מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0512.4163.01 מבוא לקודים לתיקון שגיאות שיעור א 17:00-14:00 106 תוכנה פרופ' ליצין סימון
0512.4163.02 מבוא לקודים לתיקון שגיאות תרגיל א 18:00-17:00 106 תוכנה
0512.4704.01 התקני מצב מוצק שו"ת א 15:00-12:00 207 כיתות הנדסה ד"ר אלנבוגן טל
מר קוזלוב ויטלי
0512.4704.01 שו"ת ג 12:00-11:00 207 כיתות הנדסה ד"ר אלנבוגן טל
מר קוזלוב ויטלי
0512.4890.02 מעבדה מתקדמת למיקרוגלים מעבדה פרופ' ג'רבי אליהו
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה (0512)
0512.1202.08 אלקטרוניקה בסיסית שיעור ד 12:00-09:00 101 כיתות הנדסה ד"ר מאיר יהודה
0512.1202.09 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ד 17:00-16:00 207 כיתות הנדסה מר כץ נעם
0512.1202.10 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ד 18:00-17:00 207 כיתות הנדסה מר כץ נעם
0512.1202.11 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ג 12:00-08:00 306 וולפסון גב' זלצמן נועה
0512.1202.12 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ג 16:00-12:00 306 וולפסון גב' זלצמן נועה
0512.1203.01 מבוא לעיבוד אותות שיעור ד 16:00-13:00 134 וולפסון מר וייס אמיר
0512.1203.02 מבוא לעיבוד אותות תרגיל ד 17:00-16:00 206 כיתות הנדסה מר קראיב נתן
0512.1203.03 מבוא לעיבוד אותות תרגיל ד 18:00-17:00 206 כיתות הנדסה מר קראיב נתן
0512.1205.01 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ב 15:00-13:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר כץ אייל
0512.1205.01 שיעור ג 11:00-09:00 103 כיתות הנדסה ד"ר כץ אייל
0512.1205.02 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ג 12:00-11:00 120 וולפסון גב' גרביץ אסיה
0512.1205.03 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ג 17:00-16:00 238 וולפסון מר חצקלביץ' רון
0512.1205.04 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ב 18:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר כץ אייל
0512.1205.04 שיעור ג 13:00-11:00 103 כיתות הנדסה ד"ר כץ אייל
0512.1205.05 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ד 17:00-16:00 127 שאפל גב' גרביץ אסיה
0512.1205.06 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ג 18:00-17:00 130 וולפסון מר חצקלביץ' רון
0512.1206.01 אלקטרוניקה בסיסית שיעור ב 15:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר אלפי יצחק
0512.1206.03 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ג 10:00-09:00 120 וולפסון מר לינדבאום אופיר
0512.1206.07 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ה 14:00-13:00 130 וולפסון מר לינדבאום אופיר
0512.1206.02 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ג 09:00-08:00 118 וולפסון מר לינדבאום אופיר
0512.1206.04 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 12:00-08:00 306 וולפסון מר גולני אורי
0512.1206.05 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 20:00-16:00 306 וולפסון מר גולני אורי
0512.1206.06 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 16:00-12:00 306 וולפסון מר גולני אורי
9512.1206.08 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה
0512.1207.01 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ג 19:00-17:00 101 כיתות הנדסה מר לנדסברג נפתלי
0512.1207.01 שיעור ה 10:00-09:00 101 כיתות הנדסה מר לנדסברג נפתלי
0512.1207.02 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ה 17:00-16:00 011 ברגלס מר כץ נעם
0512.1207.03 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ה 14:00-13:00 207 כיתות הנדסה מר כץ נעם
0512.3571.07 המרת אנרגיה שיעור ד 13:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר בק יובל
0512.3571.08 המרת אנרגיה תרגיל א 17:00-16:00 134 וולפסון מר קציר לירן
0512.1820.01 תכנות 2 שפת C שיעור ד 14:00-12:00 002 דן-דוד פרופ' וול אבישי
0512.1820.02 תכנות 2 שפת C תרגיל ג 18:00-16:00 008 תוכנה מר גוטליב נועם
0512.1820.03 תכנות 2 שפת C תרגיל ג 17:00-15:00 003 -מקלט כיתות הנדסה מר הדס איתי
0512.1820.09 תכנות 2 שפת C תרגיל ג 11:00-09:00 008 תוכנה מר הדס איתי
