מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0571.4809.01 יזמות היי-טק שיעור א 17:00-15:00 001 כיתות הנדסה גב' מטלון אלה
מר רוטשטיין יובל
9571.4160.01 אחזור מידע ומערכות המלצה שיעור ד 18:00-15:00 106 תוכנה ד"ר שמואלי ארז
הנדסת תעשייה וניהול (0571)
0571.1817.01 מבוא להנדסת תעשייה וניהול שיעור ב 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' בוקצין יוסף
0571.1817.02 מבוא להנדסת תעשייה וניהול תרגיל ב 14:30-13:00 130 וולפסון מר שחם אדיר
0571.1817.03 מבוא להנדסת תעשייה וניהול תרגיל ב 16:30-15:00 130 וולפסון מר שחם אדיר
0571.1818.01 מבני נתונים שיעור ד 11:00-09:00 020 אודיטוריום הנדסה גב' נוחם רעות
0571.1818.02 מבני נתונים תרגיל ה 13:00-11:00 108 וולפסון גב' הופר נועה
0571.1818.03 מבני נתונים תרגיל ה 15:00-13:00 108 וולפסון גב' הופר נועה
0571.1819.01 חשבונאות תעשייתית ותמחיר שיעור ה 11:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה רו"ח ליפשיץ משה
0571.1819.02 חשבונאות תעשייתית ותמחיר תרגיל ה 16:00-14:00 130 וולפסון גב' עובדיה ענבל
0571.1819.03 חשבונאות תעשייתית ותמחיר תרגיל ה 13:00-11:00 130 וולפסון גב' עובדיה ענבל
0571.2102.01 הנדסת שיטות שיעור א 13:00-10:00 238 וולפסון מר הוד רפאל
0571.2102.02 הנדסת שיטות תרגיל ה 15:00-13:00 206 כיתות הנדסה מר מרגולין איתי
0571.2102.03 הנדסת שיטות תרגיל ה 17:00-15:00 207 כיתות הנדסה מר מרגולין איתי
0571.2122.01 התנהגות ארגונית שיעור א 17:00-14:00 101 כיתות הנדסה גב' מילנר ענת
0571.2124.01 ניתוח ועיצוב מערכות מידע שיעור ג 16:00-13:00 103 כיתות הנדסה מר אורנשטיין עידו
0571.2804.01 סטטיסטיקה שיעור ה 13:00-10:00 101 כיתות הנדסה גב' חלוזין נורית
0571.2804.02 סטטיסטיקה תרגיל ב 15:00-14:00 207 כיתות הנדסה מר אייזנהנדלר אוהד
0571.2804.03 סטטיסטיקה תרגיל ב 16:00-15:00 206 כיתות הנדסה מר אייזנהנדלר אוהד
0571.3110.01 סימולציה שיעור ב 17:00-15:00 438 וולפסון ד"ר ימין דן
0571.3110.02 סימולציה תרגיל ב 13:30-12:00 008 תוכנה גב' אילון אשרת
0571.3110.03 סימולציה תרגיל ב 15:00-13:30 008 תוכנה גב' אילון אשרת
0571.3122.01 הבטים פיסיולוגיים בהנדסת גורמי אנוש שיעור ב 19:00-17:00 438 וולפסון דר' מורג עידו
0571.3124.01 ניתוח מערכות ייצור שיעור ד 18:00-15:00 103 כיתות הנדסה פרופ' חמלניצקי יבגני
0571.3124.02 ניתוח מערכות ייצור תרגיל ב 15:00-13:30 103 תוכנה מר טנצר אייל
0571.3124.03 ניתוח מערכות ייצור תרגיל ב 13:30-12:00 103 תוכנה מר טנצר אייל
0571.3134.01 איכות כוללת שיעור א 11:00-08:00 438 וולפסון ד"ר שוקי דרור
0571.3134.02 איכות כוללת תרגיל א 17:00-16:00 108 וולפסון מר בלוך אלון
0571.3134.03 איכות כוללת תרגיל א 16:00-15:00 118 וולפסון מר בלוך אלון
0571.3137.01 ניתוח נתונים סטטיסטי שיעור ב 12:00-09:00 011 כנסים כיתות הנדסה פרופ' חמלניצקי יבגני
0571.3137.02 ניתוח נתונים סטטיסטי תרגיל א 16:00-15:00 108 וולפסון מר ליטבר עופר
0571.3137.03 ניתוח נתונים סטטיסטי תרגיל א 17:00-16:00 118 וולפסון מר ליטבר עופר
0571.3803.01 מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים שיעור ב 14:00-11:00 101 כיתות הנדסה ד"ר ימין דן
0571.3803.02 מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים תרגיל ב 16:00-15:00 207 כיתות הנדסה מר לוטן רועי
0571.3803.03 מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים תרגיל ב 15:00-14:00 206 כיתות הנדסה מר לוטן רועי
0571.4116.01 פרוייקט 2 פרויקט ב 17:00-14:00 001 כיתות הנדסה פרופ' בוקצין יוסף
0571.4116.01 פרויקט ב 17:00-14:00 008 כיתות הנדסה פרופ' בוקצין יוסף
0571.4116.01 פרויקט ב 17:00-14:00 101 תוכנה פרופ' בוקצין יוסף
0571.4126.02 מערכות ייצור ממוחשבות שיעור ב 19:00-17:00 001 כיתות הנדסה מר אתגר רן
0571.4152.04 מעבדה בייצור משולב מחשב (CIM) מעבדה ה 12:00-09:00 455 וולפסון גב' פסח דנה
0571.4152.05 מעבדה בייצור משולב מחשב (CIM) מעבדה ה 15:00-12:00 455 וולפסון גב' פסח דנה
0571.4152.06 מעבדה בייצור משולב מחשב (CIM) מעבדה ה 18:00-15:00 455 וולפסון גב' פסח דנה
0571.4153.01 ניתוח מערכות לוגיסטיות שיעור ב 14:00-11:00 108 וולפסון פרופ' צור מיכל
0571.4157.02 מעבדה בניהול משאבי המפעל (ERP) מעבדה ב 20:00-17:00 120 וולפסון מר יגאל יניב
0571.4159.01 מערכות שירות שיעור ה 15:00-12:00 438 וולפסון ד"ר רביב טל
0571.4164.01 מודליים כמותיים של ביצועי אנוש שיעור א 20:00-17:00 134 וולפסון פרופ' יואכים מאיר
0571.4172.01 מחסני נתונים שיעור א 15:00-13:00 103 כיתות הנדסה ד"ר טוך ערן
0571.4172.02 מחסני נתונים תרגיל א 13:00-12:00 103 כיתות הנדסה מר גולדנברג דמיטרי
0571.4172.03 מחסני נתונים תרגיל א 12:00-11:00 103 כיתות הנדסה מר גולדנברג דמיטרי
0571.4173.01 תורת המשחקים ויישומיה שיעור ה 12:00-09:00 פרופ' חנני ערן
9571.4173.02 תורת המשחקים ויישומיה תרגיל מר אייזנהנדלר אוהד
0571.4177.01 מערכות לניהול קשרי לקוחות CRM שיעור ב 10:00-08:00 238 וולפסון מר עסיס אבי
0571.4177.02 מערכות לניהול קשרי לקוחות CRM תרגיל ב 11:00-10:00 238 וולפסון מר עסיס אבי
0571.4180.01 אבטחת מערכות מידע שיעור ד 15:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר ניסים ניר
0571.4805.01 מבוא לשיווק שיעור ד 12:00-09:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר גודס יואל