קורסי חובה שנים ב' וג' סמסטר א'

רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין
0455.2776.01 אוריינות מדעית שיעור ד"ר ספיר יובל
ב 14:00 16:00 2 001 הגן הבוטני
0455.2776.02 אוריינות מדעית שיעור פרופ' אילן מיכה
ב 12:00 14:00 2 330 שרמן
0455.2776.03 אוריינות מדעית שיעור ד"ר מורן ענן
ד 16:00 18:00 2 003 שרמן
0455.2776.05 אוריינות מדעית שיעור פרופ' ססה גואידו
א 14:00 16:00 2 003 שרמן
0455.2776.08 אוריינות מדעית שיעור פרופ' אילי אמיר
ה 12:00 14:00 2 330 שרמן
0455.2776.11 אוריינות מדעית שיעור ד"ר בורשטיין דוד
א 12:00 14:00 2 103 סמולרש מדעי החיים
0455.2548.01 ביוכימיה שיעור פרופ' הירש יואל
ד"ר רובינשטיין רתם
א 11:00 12:00 4 014 בריטניה
שיעור פרופ' הירש יואל
ד"ר רובינשטיין רתם
ג 10:00 12:00 0 014 בריטניה
0455.2548.02 ביוכימיה - תרגיל תרגיל מר כספי עידו
גב' קטריבס ליאת
גב' זהר אור
ה 08:00 10:00 0 002 שרמן
0455.2526.01 גנטיקה כללית שיעור פרופ' קופייק מרטין
ד"ר חגי צחי יצחק
א 08:00 11:00 5 014 בריטניה
0455.2526.02 גנטיקה כללית תרגיל מר אדלר יוגב
ג 08:00 10:00 0 003 שרמן
0455.2526.03 גנטיקה כללית תרגיל גב' אבו ראס רים
ב 10:00 12:00 0 002 שרמן
0455.2526.04 גנטיקה כללית תרגיל גב' וגנר נעמה
ג 14:00 16:00 0 002 שרמן
0455.2526.05 גנטיקה כללית תרגיל מר יומירן ניסן
א 14:00 16:00 0 002 שרמן
0455.2526.06 גנטיקה כללית תרגיל גב' רובינשטיין לינור
ב 12:00 14:00 0 003 שרמן
0455.2526.07 גנטיקה כללית תרגיל מר נגר נתן
ב 10:00 12:00 0 105 שרמן
0455.2526.08 גנטיקה כללית תרגיל גב' עדסי הנא
ג 08:00 10:00 0 005 בריטניה
0455.2526.09 גנטיקה כללית תרגיל גב' סרבריני ורה
ב 10:00 12:00 0 103 סמולרש מדעי החיים
0455.1569.01 זואולוגיה שיעור פרופ' שנקר נעה
ד"ר ריבק גל
ד"ר שפיגל אור
ב 10:00 12:00 3 014 בריטניה
שיעור פרופ' שנקר נעה
ד"ר ריבק גל
ד"ר שפיגל אור
ג 13:00 14:00 0 014 בריטניה
0455.3066.01 מבוא לביואינפורמטיקה שיעור פרופ' פופקו טל
ד"ר נחמן יפתח
ד"ר בורשטיין דוד
ג 16:00 18:00 2 014 בריטניה
0455.2237.01 מבוא לנוירוביולוגיה שיעור פרופ' אשרי אורי
פרופ' פרנקל דן
ב 08:00 10:00 4 005 בריטניה
שיעור פרופ' אשרי אורי
פרופ' פרנקל דן
ג 15:00 16:00 4 014 בריטניה
0455.2237.02 מבוא לנוירוביולוגיה תרגיל גב' ויס יפעת
א 15:00 16:00 0 005 בריטניה
0455.2237.03 מבוא לנוירוביולוגיה תרגיל גב' ויס יפעת
ד 15:00 16:00 0 005 בריטניה
0455.2552.01 פיזיולוגיה שיעור ד"ר לוי אופיר
ד"ר לוין ערן
פרופ' יעקובי יפתח
ד"ר שדה ניר
ג 12:00 13:00 3 014 בריטניה
שיעור ד"ר לוי אופיר
ד"ר לוין ערן
פרופ' יעקובי יפתח
ד"ר שדה ניר
ה 10:00 12:00 0 014 בריטניה
0455.2815.01 פיסיקה ב' שיעור ד"ר הרכבי יאיר
ג 14:00 16:00 3 009 אולם לב
0455.2815.02 פיסיקה ב' שיעור ד"ר הרכבי יאיר
ג 16:00 18:00 3 009 אולם לב
0455.2815.03 פיסיקה ב' תרגיל מר גרשוני יונתן
ב 09:00 10:00 0 105 שרמן
0455.2815.04 פיסיקה ב' תרגיל מר גרשוני יונתן
ה 12:00 13:00 0 003 שרמן
0455.2815.05 פיסיקה ב' תרגיל מר גרשוני יונתן
א 11:00 12:00 0 006 בריטניה
0455.2815.06 פיסיקה ב' תרגיל מר ניניו גד
ד 12:00 13:00 0 005 בריטניה
0455.2815.07 פיסיקה ב' תרגיל מר גרשוני יונתן
ד 15:00 16:00 0 112 דן-דוד
0455.2815.08 פיסיקה ב' תרגיל מר ניניו גד
ד 11:00 12:00 0 005 בריטניה