מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה (0512)
0512.1201.01 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים שיעור ב 14:00-12:00 011 כנסים כיתות הנדסה ד"ר זיו עפר
0512.1201.01 שיעור ד 13:00-11:00 101 כיתות הנדסה ד"ר זיו עפר
0512.1201.02 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים תרגיל ה 14:00-12:00 130 וולפסון גב' חנימוב טטיאנה
0512.1201.03 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים תרגיל ב 18:00-16:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' חנימוב טטיאנה
0512.1204.05 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 10:00-08:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.06 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 16:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.07 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 12:00-10:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.08 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 14:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1820.07 תכנות 2 שפת C שיעור ד 14:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' וול אבישי
0512.1820.08 תכנות 2 שפת C תרגיל ה 14:00-12:00 008 תוכנה מר נלקנבאום איליה
0512.2508.01 התקנים אלקטרוניים שיעור ג 19:00-17:00 134 וולפסון גב' חקשור קרן
0512.2508.01 שיעור ה 17:00-15:00 020 אודיטוריום הנדסה גב' חקשור קרן
0512.2508.02 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 13:00-11:00 101 כיתות הנדסה מר עבד אלהאדי עבד
0512.2510.07 מבני נתונים ואלגורתמים שיעור ב 12:00-10:00 238 וולפסון גב' דוד לירון
0512.2510.07 שיעור ג 16:00-15:00 002 דן-דוד גב' דוד לירון
0512.2510.08 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל ד 10:00-09:00 104 תוכנה גב' עדן טליה
0512.2510.09 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל ד 09:00-08:00 104 תוכנה גב' עדן טליה
0512.2525.01 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ב 16:00-13:00 238 וולפסון פרופ' שטינברג בן ציון
0512.2525.02 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ג 13:00-12:00 101 כיתות הנדסה מר מזור ירדן
0512.2832.01 מעגלים ומערכות לינארית שיעור ב 14:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' מסר-ירון חגית
ד"ר תמו יצחק
0512.2832.01 שיעור ה 15:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' מסר-ירון חגית
ד"ר תמו יצחק
0512.2832.02 מעגלים ומערכות לינארית תרגיל ה 17:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר גוולבר רועי
0512.2832.03 מעגלים ומערכות לינארית תרגיל ד 15:00-13:00 102 כיתות הנדסה גב' רן מיכל
9512.2832.03 מעגלים ומערכות לינארית שעת קבלה תרגיל ה 13:00-12:00 206 כיתות הנדסה גב' רן מיכל
0512.2832.04 מעגלים ומערכות לינארית שיעור ב 10:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר תמו יצחק
פרופ' מסר-ירון חגית
0512.2832.04 שיעור ה 13:00-11:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר תמו יצחק
פרופ' מסר-ירון חגית
0512.2832.05 מעגלים ומערכות לינארית תרגיל ד 17:00-15:00 134 וולפסון מר דדוש יוסי
0512.2832.06 מעגלים ומערכות לינארית תרגיל ה 10:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר נאור איל
0512.2832.07 מעגלים ומערכות לינארית תרגיל ד 19:00-17:00 438 וולפסון מר חצקלביץ' רון
0512.2835.08 אותות ומערכות שיעור ד 12:00-10:00 011 כנסים כיתות הנדסה פרופ' וייס אנטוני
0512.2835.08 שיעור ד 15:00-14:00 101 כיתות הנדסה פרופ' וייס אנטוני
0512.2835.09 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ג 12:00-10:00 104 תוכנה מר ברזילי עודד
0512.2835.10 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ה 19:00-17:00 118 וולפסון מר ברזילי עודד
0512.3513.01 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ב 16:00-14:00 002 דן-דוד פרופ' רוזין אריה
0512.3513.01 שיעור ד 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה פרופ' רוזין אריה
0512.3513.02 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ד 14:00-12:00 205 כיתות הנדסה מר לינדבאום אופיר
0512.3513.03 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ה 16:00-14:00 101 תוכנה מר שילה רועי
0512.3513.04 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ה 14:00-12:00 134 וולפסון מר לינדבאום אופיר
