מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
הנדסת תעשייה וניהול (0571 )
0571.1804.01 כלכלה למהנדסי תעשייה שיעור ג 13:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר בשן אורן
0571.1804.02 כלכלה למהנדסי תעשייה תרגיל ה 10:00-09:00 406 וולפסון מר ענפי עידו
0571.1804.03 כלכלה למהנדסי תעשייה תרגיל ה 09:00-08:00 406 וולפסון מר ענפי עידו
0571.2119.01 מבוא למימון וכלכלה הנדסית שיעור ד 16:00-13:00 103 כיתות הנדסה מר רוטשטיין יובל
0571.2119.02 מבוא למימון וכלכלה הנדסית תרגיל ג 10:00-09:00 106 תוכנה מר כהנא דור
0571.2119.03 מבוא למימון וכלכלה הנדסית תרגיל ג 09:00-08:00 106 תוכנה מר כהנא דור
9571.2119.03 מבוא למימון וכלכלה הנדסית- שעת קבלה א 16:00-15:00 118 וולפסון מר כהנא דור
0571.2120.01 תכנון מערכות בסיסי נתונים שיעור א 18:00-16:00 103 כיתות הנדסה ד"ר שמואלי ארז
0571.2120.02 תכנון מערכות בסיסי נתונים תרגיל ד 10:00-08:00 108 וולפסון מר גולדנברג דמיטרי
0571.2120.03 תכנון מערכות בסיסי נתונים תרגיל ד 12:00-10:00 108 וולפסון מר גולדנברג דמיטרי
0571.2123.01 הנדסת מערכות מידע שיעור א 15:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר טוך ערן
0571.2123.02 הנדסת מערכות מידע תרגיל ג 09:00-08:00 008 תוכנה גב' גופשטיין רות
0571.2123.03 הנדסת מערכות מידע תרגיל ג 10:00-09:00 008 תוכנה גב' גופשטיין רות
9571.2123.03 הנדסת מערכות מידע שעת קבלה ה 14:00-13:00 101 תוכנה גב' גופשטיין רות
0571.2803.01 מבוא להסתברות שיעור ה 13:00-10:00 103 כיתות הנדסה גב' חלוזין נורית
0571.2803.02 מבוא להסתברות תרגיל ה 16:00-15:00 104 תוכנה גב' עובדיה ענבל
0571.2803.03 מבוא להסתברות תרגיל ה 15:00-14:00 104 תוכנה גב' עובדיה ענבל
0571.3123.01 ניתוח מערכות מלאי שיעור ב 12:00-09:00 438 וולפסון פרופ' צור מיכל
0571.3123.02 ניתוח מערכות מלאי תרגיל ד 12:30-11:00 001 כיתות הנדסה גב' הופר נועה
0571.3123.03 ניתוח מערכות מלאי תרגיל ד 14:00-12:30 008 כיתות הנדסה גב' הופר נועה
0571.3133.01 אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקות שיעור ה 17:00-14:00 101 כיתות הנדסה ד"ר גורן גורדון
0571.3133.02 אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקות תרגיל ד 14:00-12:30 001 כיתות הנדסה מר טנצר אייל
0571.3133.03 אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקות תרגיל ד 12:30-11:00 008 כיתות הנדסה מר טנצר אייל
0571.3135.01 ניהול פרוייקטים שיעור ב 15:00-12:00 438 וולפסון ד"ר רוזנס שי
0571.3136.01 היבטים קוגניטיביים בהנדסת גורמי אנוש שיעור ה 20:00-17:00 238 וולפסון ד"ר ענבר אוהד
0571.3802.01 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים שיעור א 12:00-09:00 134 וולפסון מר אייזנהנדלר אוהד
0571.3802.02 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים תרגיל ה 13:00-12:00 103 תוכנה מר בלוך אלון