0512.1820.04 תכנות 2 שפת C שיעור ג 11:00-09:00 101 כיתות הנדסה ד"ר אלפי יצחק
0512.1820.05 תכנות 2 שפת C תרגיל ד 14:00-12:00 003 -מקלט כיתות הנדסה מר הדס איתי
0512.1820.06 תכנות 2 שפת C תרגיל ד 14:00-12:00 008 תוכנה מר נלקנבאום איליה
0512.2508.03 התקנים אלקטרוניים שיעור ב 18:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר נתן אמיר
0512.2508.03 שיעור ד 16:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר נתן אמיר
0512.2508.04 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 12:00-10:00 104 תוכנה מר כץ נעם
0512.2508.05 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 10:00-08:00 206 כיתות הנדסה מר סביץ נתנאל
0512.2508.06 התקנים אלקטרוניים שיעור ב 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר שפירא אסיה
0512.2508.06 שיעור ד 14:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר שפירא אסיה
0512.2508.07 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 17:00-15:00 104 תוכנה גב חמד נופר
0512.2508.08 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 17:00-15:00 008 כיתות הנדסה מר' מרקוביץ חן
0512.2509.02 מבוא להתקנים אלקטרוניים תרגיל ה 12:00-11:00 438 וולפסון מר פלד אסף
0512.2509.01 מבוא להתקנים אלקטרוניים שיעור ב 14:00-12:00 120 וולפסון ד"ר נתן אמיר
0512.2510.01 מבני נתונים ואלגוריתמים שיעור ג 13:00-11:00 101 כיתות הנדסה פרופ' רון דנה
0512.2510.01 שיעור ד 14:00-13:00 103 כיתות הנדסה פרופ' רון דנה
0512.2510.02 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ה 10:00-09:00 207 כיתות הנדסה גב' עדן טליה
0512.2510.03 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל ה 11:00-10:00 207 כיתות הנדסה גב' עדן טליה
0512.2510.04 מבני נתונים ואלגוריתמים שיעור ב 15:00-13:00 103 כיתות הנדסה פרופ' רון דנה
0512.2510.04 שיעור ד 15:00-14:00 103 כיתות הנדסה פרופ' רון דנה
0512.2510.05 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ה 14:00-13:00 106 תוכנה גב' דוד לירון
0512.2510.06 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ה 15:00-14:00 207 דן-דוד גב' דוד לירון
0512.2525.03 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ב 15:00-12:00 102 כיתות הנדסה פרופ' שטינברג בן ציון
0512.2525.04 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ג 14:00-13:00 108 וולפסון מר מזור ירדן
0512.2525.05 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ה 12:00-11:00 207 כיתות הנדסה מר מזור ירדן
0512.2525.06 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ה 12:00-09:00 102 כיתות הנדסה ד"ר גינזבורג פבל
0512.2525.07 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ה 15:00-14:00 106 תוכנה מר ברהומ האני
0512.2525.08 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ה 14:00-13:00 238 וולפסון מר מזור ירדן
0512.2526.01 שדות וגלים אלקטרומגנטיים שיעור ב 16:00-14:00 120 וולפסון ד"ר גולוב מיכאל
0512.2526.01 שיעור ג 12:00-10:00 104 תוכנה ד"ר גולוב מיכאל
0512.2526.02 שדות וגלים אלקטרומגנטיים תרגיל ד 10:00-09:00 206 כיתות הנדסה
0512.2830.07 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק שיעור ב 17:00-15:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר באבד אלון
0512.2830.07 שיעור ד 17:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר באבד אלון
0512.2830.08 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ה 14:00-12:00 104 תוכנה מר קרן צור שי
0512.2832.08 מעגלים ומערכות לינאריות שיעור ב 14:00-12:00 205 כיתות הנדסה פרופ' מסר-ירון חגית
0512.2832.08 שיעור ד 14:00-12:00 106 תוכנה פרופ' מסר-ירון חגית
0512.2832.09 מעגלים ומערכות לינאריות תרגיל א 18:00-16:00 101 תוכנה גב' רן מיכל
0512.2835.01 אותות ומערכות שיעור ה 16:00-13:00 103 כיתות הנדסה פרופ' פירסט-יוסט מרים
0512.2835.02 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ג 16:00-14:00 238 וולפסון מר ברזילי עודד
0512.2835.03 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ג 15:00-13:00 101 כיתות הנדסה מר כהן יצחק
0512.2835.05 אותות ומערכות שיעור ג 15:00-12:00 003 דן-דוד פרופ' פירסט-יוסט מרים
