 כיתות הנדסה גב' שיכלמן קלרה
0509.1724.04 שיעור ב 19:00-17:00 101 כיתות הנדסה גב' שיכלמן קלרה
0509.1724.05 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 10:00-08:00 104 תוכנה גב' עמיר מיכל
0509.1724.06 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ג 10:00-08:00 134 וולפסון גב' עמיר מיכל
0509.1724.07 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ב 14:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה סמילנסקי יותם
0509.1724.07 שיעור ד 13:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה סמילנסקי יותם
0509.1724.08 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ב 16:00-14:00 130 וולפסון מר ברמץ חגי
0509.1724.09 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ד 16:00-14:00 238 וולפסון מר גולינסקי ישי
0509.1624.01 אלגברה לינארית למכנית שיעור ג 16:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה מר איילי נחשון
0509.1624.01 שיעור ד 12:00-10:00 127 שאפל מר איילי נחשון
0509.1624.02 אלגברה לינארית למכנית תרגיל א 12:00-10:00 103 תוכנה מר ספיר עומר
0509.1624.03 אלגברה לינארית למכנית תרגיל א 15:00-13:00 103 תוכנה מר ספיר עומר
0509.1624.04 אלגברה לינארית למכנית שיעור א 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון מר עזורי רן
0509.1624.04 שיעור ג 11:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה מר עזורי רן
0509.1624.05 אלגברה לינארית למכנית תרגיל ב 10:00-08:00 203 דן-דוד מר וישנבסקי לאוניד
0509.1624.06 אלגברה לינארית למכנית תרגיל א 10:00-08:00 108 וולפסון מר וישנבסקי לאוניד
9509.1624.06 אלגברה לינארית למכנית שעת קבלה ב 20:00-19:00 120 וולפסון מר וישנבסקי לאוניד
0509.1424.01 אלגברה לינארית לתעו"נ שיעור ב 18:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון מר גרופל אורי
0509.1424.01 שיעור ד 16:00-14:00 001 שאפל מר גרופל אורי
0509.1424.02 אלגברה לינארית לתעו"נ תרגיל ה 15:00-13:00 207 כיתות הנדסה מר גולינסקי ישי
0509.1424.03 אלגברה לינארית לתעו"נ תרגיל ד 13:00-11:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר גולינסקי ישי
0509.1424.04 אלגברה לינארית לתעו"נ תרגיל ג 18:00-16:00 315 רב-תחומי מר גולינסקי ישי
0509.1524.01 אלגברה לינארית לביו רפואית שיעור ב 16:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר טל עזר הלל
0509.1524.01 שיעור ג 15:00-13:00 002 דן-דוד ד"ר טל עזר הלל
0509.1524.02 אלגברה לינארית לביו רפואית תרגיל ג 17:00-15:00 134 וולפסון מר כהן אסף
0509.1524.03 אלגברה לינארית לביו רפואית תרגיל ב 12:00-10:00 205 כיתות הנדסה מר ברמץ חגי
0509.1524.04 אלגברה לינארית לביו רפואית שיעור א 10:00-08:00 406 וולפסון מר איילי נחשון
0509.1524.04 שיעור ג 11:00-08:00 406 וולפסון מר איילי נחשון
0509.1524.05 אלגברה לינארית לביו רפואית תרגיל ג 15:00-13:00 206 כיתות הנדסה מר ששון רועי
9509.1524.05 אלגברה לינארית לביו רפואית שעת קבלה תרגיל ג 16:00-15:00 206 כיתות הנדסה מר ששון רועי
0581.1117.01 מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה שיעור ב 18:00-16:00 108 וולפסון ד"ר קלינברגר יואב
0581.1117.01 שיעור ג 16:00-14:00 130 וולפסון ד"ר קלינברגר יואב
0581.1117.02 מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה תרגיל ד 17:00-15:00 104 תוכנה מר חיים אליהו
0509.1826.01 פיזיקה 1 שיעור א 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה פרופ' ויידמן לב
0509.1826.01 שיעור ד 12:00-10:00 006(מלמד) מלמד פרופ' ויידמן לב
0509.1826.02 פיזיקה 1 תרגיל ג 12:00-10:00 108 וולפסון גב' אליאסי שרון
0509.1826.09 פיזיקה 1 תרגיל ג 10:00-08:00 438 וולפסון מר גולני גונן
0509.1118.01 פיזיקה קלאסית 1 שיעור א 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה פרופ' בק ברקאי רועי
0509.1118.01 שיעור ב 16:00-14:00 006(מלמד) מלמד פרופ' בק ברקאי רועי
0509.1118.02 פיזיקה קלאסית 1 תרגיל ה 15:00-13:00 118 וולפסון מר הראלי לירן
0509.1118.03 פיזיקה קלאסית 1 תרגיל ה 12:00-10:00 120 וולפסון מר הראלי לירן
0509.1118.04 פיזיקה קלאסית 1 שיעור ג 12:00-10:00 006(מלמד) מלמד פרופ' ברעד שמשון
0509.1118.04 שיעור ה 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' ברעד שמשון