0512.3513.05 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ב 12:00-10:00 003 דן-דוד פרופ' רוזין אריה
0512.3513.05 שיעור ד 16:00-14:00 001 דן-דוד פרופ' רוזין אריה
0512.3513.06 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ד 18:00-16:00 238 וולפסון מר לינדבאום אופיר
0512.3513.07 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ה 20:00-18:00 134 וולפסון מר אוצ'רטנר אלן
0512.3514.01 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ד 12:00-09:00 134 וולפסון מר אוסטרומצקי יונתן
0512.3514.02 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ב 15:00-14:00 104 תוכנה גב' גורן מור
0512.3526.01 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור ד 17:00-14:00 003 דן-דוד פרופ' שויער קובי
ד"ר אלנבוגן טל
0512.3526.02 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ד 13:00-12:00 108 וולפסון מר טובי רם
0512.3526.03 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ה 12:00-11:00 438 וולפסון מר טובי רם
0512.3526.04 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור ג 16:00-13:00 101 כיתות הנדסה ד"ר אלנבוגן טל
פרופ' שויער קובי
0512.3526.05 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ד 10:00-09:00 207 כיתות הנדסה מר טובי רם
0512.3526.06 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ה 13:00-12:00 438 וולפסון מר טובי רם
0512.3542.01 מעבדת בקרה מעבדה ג 18:00-14:00 202 כיתות הנדסה פרופ פרידמן אמיליה
9512.3542.02 מעבדת בקרה מעבדה ג 16:00-12:00
9512.3542.03 מעבדת בקרה מעבדה ג 20:00-16:00
0512.3543.01 מבוא לתורת הבקרה שיעור ד 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' וויס ג'ורג'
פרופ' מרגליות מיכאל
0512.3543.02 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ד 18:00-17:00 020 אודיטוריום הנדסה מר נניקשוילי יצחק
0512.3543.03 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ד 14:00-13:00 206 כיתות הנדסה מר נניקשוילי יצחק
0512.3543.04 מבוא לתורת הבקרה שיעור ב 10:00-08:00 103 כיתות הנדסה פרופ' מרגליות מיכאל
פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.05 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ג 12:00-11:00 205 כיתות הנדסה מר נניקשוילי יצחק
0512.3543.06 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ג 10:00-09:00 009 ברגלס מר נניקשוילי יצחק
0512.3561.01 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור ג 12:00-10:00 103 תוכנה פרופ' אבן גיא
0512.3561.01 שיעור ה 12:00-11:00 103 תוכנה פרופ' אבן גיא
0512.3561.02 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ה 15:00-14:00 406 וולפסון מר בריסטיז'בסקי קונסטנט
0512.3561.03 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור ד 12:00-10:00 106 תוכנה פרופ' אבן גיא
0512.3561.03 שיעור ה 11:00-10:00 103 תוכנה פרופ' אבן גיא
0512.3561.04 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ה 17:00-16:00 104 תוכנה מר בריסטיז'בסקי קונסטנט
9512.3561.04 מערכות לוגיות ספרתיות- שעת קבלה תרגיל ה 16:00-15:00 106 תוכנה מר בריסטיז'בסקי קונסטנט
0512.3571.01 המרת אנרגיה שיעור ה 11:00-08:00 101 כיתות הנדסה פרופ שמילוביץ דורון
0512.3571.02 המרת אנרגיה תרגיל ה 18:00-17:00 130 וולפסון מר פרגאי יאיר
0512.3571.03 המרת אנרגיה תרגיל ה 17:00-16:00 106 תוכנה מר פרגאי יאיר
0512.3571.04 המרת אנרגיה שיעור ג 11:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ שמילוביץ דורון
0512.3571.05 המרת אנרגיה תרגיל 207 כיתות הנדסה מר פרגאי יאיר
0512.3571.06 המרת אנרגיה תרגיל ג 18:00-17:00 207 כיתות הנדסה מר פרגאי יאיר
0512.3572.01 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ד 18:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.02 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ה 18:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3591.01 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ג 17:00-13:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.02 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ג 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.03 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ב 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3591.04 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ה 17:00-13:00 306 וולפסון פרופ' אריה עדי