0512.2835.06 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ב 10:00-08:00 103 כיתות הנדסה מר כהן יצחק
0512.2835.07 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ה 14:00-12:00 120 וולפסון מר ברזילי עודד
0512.2835.04 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל א 14:00-12:00 206 כיתות הנדסה מר ברזילי עודד
0512.3513.08 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ד 10:00-08:00 103 כיתות הנדסה ד"ר ברוקס דוד
0512.3513.08 שיעור א 10:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר ברוקס דוד
0512.3513.09 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ד 19:00-17:00 020 אודיטוריום הנדסה מר לינדבאום אופיר
0512.3513.10 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ה 12:00-10:00 118 שאפל מר לינדבאום אופיר
0512.3514.03 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ב 16:00-13:00 003 דן-דוד מר אוסטרומצקי יונתן
ד"ר עמרני עופר
0512.3514.04 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ד 11:00-10:00 438 וולפסון גב' ברנדה דנה
0512.3514.05 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ד 10:00-09:00 438 וולפסון גב' ברנדה דנה
0512.3514.06 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ה 16:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה מר אוסטרומצקי יונתן
ד"ר עמרני עופר
0512.3514.07 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל א 10:00-09:00 134 וולפסון מר כץ נעם
0512.3514.08 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל א 13:00-12:00 438 וולפסון גב' גורן מור
0512.3526.07 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור ב 16:00-13:00 104 תוכנה פרופ' הימן אהוד
0512.3526.08 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ד 16:00-15:00 101 כיתות הנדסה מר טובי רם
0512.3542.05 מעבדת בקרה מעבדה ב 16:00-12:00 202 כיתות הנדסה פרופ פרידמן אמיליה
0512.3543.07 מבוא לתורת הבקרה שיעור ד 15:00-13:00 101 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.08 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ד 21:00-20:00 104 תוכנה מר נניקשוילי יצחק
0512.3543.09 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ב 13:00-12:00 118 וולפסון מר נניקשוילי יצחק
0512.3561.06 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור א 13:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' אבידן שי
ד"ר אפלבאום בני
0512.3561.07 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ד 18:00-17:00 102 רוזנבלט תוכנה מר שמעון עידן
0512.3561.08 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 11:00-10:00 438 וולפסון מר ברכה אורי
0512.3561.12 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 15:00-14:00 008 כיתות הנדסה מר ברכה אורי
0512.3561.09 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור ג 17:00-14:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' אבידן שי
ד"ר אפלבאום בני
0512.3561.10 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 18:00-17:00 238 וולפסון מר ברכה אורי
0512.3561.11 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ה 10:00-09:00 103 כיתות הנדסה מר שמעון עידן
0512.3561.13 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ד 09:00-08:00 120 וולפסון מר שמעון עידן
0512.3572.03 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ג 12:00-08:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.04 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ב 16:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.05 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה א 16:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.06 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ג 16:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.07 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ב 20:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.08 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה א 20:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3591.05 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה א 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.06 אלקטרוניקה - מעבדה (1) מעבדה ב 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3592.02 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ב 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
