מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
הנדסה ביו רפואית (0555)
0555.1121.01 כימיה להנדסה ביו-רפואית שיעור א 15:00-13:00 103 כיתות הנדסה ד"ר ליידרמן פבל
0555.1121.01 שיעור ד 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר ליידרמן פבל
0555.1121.02 כימיה להנדסה ביו-רפואית תרגיל ד 17:00-15:00 205 כיתות הנדסה מר אור טל
0555.1121.03 כימיה להנדסה ביו-רפואית תרגיל א 18:00-16:00 106 תוכנה גב' בלזר נועה
0555.1151.01 מבוא להנדסה ביו-רפואית שיעור ד 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון מר גבאי תמיר
מר וייס דר
0555.2140.01 מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם שיעור ה 12:00-09:00 134 וולפסון פרופ' שיינוביץ מיקי
0555.2140.02 מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם תרגיל ב 15:00-14:00 001 כיתות הנדסה מר רדונסקי דביר
גב' פודולסקי יאנה
0555.2140.03 מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם תרגיל ב 16:00-15:00 001 כיתות הנדסה גב' פודולסקי יאנה
מר רדונסקי דביר
9555.2140.01 פרופ' שיינוביץ מיקי ב 20:00-15:00 315 רב-תחומי
0555.2401.01 תרמודינמיקה שיעור א 12:00-09:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר שוקף יאיר
0555.2401.02 תרמודינמיקה תרגיל ד 16:00-15:00 102 כיתות הנדסה מר שנפ רון
0555.2401.03 תרמודינמיקה תרגיל ה 09:00-08:00 108 וולפסון מר שנפ רון
0555.3110.01 מדידות ומתמרים ביו-רפואיים שיעור ג 15:00-12:00 118 וולפסון פרופ' ברנע עופר
0555.3110.03 מדידות ומתמרים ביו-רפואיים תרגיל ב 10:00-09:00 108 וולפסון מר מלכי גיא
0555.3115.01 שדות וגלים אלקטרומגנטיים להנדסה ביו רפואית שיעור ג 15:00-12:00 134 וולפסון דר' שקד נתי
0555.3115.02 שדות וגלים אלקטרומגנטיים להנדסה ביו רפואית תרגיל ד 11:00-10:00 238 וולפסון מר מזור ירדן
0555.3130.01 מעבר חום ומסה שיעור ד 10:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' ממן הדס
0555.3130.01 שיעור ב 15:00-14:00 134 וולפסון פרופ' ממן הדס
0555.3130.02 מעבר חום ומסה תרגיל ב 16:00-15:00 134 וולפסון מר הרניק רון
0555.3140.01 ביו-מכניקה שיעור ג 11:00-08:00 102 כיתות הנדסה פרופ' אלעד דוד
0555.3140.02 ביו-מכניקה תרגיל ג 12:00-11:00 102 כיתות הנדסה גב' פודולסקי יאנה
0555.3150.01 ביו-חומרים שיעור ד 14:00-11:00 406 וולפסון פרופ' זילברמן מיטל
0555.3150.02 ביו-חומרים תרגיל ד 15:00-14:00 406 וולפסון גב' לוסטינג מעין
0555.3170.01 קרינה ודימות ברפואה שיעור ד 15:00-12:00 315 רב-תחומי ד"ר צימר יאיר
0555.3170.02 קרינה ודימות ברפואה תרגיל ד 16:00-15:00 315 רב-תחומי ד"ר צימר יאיר
0555.3190.01 סדנה בשיטות עבוד ביולוגיות מעבדה א 13:00-08:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.01 מעבדה ב 21:00-16:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.01 מעבדה ג 21:00-16:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.01 מעבדה ה 13:00-08:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.02 סדנה בשיטות עבוד ביולוגיות מעבדה א 13:00-08:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.02 מעבדה ב 21:00-16:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.02 מעבדה ג 21:00-16:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.02 מעבדה ה 13:00-08:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.03 סדנה בשיטות עבוד ביולוגיות מעבדה א 13:00-08:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.03 מעבדה ב 21:00-16:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.03 מעבדה ג 21:00-16:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.03 מעבדה ה 13:00-08:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3240.01 התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות שיעור ב 19:00-16:00 406 וולפסון ד"ר סלע אנקרי רינת
0555.3240.02 התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות תרגיל ב 20:00-19:00 406 וולפסון מר גבאי חניאל
0555.3401.01 מעבדה במכניקה להנדסה ביו-רפואית מעבדה ב 11:00-08:00 269/370 וולפסון גב' פלג מור
0555.3401.02 מעבדה במכניקה להנדסה ביו-רפואית מעבדה ב 14:00-11:00 269/370 וולפסון גב' פלג מור
0555.4100.01 פרוייקט (1) פרויקט מר גבאי תמיר
מר גרייזס אריאל
0555.4540.01 מידע ותקשורת ברפואה שיעור ג 19:00-16:00 104 תוכנה דר טולר תמיר
0555.4540.02 מידע ותקשורת ברפואה תרגיל ג 20:00-19:00 104 תוכנה גב סבי רננה
0555.4560.01 אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים שיעור ב 12:00-10:00 406 וולפסון מר מלכי גיא
0555.4560.01 שיעור ג 09:00-08:00 104 תוכנה מר מלכי גיא
0555.4560.02 אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים תרגיל ג 10:00-09:00 104 תוכנה מר מלכי גיא
0555.4711.01 מכניקה של תאים ורקמות: יישום למערכות עצב-שריר-שלד שיעור ב 15:00-12:00 406 וולפסון פרופ' גפן עמית
0555.4711.02 מכניקה של תאים ורקמות: יישום למערכות עצב-שריר-שלד תרגיל ב 16:00-15:00 406 וולפסון גב' חיימי לוי איילת
0555.4712.01 מבוא לנוירו-פרוטזות שיעור ד 19:00-16:00 315 רב-תחומי ד"ר שושניק רונן
0555.4712.02 מבוא לנוירו-פרוטזות תרגיל ד 20:00-19:00 315 רב-תחומי ד"ר שושניק רונן
0555.4750.01 שיטות מחקר בהנדסת תאים ורקמות (1) מעבדה ג 12:00-10:00 134 וולפסון פרופ' גפן עמית
ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.2403.01 מכניקת הזורמים שיעור ב 10:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר טולדו ירון
0555.2403.01 שיעור ד 09:00-08:00 102 כיתות הנדסה ד"ר טולדו ירון
0555.2403.02 מכניקת הזורמים שיעור ד 10:00-09:00 102 כיתות הנדסה מר קסלר יואב
0555.2403.03 מכניקת הזורמים שיעור א 16:00-15:00 101 תוכנה מר קסלר יואב
9555.2403.03 מכניקת הזורמים שיעור א 17:00-16:00 101 תוכנה מר קסלר יואב