0512.3592.01 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ב 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3593.01 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה ד 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3593.02 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה ד 16:00-12:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3594.01 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה א 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.3594.02 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה א 12:00-08:00 ד"ר רפאלי דן
0512.3594.03 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה א 16:00-12:00 306 וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.3594.04 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה ב 20:00-16:00 306 וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.3632.01 אותות אקראיים ורעש שיעור ב 14:00-11:00 002 דן-דוד ד"ר ארז אורי
0512.3632.02 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 16:00-14:00 103 תוכנה גב' קריסטל רעות
0512.3632.03 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 13:00-11:00 205 כיתות הנדסה מר פיינסקי עמיחי
0512.3632.04 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 17:00-15:00 207 כיתות הנדסה מר ערו מוחמד
0512.3632.05 אותות אקראיים ורעש שיעור ד 13:00-10:00 003 דן-דוד ד"ר ארז אורי
0512.3632.06 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 20:00-18:00 134 וולפסון מר ערו מוחמד
0512.3632.07 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 18:00-16:00 206 כיתות הנדסה מר פיינסקי עמיחי
0512.4001.01 פרוייקט שלב א' פרויקט ג 15:00-13:00 ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4001.02 פרוייקט שלב א' פרויקט ד 17:00-15:00 ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4161.01 תקשורת ספרתית שיעור ב 12:00-09:00 102 כיתות הנדסה ד"ר שייביץ עופר
0512.4161.02 תקשורת ספרתית (אחת לשבועיים) תרגיל ד 20:00-18:00 101 כיתות הנדסה מר בן ישי אסף
0512.4164.01 מעגלי תקשורת שו"ת ב 16:00-14:00 206 כיתות הנדסה ד"ר עמרני עופר
גב' ברנדה דנה
0512.4164.01 שו"ת ה 18:00-16:00 206 כיתות הנדסה ד"ר עמרני עופר
גב' ברנדה דנה
0512.4190.01 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה ג 12:00-09:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4261.01 מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי שו"ת ב 14:00-12:00 206 כיתות הנדסה פרופ' וייס אנטוני
מר וייס אמיר
0512.4261.01 שו"ת ב 18:00-16:00 206 כיתות הנדסה פרופ' וייס אנטוני
מר וייס אמיר
0512.4262.01 עיבוד תמונות שיעור א 15:00-12:00 102 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.02 עיבוד תמונות מעבדה ג 14:00-12:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.03 עיבוד תמונות מעבדה ה 18:00-16:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.04 עיבוד תמונות מעבדה ה 18:00-16:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.06 עיבוד תמונות מעבדה ה 20:00-18:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.07 עיבוד תמונות מעבדה ה 20:00-18:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.08 עיבוד תמונות מעבדה ג 14:00-12:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4290.01 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות מעבדה ב 12:00-09:00 201 כיתות הנדסה פרופ' פירסט-יוסט מרים
0512.4290.02 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות מעבדה ג 17:00-14:00 201 כיתות הנדסה פרופ' פירסט-יוסט מרים
0512.4362.01 מערכות משוב שימושיות שו"ת ב 14:00-12:00 134 וולפסון פרופ' גרשון אליהו
0512.4362.01 שו"ת ג 14:00-12:00 438 וולפסון פרופ' גרשון אליהו
0512.4362.01 תרגיל ב 14:00-12:00 134 וולפסון מר שפאץ איתי
0512.4390.01 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה א 18:00-15:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4390.03 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה א 14:00-11:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4400.01 מבנה המחשב שיעור א 20:00-17:00 101 כיתות הנדסה מר נאור איל