9512.3592.03 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ה 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3592.04 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ג 20:00-16:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3593.05 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה א 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3593.06 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה ה 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3632.08 אותות אקראיים ורעש שיעור ה 15:00-12:00 102 כיתות הנדסה ד"ר תמו יצחק
0512.3632.09 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 17:00-15:00 118 שאפל מר ברג תומר
0512.3632.10 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 20:00-18:00 206 כיתות הנדסה מר ערו מוחמד
0512.4000.01 פרוייקט שלב ב' פרויקט ה 15:00-13:00 ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4000.02 פרוייקט שלב ב' פרויקט א 14:00-12:00 ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4100.01 מערכות תקשורת שיעור ה 19:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר רג'א ג'יריס
0512.4100.02 מערכות תקשורת תרגיל ב 09:00-08:00 206 כיתות הנדסה מר דדוש יוסי
0512.4100.03 מערכות תקשורת תרגיל ב 10:00-09:00 206 כיתות הנדסה מר דדוש יוסי
0512.4162.01 העברה ספרתית של אותות שו"ת ג 13:00-11:00 205 כיתות הנדסה ד"ר רפאלי דן
מר שיוביץ שחר
0512.4162.01 שו"ת ד 18:00-16:00 102 כיתות הנדסה ד"ר רפאלי דן
מר שיוביץ שחר
0512.4190.03 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה א 12:00-09:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4190.04 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה ד 14:00-11:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4200.01 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות שיעור ב 10:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4200.01 שיעור ד 10:00-08:00 134 וולפסון פרופ' בורשטיין דוד
0512.4200.02 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ד 10:00-08:00 134 וולפסון מר פריץ ליאור
0512.4200.04 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות שיעור ג 10:00-08:00 134 וולפסון פרופ' בורשטיין דוד
0512.4200.04 שיעור ה 10:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' בורשטיין דוד
0512.4200.05 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ה 10:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר פריץ ליאור
0512.4263.01 עיבוד וניתוח וידאו שיעור ב 16:00-13:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.02 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה ג 09:00-08:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.03 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה ג 10:00-09:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.04 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה ג 14:00-13:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.05 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4291.01 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה ד 11:00-08:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
0512.4300.01 מבוא לבקרה ספרתית שיעור ד 14:00-11:00 102 כיתות הנדסה פרופ' גרשון אליהו
0512.4300.02 מבוא לבקרה ספרתית תרגיל ד 15:00-14:00 205 כיתות הנדסה גב' בר ובר אביבית
0512.4360.01 מבוא לבקרה לינארית מודרנית שו"ת ב 18:00-16:00 101 כיתות הנדסה פרופ פרידמן אמיליה
מר שפאץ איתי
0512.4360.01 שו"ת ג 18:00-16:00 103 כיתות הנדסה פרופ פרידמן אמיליה
מר שפאץ איתי