0509.1118.05 פיזיקה קלאסית 1 תרגיל ב 17:00-15:00 118 וולפסון מר הראלי לירן
0509.1118.06 פיזיקה קלאסית 1 תרגיל ב 15:00-13:00 118 וולפסון מר מוטיל אבי
0509.1118.07 פיזיקה קלאסית 1 שיעור א 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' רזניק בני
0509.1118.07 שיעור ב 12:00-10:00 006(מלמד) מלמד פרופ' רזניק בני
0509.1118.08 פיזיקה קלאסית 1 תרגיל ה 12:00-10:00 112 דן-דוד מר מוטיל אבי
0509.1118.09 פיזיקה קלאסית 1 תרגיל ה 15:00-13:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר מוטיל אבי
0509.1117.01 השלמה מתמטית לפיזיקה שיעור ב 11:00-09:00 020 אודיטוריום הנדסה מר אדר רם
0509.1117.02 השלמה מתמטית לפיזיקה תרגיל ה 12:00-10:00 118 וולפסון מר קרן ניב
0509.1117.03 השלמה מתמטית לפיזיקה תרגיל ה 15:00-13:00 120 וולפסון מר קרן ניב
0509.1117.04 השלמה מתמטית לפיזיקה שיעור א 12:00-10:00 101 פורטר מר כהן אביעד
0509.1117.05 השלמה מתמטית לפיזיקה תרגיל ב 15:00-13:00 108 וולפסון מר כהן אביעד
0509.1117.06 השלמה מתמטית לפיזיקה תרגיל ב 12:00-10:00 118 וולפסון מר זיליג הס מאיר
0509.1117.07 השלמה מתמטית לפיזיקה שיעור ב 17:00-15:00 102 כיתות הנדסה מר אדר רם
0509.1117.08 השלמה מתמטית לפיזיקה תרגיל ד 10:00-08:00 118 וולפסון גב' אליאסי שרון
0509.1117.09 השלמה מתמטית לפיזיקה תרגיל ה 12:00-10:00 130 וולפסון מר זיליג הס מאיר
0509.1829.01 פיזיקה (2) שיעור ד 18:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' ויידמן לב
0509.1829.01 שיעור ה 18:00-16:00 009 אולם לב פרופ' ויידמן לב
0509.1829.02 פיזיקה (2) תרגיל ד 12:00-10:00 207 כיתות הנדסה מר ביאלי שמואל
0509.1829.03 פיזיקה (2) תרגיל ה 16:00-14:00 103 כיתות הנדסה מר ביאלי שמואל
0509.1829.07 פיזיקה (2) תרגיל ב 18:00-16:00 134 וולפסון מר ביאלי שמואל
0509.1829.04 פיזיקה (2) שיעור ב 15:00-13:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' יצחקי ניסן
0509.1829.04 שיעור ג 14:00-12:00 006(מלמד) מלמד פרופ' יצחקי ניסן
0509.1829.05 פיזיקה (2) תרגיל ד 20:00-18:00 103 כיתות הנדסה מר גומל רועי
0509.1829.06 פיזיקה (2) תרגיל ד 12:00-10:00 112 דן-דוד מר גומל רועי
9509.1829.06 פיזיקה (2) שעת קבלה תרגיל א 13:00-12:00 108 וולפסון מר גומל רועי
0509.1834.01 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 17:00-13:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.02 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 17:00-13:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.03 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.04 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.05 מעבדה בפיזיקה מעבדה ד 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1746.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ב 14:00-12:00 001 שאפל ד"ר פרחי אלזה
0509.1746.01 שיעור ג 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה ד"ר פרחי אלזה
0509.1746.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 17:00-15:00 134 וולפסון מר בלכמן לב
0509.1746.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 10:00-08:00 438 וולפסון מר בלכמן לב
0509.1746.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה שיעור א 17:00-15:00 102 רוזנבלט תוכנה מר שאוס אריה
0509.1746.04 שיעור ה 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה מר שאוס אריה
0509.1746.05 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ב 12:00-10:00 108 וולפסון מר נאור אלון
0509.1746.06 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 17:00-15:00 130 וולפסון מר נאור אלון
0509.1746.07 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ב 17:00-15:00 101 תוכנה מר נאור אלון
0509.1746.11 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ב 14:00-12:00 104 תוכנה ד"ר מוחוב אלונה
0509.1746.11 שיעור ג 12:00-10:00 103 אורנשטיין ד"ר מוחוב אלונה
9509.1746.11 חשבון דיפרנציאלי - שעת קבלה X ג 14:00-12:00 106 תוכנה ד"ר מוחוב אלונה
0509.1746.12 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ג 18:00-16:00 206 כיתות הנדסה מר נאור אלון
0509.1646.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים שיעור ב 10:00-08:00 003 דן-דוד מר שאוס אריה