0512.4400.02 מבנה המחשב תרגיל ה 13:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה מר ווזילוב יורי
0512.4400.06 מבנה המחשב תרגיל ד 15:00-14:00 205 כיתות הנדסה מר ווזילוב יורי
0512.4402.01 מבוא לתכנות מערכות שיעור ד 18:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' וול אבישי
0512.4402.02 מבוא לתכנות מערכות תרגיל ד 15:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון מר לידור יובל
0512.4402.03 מבוא לתכנות מערכות תרגיל ה 09:00-08:00 207 כיתות הנדסה מר לידור יובל
0512.4402.04 מבוא לתכנות מערכות תרגיל ג 10:00-09:00 101 כיתות הנדסה מר לידור יובל
0512.4461.01 ארכיטקטורה של מחשבים שיעור א 18:00-15:00 102 כיתות הנדסה ד"ר אוקסמן גדליה
0512.4461.02 ארכיטקטורה של מחשבים תרגיל ד 13:00-12:00 104 תוכנה מר לידור יובל
0512.4491.01 מעבדה מתק' בתקשורת מחשבים מעבדה פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4491.02 מעבדה מתק' בתקשורת מחשבים תרגיל ד 20:00-18:00 008 כיתות הנדסה מר מירון נתנאל
0512.4492.01 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה ב 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
0512.4492.02 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה א 17:00-14:00 204 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
0512.4492.03 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה א 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
0512.4492.04 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה ב 16:00-13:00 204 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
0512.4492.10 מעבדה מתק' במבנה המחשב תרגיל ה 15:00-13:00 205 כיתות הנדסה מר אליעזר יניב
0512.4493.01 מעבדה מתקדמת בשפת C מעבדה ב 19:00-16:00 104 תוכנה מר אבירם נמרוד
0512.4493.02 מעבדה מתקדמת בשפת C תרגיל ב 20:00-19:00 104 תוכנה מר אבירם נמרוד
0512.4502.01 הנע חשמלי של מנועים שו"ת ה 14:00-12:00 406 וולפסון פרופ' אפלבוים יוסף
0512.4502.01 שו"ת ב 13:00-11:00 207 כיתות הנדסה פרופ' אפלבוים יוסף
0512.4504.01 תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים שו"ת ג 12:00-08:00 130 וולפסון פרופ' בראונשטיין אריה
ד"ר בק יובל
0512.4506.01 אלקטרוניקת הספק שיעור ב 11:00-08:00 206 כיתות הנדסה פרופ' זינגר זיגמונד
0512.4506.02 אלקטרוניקת הספק תרגיל ג 16:00-15:00 207 כיתות הנדסה מר בדוג תומר
0512.4590.01 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ב 16:00-13:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4601.01 מבוא לליזרים שיעור ד 15:00-12:00 207 כיתות הנדסה ד"ר גינזבורג פבל
0512.4601.02 מבוא לליזרים תרגיל ד 16:00-15:00 207 כיתות הנדסה גב לובצי'נסקי ליליה
0512.4690.01 מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה מעבדה ד"ר אלנבוגן טל
0512.4700.01 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה שיעור ג 19:00-16:00 אולם יגלום סנאט פרופ' שחם יוסף
פרופ' רויזין יעקב
0512.4700.02 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה תרגיל ה 16:00-15:00 206 כיתות הנדסה גב חמד נופר
0512.4700.03 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה תרגיל א 16:00-15:00 206 כיתות הנדסה גב חמד נופר
9512.4706.01 מעגלים אנלוגיים משולבים שיעור
9512.4706.01 שיעור
9512.4706.02 מעגלים אנלוגיים משולבים תרגיל
0512.4790.01 מעבדה מתקדמת להתקנים מעבדה פרופ' שחם יוסף
0512.4802.01 התקני מיקרוגלים פאסיביים שו"ת א 14:00-12:00 120 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה
0512.4802.01 שו"ת ג 17:00-15:00 120 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה
0512.4861.01 אנטנות וקרינה שו"ת ג 19:00-17:00 120 וולפסון פרופ' בוג אמיר
0512.4861.01 שו"ת ה 19:00-17:00 207 כיתות הנדסה פרופ' בוג אמיר
0512.4862.01 התפשטות ופיזור גלים שיעור ד 19:00-16:00 001 כיתות הנדסה פרופ' הימן אהוד
0512.4862.02 התפשטות ופיזור גלים תרגיל ד 20:00-19:00 001 כיתות הנדסה פרופ' הימן אהוד
0512.4890.01 מעבדה מתקדמת למיקרוגלים מעבדה פרופ' ג'רבי אליהו
0512.4603.01 מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים שיעור א 11:00-08:00 206 כיתות הנדסה פרופ' מנדלוביץ דוד
0512.4603.02 מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים תרגיל ג 19:00-18:00 206 כיתות הנדסה מר ברלב עמרי