מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0453.3388.01 הנדסת נוגדנים שיעור ה 12:00-10:00 105 שרמן פרופ' בנהר איתי
0116.5942.01 אופקים חדשים של מערכות לשחרור מבוקר של תרופות וביוחומרים שיעור ד"ר רונית סצ'י-פאינרו
0103.0043.01 יסודות הביומכניקה מתיאוריות הנדסיות לתכונות מכניות של רקמות שו"ס פרופ' ברוש תמר
0321.4110.01 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית שיעור ד 11:00-09:00 204 פיזיקה שנקר פרופ' קנטור יעקב
0321.4110.01 שיעור א 10:00-09:00 204 פיזיקה שנקר פרופ' קנטור יעקב
0321.4110.02 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית תרגיל ד 12:00-11:00 204 פיזיקה שנקר מר קרן ניב
0321.4115.01 פיזיקה קוונטית מתקדמת שיעור ב 11:00-09:00 204 פיזיקה שנקר ד"ר גולדשטיין משה
0321.4115.01 שיעור ד 16:00-15:00 204 פיזיקה שנקר ד"ר גולדשטיין משה
0321.4115.02 פיזיקה קוונטית מתקדמת תרגיל ד 17:00-16:00 204 פיזיקה שנקר מר ערו מוחמד
0321.4409.01 תורת החומר המעובה 1 שיעור ג 11:00-09:00 105 פיזיקה שנקר ד"ר סלע ערן
0321.4409.01 שיעור ה 11:00-09:00 105 פיזיקה שנקר ד"ר סלע ערן
0116.5942.01 אופקים חדשים של מערכות לשחרור מבוקר של תרופות וביוחומרים שיעור ד"ר רונית סצ'י-פאינרו
0453.4105.01 עקרונות ושימוש של שיטות פיזיקליות בביולוגיה שיעור א 19:00-16:00 005 בריטניה פרופ' גזית אהוד
פרופ' כהן גרלד
0455.3045.01 ננוביוטכנולוגיה שיעור ג 17:00-15:00 222 בריטניה פרופ' דביר טל
0512.4700.01 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה שיעור ג 19:00-16:00 אולם יגלום סנאט פרופ' שחם יוסף
פרופ' רויזין יעקב
0512.4700.02 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה תרגיל ה 16:00-15:00 206 כיתות הנדסה גב חמד נופר
0512.4700.03 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה תרגיל א 16:00-15:00 206 כיתות הנדסה גב חמד נופר