0512.4390.02 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ה 19:00-16:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4390.04 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ד 19:00-16:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4390.05 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ה 15:00-12:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4400.03 מבנה המחשב שיעור ג 15:00-12:00 102 כיתות הנדסה ד"ר אוקסמן גדליה
0512.4400.04 מבנה המחשב תרגיל ב 09:00-08:00 438 וולפסון מר נאור איל
0512.4400.05 מבנה המחשב תרגיל ג 16:00-15:00 438 וולפסון מר לידור יובל
0512.4462.01 מבוא לתקשורת מחשבים שיעור א 14:00-12:00 101 כיתות הנדסה פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4462.01 שיעור ב 13:00-12:00 002 דן-דוד פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4462.02 מבוא לתקשורת מחשבים תרגיל ד 12:00-11:00 438 וולפסון גב' ברוך מור
0512.4462.03 מבוא לתקשורת מחשבים תרגיל ד 16:00-15:00 206 כיתות הנדסה גב' ברוך מור
0512.4490.01 מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים מעבדה ד 11:00-08:00 204 כיתות הנדסה פרופ' וייס שלמה
0512.4490.02 מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים מעבדה ד 15:00-12:00 204 כיתות הנדסה פרופ' וייס שלמה
0512.4491.03 מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים מעבדה פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4491.04 מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים תרגיל ד 20:00-18:00 206 כיתות הנדסה מר מלר תום
0512.4492.05 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ב 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה פרופ' רון דנה
0512.4492.06 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ב 17:00-14:00 204 כיתות הנדסה פרופ' רון דנה
0512.4492.07 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ג 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה פרופ' רון דנה
0512.4492.08 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ג 17:00-14:00 204 כיתות הנדסה פרופ' רון דנה
0512.4492.11 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב תרגיל ה 17:00-15:00 205 כיתות הנדסה מר אליעזר יניב
0512.4503.01 ממירים ממותגים בתדר גבוה שו"ת ד 17:00-15:00 205 כיתות הנדסה ד"ר מדיני דרור
0512.4503.01 שו"ת ה 18:00-16:00 106 תוכנה ד"ר מדיני דרור
0512.4505.01 בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק שו"ת ג 12:00-08:00 130 וולפסון פרופ' בראונשטיין אריה
ד"ר בק יובל
0512.4590.02 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ה 16:00-13:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4590.03 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ה 13:00-10:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4602.01 מבוא לתקשורת אופטית שו"ת ג 15:00-13:00 205 כיתות הנדסה פרופ' שטייף מרק
מר גולני אורי
0512.4602.01 שו"ת ה 15:00-13:00 008 כיתות הנדסה פרופ' שטייף מרק
מר גולני אורי
0512.4660.01 אופטיקה קלאסית שו"ת א 12:00-10:00 118 וולפסון פרופ' מנדלוביץ דוד
מר הראל חיים
0512.4660.01 שו"ת ג 12:00-10:00 118 וולפסון פרופ' מנדלוביץ דוד
מר הראל חיים
0512.4690.02 מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה מעבדה ד"ר אלנבוגן טל
0512.4703.01 מבוא לתכנון מעגלי VLSI שיעור ד 19:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' שחם יוסף
0512.4703.02 מבוא לתכנון מעגלי VLSI תרגיל ה 10:00-09:00 104 תוכנה מר קוקלין יבגני
0512.4703.03 מבוא לתכנון מעגלי VLSI תרגיל ד 20:00-19:00 001 ( טאו) וולפסון מר קוקלין יבגני
0512.4705.01 התקנים אלקטרוניים מתקדמים שיעור ג 15:00-12:00 104 תוכנה פרופ' שחם יוסף
0512.4705.02 התקנים אלקטרוניים מתקדמים תרגיל ג 19:00-18:00 438 וולפסון גב חמד נופר
0512.4705.03 התקנים אלקטרוניים מתקדמים תרגיל ד 09:00-08:00 438 וולפסון גב חמד נופר
0512.4790.02 מעבדה מתקדמת להתקנים מעבדה פרופ' שחם יוסף
0512.4800.01 הנדסת מיקרוגלים שו"ת ב 19:00-17:00 130 וולפסון פרופ' בוג אמיר
ד"ר גרב חונה
0512.4800.01 שו"ת ד 19:00-17:00 103 תוכנה פרופ' בוג אמיר
ד"ר גרב חונה
0555.3801.01 אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסים שו"ת א 12:00-10:00 103 תוכנה ד"ר שביט גבריאל
0555.3801.01 שו"ת ה 12:00-10:00 103 תוכנה ד"ר שביט גבריאל