קורסי בחירה לשנים ב' וג' סמסטר א'

רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין
0455.3348.01 אבולוציה מולקולרית שיעור פרופ' פופקו טל
פרופ' הושון דורתה
פרופ' מירוז איתי
ג 10:00 12:00 4 006 בריטניה
שיעור פרופ' פופקו טל
פרופ' הושון דורתה
פרופ' מירוז איתי
ד 08:00 10:00 0 003 שרמן
0455.2535.01 אבולוציה של חוליתנים : היבטים נבחרים באנטומיה משווה , מבנה ו מעבדה פרופ' הולצמן רועי
פרופ' מאירי שי
א 12:00 16:00 4 110 שרמן
0455.3798.01 איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיס שיעור פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
ב 12:00 14:00 2 002 שרמן
0455.3703.01 ביוגיאוגרפיה שיעור פרופ' מאירי שי
ב 12:00 14:00 5 01 מוזיאון זואולוגי מחוץ לקמפוס
0455.3881.01 בשר מתורבת ותחליפי בשר שיעור פרופ' אוהד ניר
ד"ר נחמן יפתח
פרופ' גולברג אלכסנדר
ב 12:00 14:00 2 103 סמולרש מדעי החיים
0455.3063.01 ביולוגיה התפתחותית שיעור ד"ר וורצל עומרי
פרופ' אשרי פדן רות
פרופ' שפרינצק דוד
ד"ר לוקסנבורג חן
א 14:00 17:00 3 006 בריטניה
0455.3053.01 ביולוגיה ימית שיעור פרופ' אילן מיכה
א 09:00 12:00 3 105 שרמן
0455.3823.01 ביולוגיה ימית - סיור סיור פרופ' אילן מיכה
1
0455.3032.01 ביולוגיה מולקולרית של מחלות מדבקות שיעור פרופ' סגל גיל
א 09:00 11:00 2 002 שרמן
0455.3562.01 גישות מולקולריות בגנטיקה וביוטכנולוגיה של צמחים שיעור ד"ר שני אילון
פרופ' מירוז איתי
פרופ' ילובסקי שאול
ג 08:00 10:00 4 006 בריטניה
שיעור ד"ר שני אילון
פרופ' מירוז איתי
פרופ' ילובסקי שאול
ה 10:00 12:00 0 006 בריטניה
0455.3804.01 גנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה של צמחים - מעבדה למתקדמים מעבדה פרופ' אבני עדי
פרופ' אוהד ניר
ד"ר שדה ניר
א 14:00 18:00 4 114 שרמן
0455.3466.01 גנטיקה מולקולרית בעידן הפוסט-גנומי שיעור פרופ' קופייק מרטין
ב 12:00 14:00 2 01 - קציר גרין
0455.3682.01 גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי שיעור פרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' גופנא אורי
ב 10:00 12:00 4 006 בריטניה
שיעור פרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' גופנא אורי
ה 12:00 14:00 0 006 בריטניה
0455.3360.01 הנדסה גנטית שיעור ד"ר קולוט מיכאל
א 09:00 11:00 3 006 בריטניה
שיעור ד"ר קולוט מיכאל
ג 14:00 15:00 0 006 בריטניה
0455.2807.01 התנהגות בע"ח שיעור פרופ' שרף ינון
ד"ר בן עמי ברטל ענבל
ה 14:00 16:00 2 005 בריטניה
0455.3034.01 וירוסים ומגפות בעידן המודרני שיעור ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
פרופ' בכרך ערן
ד"ר קובילר אורן
ד"ר סקלן אלה
א 11:00 12:00 3 005 בריטניה
שיעור פרופ' בכרך ערן
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
ד"ר קובילר אורן
ד"ר סקלן אלה
ב 14:00 16:00 0 005 בריטניה
0455.3581.01 מהפכות בגנומיקה של חיידקים : גישה ביקורתית שיעור פרופ' גופנא אורי
ד 10:00 12:00 2 013 בריטניה
0455.3865.01 מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיות שיעור פרופ' קרונפלד נגה
ד 14:00 16:00 4 006 בריטניה
0455.2508.01 מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמית מעבדה ד"ר שני אילון
פרופ' ילובסקי שאול
ד"ר ספיר יובל
ד"ר ברונשטיין עמרי
ד"ר בן-עמי פרידה
ד 09:00 12:00 3 114 שרמן
0455.2508.02 מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמית מעבדה ד"ר שני אילון
פרופ' ילובסקי שאול
ד"ר ספיר יובל
ד"ר ברונשטיין עמרי
ד"ר בן-עמי פרידה
ה 14:00 17:00 3 114 שרמן
0455.3505.01 מיפוי המוח ודימות מוחי שיעור פרופ' אסף יניב
פרופ' שינברג תום
ד"ר ברזני דניאל
א 09:00 12:00 3 003 שרמן
0455.3519.01 עדות המאובנים לאבולוציה של האדם שיעור פרופ' רק יואל
ב 16:00 18:00 2 003 שרמן
0119.5640.01 עולם הפיטריות שיעור פרופ' אושרוב ניר
ה 10:00 12:00 2
0455.2656.01 פאוניסטיקה של עופות ודו-חיים שיעור פרופ' גפן אלי
ד"ר לוין ערן
ד"ר שפיגל אור
ד 08:00 10:00 6 01 מוזיאון זואולוגי מחוץ לקמפוס
שיעור פרופ' גפן אלי
ד"ר לוין ערן
ד"ר שפיגל אור
ה 12:00 14:00 0 01 מוזיאון זואולוגי מחוץ לקמפוס
0455.3779.01 פרקים בביוטכנולוגיה שיעור פרופ' בנהר איתי
ב 16:00 18:00 4 002 שרמן
שיעור פרופ' בנהר איתי
ד 16:00 18:00 0 002 שרמן
0455.3555.01 רצפו את המיקרוביום שלכם! ריצוף מתקדם, מתיאוריה לפרקטיקה מעבדה ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
ד"ר ויין יריב
3
0455.3560.01 שימושים של גליקוביולוגיה ברפואה וננו-ביוטכנולוגיה שיעור ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' לדרקרמר חררדו
פרופ' פאר דן
ה 08:00 10:00 2 013 בריטניה