קורסי מעבדה

רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין
0455.2501.01 ביולוגיה מולקולרית - מעבדה שיעור ד"ר פרקט ענת
א 13:00 15:00 3
מעבדה ד"ר פרקט ענת
א 15:00 19:00 0
0455.2501.02 ביולוגיה מולקולרית - מעבדה שיעור ד"ר פרקט ענת
ב 12:00 14:00 0
מעבדה ד"ר פרקט ענת
ב 14:00 18:00 0
0455.2626.01 גנטיקה כללית - מעבדה מעבדה ד"ר פרקט ענת
ה 14:00 18:00 4
0455.3804.01 גנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה של צמחים - מעבדה למתקדמים מעבדה פרופ' אבני עדי
פרופ' אוהד ניר
ד"ר שדה ניר
א 14:00 18:00 4
0455.2535.01 מבנה ותפקוד בחוליתנים מעבדה פרופ' עילם דוד
פרופ' הולצמן רועי
פרופ' מאירי שי
ד 14:00 18:00 4
0455.2508.01 מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמית מעבדה פרופ' קרונפלד נגה
פרופ' ילובסקי שאול
פרופ' בלמקר יונתן
ד"ר שני אילון
ד"ר בן-עמי פרידה
ג 13:00 16:00 3
0455.2508.02 מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמית מעבדה פרופ' קרונפלד נגה
פרופ' ילובסקי שאול
פרופ' בלמקר יונתן
ד"ר שני אילון
ד"ר בן-עמי פרידה
ה 14:00 17:00 3 112 שרמן
0455.3686.01 אימונולוגיה כללית מעבדה ש+מ ד"ר מאיו ליאור
א 14:00 19:00 3
0455.2665.01 ביוכימיה מעבדה שיעור פרופ' עאזם עבדסלאם
א 09:00 10:00 4
0455.2665.02 ביוכימיה מעבדה מעבדה פרופ' עאזם עבדסלאם
א 14:00 20:00 0
0455.2665.03 ביוכימיה מעבדה מעבדה פרופ' עאזם עבדסלאם
ב 14:00 20:00 0
0455.2806.01 חסרי חוליות למתקדמים ש+מ פרופ' אילן מיכה
פרופ' שנקר נעה
ה 12:00 16:00 4 006 בריטניה
0455.2566.01 מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התא מעבדה פרופ' וייל מיגל
א 14:00 18:00 4 103 סמולרש מדעי החיים
מעבדה פרופ' וייל מיגל
ג 14:00 19:00 0 107 בריטניה
0455.2522.01 מעבדה בכימיה שיעור פרופ' קוטלייר אלכסנדר
א 09:00 10:00 4
0455.2522.02 מעבדה בכימיה מעבדה פרופ' קוטלייר אלכסנדר
א 14:00 19:00 0 102 שרמן
0455.2522.03 מעבדה בכימיה מעבדה פרופ' קוטלייר אלכסנדר
ב 14:00 19:00 0 102 שרמן
0455.2522.04 מעבדה בכימיה מעבדה פרופ' קוטלייר אלכסנדר
ד 11:00 16:00 0 102 שרמן
0455.2523.01 מעבדה במיקרוביולוגיה מעבדה פרופ' סגל גיל
ב 13:00 14:00 4
מעבדה פרופ' סגל גיל
ד 14:00 17:00 0 107 בריטניה
0455.3897.01 עולם החרקים ש+מ ד"ר דורצ'ין נטע
ד 14:00 18:00 4
0455.2503.01 פיסיולוגיה של הצמח - מעבדה מעבדה ד"ר יעקובי יפתח
ד"ר שדה ניר
ב 14:00 19:00 4