קורסי בחירה לשנים ב' וג' סמסטר ב'

רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין
0455.2750.01 פאוניסטיקה של יונקים וזוחלים סיור פרופ' מאירי שי
ד"ר לוין ערן
פרופ' גפן אלי
0
0455.2688.01 אימונולוגיה כללית שיעור פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר ויין יריב
ד"ר פדלר קראוני ורד
ג 08:00 10:00 4
שיעור פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר ויין יריב
ד"ר פדלר קראוני ורד
ה 08:00 10:00 0
0455.3686.01 אימונולוגיה כללית מעבדה ש+מ ד"ר מאיו ליאור
א 14:00 19:00 3
0455.3082.01 אקולוגיה של שינוי אקלים - ינתן באנגלית ש+מ פרופ' שטרנברג מרסלו
ד 15:00 17:00 3
0455.3563.01 ביוטכנולוגיה בצמחים ב' שיעור ד"ר יעקובי יפתח
ד 10:00 12:00 2
0455.3431.01 גישה מולקולרית לבעיות למידה וזכרון שיעור פרופ' ברזילי ארי
ב 12:00 15:00 3
0455.3072.01 גנטיקה בעידן הרפואה האישית שיעור ד"ר גת ויקס עירית
ג 16:00 19:00 3 222 בריטניה
0455.2570.01 דע/י את עצמך - נפלאות המוח וצפונותיו שיעור פרופ' ברזילי ארי
ג 16:00 17:00 1
0455.2817.01 מגלים את הים שיעור פרופ' שנקר נעה
ב 08:00 11:00 2 110 שרמן
0455.3865.01 מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיות שיעור פרופ' קרונפלד נגה
א 10:00 12:00 0 112 שרמן
0455.2557.01 מטבוליזם :פיזיולוגיה ופתולוגיה שיעור ד"ר צור צפריר
ד"ר לוין ערן
פרופ' קרונפלד נגה
פרופ' פרנקל דן
פרופ' צרפתי אילן
ב 14:00 16:00 4
שיעור ד"ר צור צפריר
ד"ר לוין ערן
פרופ' קרונפלד נגה
פרופ' פרנקל דן
פרופ' צרפתי אילן
ג 14:00 16:00 0
0455.2566.01 מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התא מעבדה פרופ' וייל מיגל
א 14:00 18:00 4 103 סמולרש מדעי החיים
מעבדה פרופ' וייל מיגל
ג 14:00 19:00 0 107 בריטניה
0455.3090.01 מערכות סנסוריות (עיבוד במערכת החושים) שיעור ד"ר שיין מארק
ד"ר בלינדר פבלו
ד"ר מורן ענן
פרופ' פרנס משה
א 15:00 16:00 3
שיעור ד"ר שיין מארק
ד"ר בלינדר פבלו
ד"ר מורן ענן
פרופ' פרנס משה
ב 10:00 12:00 0
1880.0901.02 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי שיעור פרופ' רות רונן
0
0455.3898.01 סיורים להכרת חרקים בישראל סיור ד"ר דורצ'ין נטע
2
0455.3897.01 עולם החרקים ש+מ ד"ר דורצ'ין נטע
ד 14:00 18:00 4
0455.3834.01 עקרונות ביוטכנולוגיים בהנדסת רקמות שיעור פרופ' דביר טל
ד 12:00 14:00 2
0455.2503.01 פיסיולוגיה של הצמח - מעבדה מעבדה ד"ר יעקובי יפתח
ד"ר שדה ניר
ב 14:00 19:00 4
0455.3832.01 פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפול שיעור פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' נוימן דרורית
ד"ר מוניץ אריאל
פרופ' פרנקל דן
ב 10:00 12:00 2
0455.3555.01 רצפו את המיקרוביום שלכם! ריצוף מתקדם, מתיאוריה לפרקטיקה מעבדה פרופ' שטרן גרונדלנד עדי
ד"ר ויין יריב
3