קורסי בחירה לשנים ב' וג' סמסטר ב'

רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין
0455.3703.01 ביוגיאוגרפיה שו"ס פרופ' מאירי שי
0
0455.2656.01 פאוניסטיקה של עופות ודו-חיים סיור פרופ' גפן אלי
ד"ר לוין ערן
ד"ר שפיגל אור
0
0455.2688.01 אימונולוגיה כללית שיעור פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר ויין יריב
ד"ר פדלר קראוני ורד
ג 08:00 10:00 4 014 בריטניה
שיעור פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר ויין יריב
ד"ר פדלר קראוני ורד
ה 08:00 10:00 0 014 בריטניה
0455.3686.01 אימונולוגיה כללית מעבדה ש+מ ד"ר מאיו ליאור
א 14:00 19:00 3 103 סמולרש מדעי החיים
0455.3082.01 אקולוגיה של שינוי אקלים ש+מ פרופ' שטרנברג מרסלו
ד 16:00 18:00 3 003 שרמן
0455.3363.01 ארגון ותנועה של רצפטורים בממברנות תאים שיעור פרופ' הניס יואב
ג 10:00 12:00 2 103 סמולרש מדעי החיים
0455.3563.01 ביוטכנולוגיה של מיקרו אצות שיעור פרופ' יעקובי יפתח
ד 10:00 12:00 2 112 שרמן
0455.3561.01 ביולוגיה של האבקה שיעור ד"ר ספיר יובל
ב 12:00 14:00 3 001 הגן הבוטני
0455.3072.01 גנטיקה בעידן הרפואה האישית שיעור ד"ר גת ויקס עירית
ג 16:00 19:00 3 003 שרמן
0455.2570.01 דע/י את עצמך - נפלאות המוח וצפונותיו שיעור ד"ר מורן ענן
ג 16:00 17:00 1 002 שרמן
0455.2817.01 מגלים את הים שיעור פרופ' שנקר נעה
ב 09:00 12:00 2 114 שרמן
0455.3865.01 מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיות שיעור פרופ' קרונפלד נגה
א 10:00 12:00 0 105 שרמן
0455.2557.01 מטבוליזם :פיזיולוגיה ופתולוגיה שיעור ד"ר צור צפריר
ד"ר לוין ערן
פרופ' קרונפלד נגה
פרופ' פרנקל דן
פרופ' צרפתי אילן
ב 14:00 16:00 4 105 שרמן
שיעור ד"ר צור צפריר
ד"ר לוין ערן
פרופ' קרונפלד נגה
פרופ' פרנקל דן
פרופ' צרפתי אילן
ג 14:00 16:00 0 105 שרמן
0455.2566.01 מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התא מעבדה פרופ' וייל מיגל
א 14:00 18:00 4 103 סמולרש מדעי החיים
מעבדה פרופ' וייל מיגל
ג 14:00 19:00 0 101 סמולרש מדעי החיים
0455.3090.01 מערכות סנסוריות (עיבוד במערכת החושים) שיעור ד"ר שיין מארק
פרופ' בלינדר פבלו
ד"ר מורן ענן
פרופ' פרנס משה
א 15:00 16:00 3 002 שרמן
שיעור ד"ר שיין מארק
פרופ' בלינדר פבלו
ד"ר מורן ענן
פרופ' פרנס משה
ב 10:00 12:00 0 110 שרמן
0455.3236.01 חיזוי מבנה ותפקיד בחלבונים שיעור פרופ' בן-טל ניר
ד 08:00 10:00 3 005 בריטניה
0455.3236.02 חיזוי מבנה ותפקיד בחלבונים תרגיל מר נגר נתן
ד 10:00 11:00 0 009` שרמן
0455.3064.01 נוירואתולוגיה : מנגנונים עצביים של התנהגות בע"ח שיעור פרופ' אילי אמיר
ב 12:00 14:00 3 003 שרמן
שיעור פרופ' אילי אמיר
ה 13:00 14:00 0 003 שרמן
0455.3897.01 עולם החרקים ש+מ ד"ר דורצ'ין נטע
ד 14:00 18:00 4 114 שרמן
0455.2503.01 פיסיולוגיה של הצמח - מעבדה מעבדה פרופ' יעקובי יפתח
ד"ר שדה ניר
ב 14:00 19:00 4 114 שרמן
0455.3832.01 פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפול שיעור פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' נוימן דרורית
ד"ר מוניץ אריאל
פרופ' פרנקל דן
ב 10:00 12:00 2 002 שרמן