0571.3802.03 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים תרגיל ה 14:00-13:00 103 תוכנה מר בלוך אלון
0571.4107.01 פרוייקט 1 פרויקט ב 17:00-14:00 009 שאפל פרופ' בוקצין יוסף
0571.4107.01 פרויקט ב 17:00-14:00 008 שאפל
0571.4107.01 פרויקט ד 19:00-17:00 009 שאפל
**05.7141.07 פרוייקט 1 תעו"נ פרויקט ב 17:00-14:00 020 אודיטוריום הנדסה
0571.4117.01 תכן מפעלים שיעור ב 13:00-11:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' בוקצין יוסף
0571.4117.02 תכן מפעלים תרגיל ד 12:00-11:00 103 תוכנה גב' מילון יעל
0571.4117.03 תכן מפעלים תרגיל ד 13:00-12:00 103 תוכנה גב' מילון יעל
0571.4126.01 מערכות ייצור ממוחשבות שיעור ב 10:00-08:00 120 וולפסון מר אתגר רן
0571.4138.01 ניתוח החלטות שיעור ה 12:00-09:00 108 וולפסון פרופ' חנני ערן
0571.4145.01 רשתות תקשורת מחשבים שיעור ה 18:00-15:00 102 כיתות הנדסה מר הירשפרונג רון
0571.4152.01 מעבדה בייצור משולב מחשב (CIM) מעבדה ה 12:00-09:00 455 וולפסון גב' פסח דנה
0571.4152.02 מעבדה בייצור משולב מחשב (CIM) מעבדה ה 15:00-12:00 455 וולפסון גב' פסח דנה
0571.4152.03 מעבדה בייצור משולב מחשב (CIM) מעבדה ה 18:00-15:00 455 וולפסון גב' פסח דנה
0571.4157.01 מעבדה בניהול משאבי המפעל (ERP) מעבדה ד 20:00-17:00 424 וולפסון מר יגאל יניב
0571.4157.01 מעבדה ד 20:00-17:00 130 וולפסון מר יגאל יניב
0571.4174.01 תיכון וחשיבה המצאתית שיעור א 17:00-15:00 438 וולפסון מר אל גד עופר
0571.4175.01 ניהול משאבי אנוש שיעור א 14:00-12:00 438 וולפסון גב' מילנר ענת
0571.4118.01 ניתוח אירועים בהנדסת תעשייה שיעור א 19:00-17:00 206 וולפסון מר הוד רפאל
0571.4804.01 מימון חברות שיעור ד 10:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל רו"ח ליפשיץ משה
0571.4804.02 מימון חברות תרגיל ד 11:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' אילון אשרת
0571.4808.01 דיני עסקים שיעור ד 17:00-15:00 012 ברגלס עו"ד בן דב מיכאל
0571.4163.01 כריית ידע שיעור ב 20:00-17:00 207 כיתות הנדסה ד"ר קולמן אייל
9509.1820.01 תכנות שיעור ד 10:00-08:00
9509.1820.02 תכנות תרגיל ו 12:00-10:00
9509.1820.03 תכנות תרגיל ו 15:00-13:00
9509.1424.01 אלגברה לינארית שיעור א 12:00-09:00
9509.1424.01 שיעור ג 16:00-14:00
9509.1424.02 אלגברה לינאית תרגיל ד 15:00-13:00
9509.1424.03 אלגברה לינאית תרגיל ו 10:00-08:00
9509.1424.04 אלגברה לינאית תרגיל
9509.1446.01 חדוא 1 שיעור א 15:00-13:00
9509.1446.01 שיעור ד 12:00-10:00
9509.1446.02 חדוא 1 תרגיל ו 15:00-13:00
9509.1446.03 חדוא 1 תרגיל ד 15:00-13:00
9509.1446.04 חדוא 1 תרגיל ד 15:00-13:00
9571.1804.01 כלכלה למהנדסי תעשייה שיעור ג 13:00-10:00
9571.1804.02 כלכלה למהנדסי תעשייה תרגיל ו 10:00-09:00
9571.1804.03 כלכלה למהנדסי תעשייה תרגיל ו 11:00-10:00