0509.1646.01 שיעור ג 12:00-10:00 002 דן-דוד מר שאוס אריה
0509.1646.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים תרגיל ד 19:00-17:00 118 וולפסון מר קפלן אייל
0509.1646.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים תרגיל ב 15:00-13:00 207 כיתות הנדסה מר קפלן אייל
0509.1646.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים שיעור ב 15:00-13:00 103 כיתות הנדסה מר גנור יניב
0509.1646.04 שיעור ג 14:00-12:00 103 כיתות הנדסה מר גנור יניב
0509.1646.05 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים תרגיל א 10:00-08:00 104 תוכנה גב' פרידמן לימור
0509.1646.06 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים תרגיל ד 19:00-17:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' פרידמן לימור
9509.1646.06 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים שעת קבלה תרגיל גב' פרידמן לימור
0509.1446.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לתעו"נ שיעור ב 14:00-12:00 001 נפתלי מר כהן בועז
0509.1446.01 שיעור ג 16:00-14:00 003 דן-דוד מר כהן בועז
0509.1446.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לתעו"נ תרגיל ד 13:00-11:00 118 וולפסון מר זלינגר אלעד
0509.1446.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לתעו"נ תרגיל ה 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר זלינגר אלעד
0509.1546.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לביו רפואה שיעור ב 10:00-08:00 005 אולם דאך דר' מייברג שרה
0509.1546.01 שיעור ד 10:00-08:00 002 דן-דוד דר' מייברג שרה
0509.1546.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לביו רפואה תרגיל ב 12:00-10:00 201 דן-דוד מר ויה דרור
0509.1546.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לביו רפואה תרגיל ג 13:00-11:00 206 כיתות הנדסה מר שלו מתן
0509.1847.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב שיעור ב 12:00-10:00 104 תוכנה מר מינקין אלכסנדר
0509.1847.01 שיעור ג 15:00-13:00 238 וולפסון מר מינקין אלכסנדר
0509.1847.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב תרגיל ד 12:00-10:00 206 כיתות הנדסה מר קליאחנדלר קונסטנטין
9509.1647.07 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב למכנית שיעור
9509.1647.07 שיעור
9509.1647.08 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב למכנית תרגיל
0509.1845.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות שיעור ב 15:00-12:00 102 כיתות הנדסה גב אמיר ענת
0509.1845.02 משוואות דיפרנציאליות רגילות תרגיל ג 10:00-09:00 206 כיתות הנדסה מר שוסטין בוריס
0509.1845.03 משוואות דיפרנציאליות רגילות תרגיל ג 09:00-08:00 206 כיתות הנדסה מר שוסטין בוריס
0509.2801.01 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שיעור ב 11:00-08:00 002 דן-דוד ד"ר פרל ניר
0509.2801.02 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ד 09:00-08:00 206 כיתות הנדסה מר לגזיאל דוד
0509.2801.03 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ד 10:00-09:00 206 כיתות הנדסה מר לגזיאל דוד
0509.2801.04 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שיעור א 17:00-14:00 009 אולם לב ד"ר אשכנזי גלית
0509.2801.05 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ה 15:00-14:00 102 כיתות הנדסה מר לגזיאל דוד
0509.2801.06 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ב 16:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר צודיקוב יבגני
0509.2801.09 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ב 15:00-14:00 106 תוכנה מר פישר אייל
0509.2804.01 אנליזה נומרית שיעור ד 18:00-15:00 101 כיתות הנדסה ד"ר פרחי אלזה
0509.2804.02 אנליזה נומרית תרגיל ה 15:00-14:00 108 וולפסון מר שוסטין בוריס
0509.2804.03 אנליזה נומרית תרגיל ד 19:00-18:00 206 כיתות הנדסה מר שוסטין בוריס
9509.2804.03 מד"ר שעת קבלה ג 20:00-19:00 108 וולפסון מר שוסטין בוריס
9509.2804.03 ד 20:00-19:00 206 כיתות הנדסה מר שוסטין בוריס
9509.2804.03 ה 14:00-13:00 001 כיתות הנדסה מר שוסטין בוריס
0509.2805.01 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית שיעור א 16:00-13:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר משיח- יעקבי איילה
