תואר שני עיוני - מסלול פלילי

רשימת קורסים: שיעורים
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס עיוני / מעשי הערה
1411.6723.30 בין המשפט הפלילי למשפט המנהלי:עבירות רגולטוריות ומנגנוני אכ ד"ר אוחנה דניאל
א' ג 19:00-20:30 203 2 ש"ס
1411.5859.30 פמיניזם ישראלי פרופ' בילסקי ליאורה
א' ו 10:00-11:30 203 2 ש"ס
1411.5882.30 עבירות מין השופט טימן שלי
א' ג 19:00-20:30 101 2 ש"ס
1411.5466.30 גישות תיאורטיות למשפט גב' יוכט עדי
א' ו 08:15-09:45 105 2 ש"ס
1411.6773.30 אחריות תאגידים ונושאי משרה בפלילים פרופ' לדרמן אליעזר
א' ג 17:15-18:45 304 2 ש"ס
1411.6670.30 דיני מעצר שופט לוי מרדכי
א' ו 11:45-13:15 206 2 ש"ס
1411.5423.30 מבוא לקרימינולוגיה פרופ' שוהם שלמה ג
א' ו 10:00-11:30 102 2 ש"ס
1411.5090.30 רפואה משפטית פרופ' היס יהודה
ב' ג 19:00-20:30 102 2 ש"ס
1411.6624.30 משפט בינלאומי פלילי ד"ר חורי-בשאראת האלה
ב' ו 08:15-09:45 304 2 ש"ס
1411.6795.30 תיאוריות של משפט פלילי ד"ר טבח אברהם
ד"ר לביא שי
ב' ג 17:15-18:45 203 2 ש"ס
1411.6976.30 סוגיות במחשבה פלילית ד"ר לייסט אלקנה
ב' ו 10:00-11:30 206 2 ש"ס
1411.5465.30 דיני קטינים ונוער בסיכון - הגנה, טיפול וענישה שופטת שפירא תחיה
ב' ג 19:00-20:30 206 2 ש"ס
רשימת קורסים: סמינרים
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס עיוני / מעשי הערה
1411.6993.36 ניהול ההליך הפלילי - תיאוריה וריאליזם פרופ' מן קנת
א' ג 19:00-20:30 306 3 ש"ס עיוני+מעשי
1411.6707.30 אתיקה מקצועית ד"ר זיו נטע
ב' ו 08:15-09:45 202 3 ש"ס עיוני
1411.7000.30 גישות ביקורתיות למשפט הפלילי ד"ר ספיר יואב
ב' ג 19:00-20:30 307 3 ש"ס עיוני