קורסי חובה שנים ב' וג' סמסטר ב'

רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין
0455.2536.01 אבולוציה שיעור פרופ' לוטם ארנון
ה 16:00 19:00 3 014 בריטניה
0455.2776.06 אוריינות מדעית שיעור ד"ר פראג גלי
ה 14:00 16:00 2
0455.2776.07 אוריינות מדעית - ינתן באנגלית שיעור ד"ר ברזל עדי
ג 14:00 16:00 2
0455.2776.10 אוריינות מדעית שיעור פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
ד 16:00 18:00 2
0455.1809.01 אקולוגיה שיעור פרופ' שטרנברג מרסלו
פרופ' אבלסון אביגדור
פרופ' בלמקר יונתן
ה 17:00 19:00 3 005 בריטניה
0455.2548.04 ביוכימיה שיעור פרופ' הירש יואל
ד"ר רובינשטיין רתם
ג 12:00 14:00 4 005 בריטניה
שיעור פרופ' הירש יואל
ד"ר רובינשטיין רתם
ד 17:00 18:00 0 005 בריטניה
0455.2548.05 ביוכימיה תרגיל גב' ישרים ירדן
ד 08:00 10:00 0 002 שרמן
0455.2549.01 ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה שיעור ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' אלרואי שטיין אורנה
ד"ר ברזל עדי
ד"ר וורצל עומרי
ב 10:00 12:00 4 005 בריטניה
שיעור ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' אלרואי שטיין אורנה
ד"ר ברזל עדי
ד"ר וורצל עומרי
ה 10:00 12:00 0 005 בריטניה
0455.2549.02 ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה שיעור ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' אלרואי שטיין אורנה
ד"ר ברזל עדי
ד"ר וורצל עומרי
א 10:00 12:00 4 014 בריטניה
שיעור ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' אלרואי שטיין אורנה
ד"ר ברזל עדי
ד"ר וורצל עומרי
ג 10:00 12:00 0 014 בריטניה
0455.1521.01 ביולוגיה מולקולרית של צמחים שיעור פרופ' ילובסקי שאול
פרופ' ססה גואידו
ד"ר שני אילון
א 10:00 12:00 4 005 בריטניה
שיעור פרופ' ילובסקי שאול
פרופ' ססה גואידו
ד"ר שני אילון
ג 10:00 12:00 4 005 בריטניה
0455.1510.01 ביולוגיה של התא שיעור פרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' ארליך מרסלו
א 12:00 14:00 3 014 בריטניה
שיעור פרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' ארליך מרסלו
ב 08:00 09:00 0 014 בריטניה
0455.1510.02 ביולוגיה של התא שיעור פרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' ארליך מרסלו
א 14:00 16:00 3 014 בריטניה
שיעור פרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' ארליך מרסלו
ב 12:00 13:00 0 005 בריטניה
0455.2580.01 מיקרוביולוגיה שיעור פרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' אלדר אביגדור
פרופ' בכרך ערן
פרופ' שרון עמיר
פרופ' גופנא אורי
א 12:00 13:00 3 005 בריטניה
שיעור פרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' אלדר אביגדור
פרופ' בכרך ערן
פרופ' שרון עמיר
פרופ' גופנא אורי
ד 10:00 12:00 0 014 בריטניה
0455.2580.02 מיקרוביולוגיה שיעור פרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' אלדר אביגדור
פרופ' בכרך ערן
פרופ' שרון עמיר
פרופ' גופנא אורי
ב 09:00 10:00 3 014 בריטניה
שיעור פרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' אלדר אביגדור
פרופ' בכרך ערן
פרופ' שרון עמיר
פרופ' גופנא אורי
ג 14:00 16:00 0 014 בריטניה