0509.2805.02 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל ב 13:00-12:00 108 וולפסון מר צודיקוב יבגני
0509.2805.03 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל ג 12:00-11:00 406 וולפסון מר צודיקוב יבגני
0509.2805.04 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית שיעור ד 17:00-14:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר משיח- יעקבי איילה
0509.2805.05 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל ב 11:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר צודיקוב יבגני
0509.2805.06 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל ה 10:00-09:00 130 וולפסון מר צודיקוב יבגני
0509.2843.01 אנליזה הרמונית שיעור א 16:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר אידלמן יולי
0509.2843.02 אנליזה הרמונית תרגיל ד 10:00-09:00 203 דן-דוד גב' פינק פז
0509.2843.03 אנליזה הרמונית תרגיל ד 09:00-08:00 203 דן-דוד גב' פינק פז
0509.2843.04 אנליזה הרמונית שיעור א 13:00-11:00 102 רוזנבלט תוכנה מר לוי רון
0509.2843.05 אנליזה הרמונית תרגיל ב 17:00-16:00 207 כיתות הנדסה גב' פינק פז
0509.2843.06 אנליזה הרמונית תרגיל ב 14:00-13:00 205 כיתות הנדסה גב' פינק פז
0509.2843.07 אנליזה הרמונית שיעור א 15:00-13:00 134 וולפסון פרופ' פישלוב דליה
0509.2843.08 אנליזה הרמונית תרגיל ד 14:00-13:00 106 תוכנה מר וקסמן עזרא
0509.2843.09 אנליזה הרמונית תרגיל ד 15:00-14:00 106 תוכנה מר וקסמן עזרא
0509.2844.01 פונקציות מרוכבות שיעור א 14:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר דוראל ללה
0509.2844.02 פונקציות מרוכבות תרגיל ד 16:00-15:00 106 תוכנה מר אבנור יצחק
0509.2844.03 פונקציות מרוכבות תרגיל ה 16:00-15:00 438 וולפסון מר גוטמן בנימין
0509.2844.04 פונקציות מרוכבות שיעור א 11:00-09:00 102 רוזנבלט תוכנה גב ברוך אור
0509.2844.05 פונקציות מרוכבות תרגיל ד 10:00-09:00 130 וולפסון מר גוטמן בנימין
0509.2844.06 פונקציות מרוכבות תרגיל ה 15:00-14:00 438 וולפסון מר גוטמן בנימין
0509.2844.07 פונקציות מרוכבות שיעור ב 17:00-15:00 101 כיתות הנדסה מר חזן צחי
0509.2844.08 פונקציות מרוכבות תרגיל ד 18:00-17:00 134 וולפסון מר אבנור יצחק
0509.2844.09 פונקציות מורכבות תרגיל ג 17:00-16:00 438 וולפסון מר אבנור יצחק
0509.2844.10 פונקציות מורכבות שיעור ב 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה גב ברוך אור
0509.2844.11 פונקציות מורכבות תרגיל ד 11:00-10:00 118 וולפסון מר אבנור יצחק
0509.2844.12 פונקציות מורכבות תרגיל ד 11:00-10:00 103 תוכנה מר גוטמן בנימין
0509.2846.01 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור ג 15:00-13:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' לה בלנק אן
0509.2846.02 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ד 13:00-12:00 438 וולפסון גב' פינק פז
0509.2846.13 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ה 10:00-09:00 120 וולפסון גב' פינק פז
9509.2846.02 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שעת קבלה ב 19:00-17:00 101 תוכנה גב' פינק פז
0509.3193.01 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור ב 16:00-14:00 120 וולפסון מר זילבורג אלון
0509.3193.02 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ב 17:00-16:00 103 תוכנה מר ברמץ חגי
0509.2847.01 מבוא למתמטיקה בדידה שיעור ג 12:00-10:00 101 כיתות הנדסה מר מושקוביץ גיא
0509.2847.02 מבוא למתמטיקה בדידה תרגיל ה 15:00-14:00 103 תוכנה מר שלו מתן
0509.2847.03 מבוא למתמטיקה בדידה תרגיל ה 16:00-15:00 103 תוכנה מר שלו מתן
9509.1820.01 תכנות שיעור ד 10:00-08:00
9509.1820.02 תכנות תרגיל ו 12:00-10:00
9509.1820.03 תכנות תרגיל ו 15:00-13:00
9509.1424.01 אלגברה לינארית שיעור א 12:00-09:00
9509.1424.01 שיעור ג 16:00-14:00
9509.1424.02 אלגברה לינאית תרגיל ד 15:00-13:00
9509.1424.03 אלגברה לינאית תרגיל ו 10:00-08:00
9509.1424.04 אלגברה לינאית תרגיל
9509.1446.01 חדוא 1 שיעור א 15:00-13:00
9509.1446.01 שיעור ד 12:00-10:00
9509.1446.02 חדוא 1 תרגיל ו 15:00-13:00
9509.1446.03 חדוא 1 תרגיל ד 15:00-13:00
9509.1446.04 חדוא 1 תרגיל ד 15:00-13:00