קורסי חובה שנים ב' וג' סמסטר א'

רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין
0455.2776.01 אוריינות מדעית שיעור פרופ' דיין תמר
ה 10:00 12:00 2
0455.2776.02 אוריינות מדעית שיעור פרופ' אילן מיכה
ב 12:00 14:00 2
0455.2776.03 אוריינות מדעית - ינתן באנגלית שיעור ד"ר מורן ענן
ד 16:00 18:00 2
0455.2776.05 אוריינות מדעית שיעור פרופ' ססה גואידו
א 14:00 16:00 2
0455.2776.11 אוריינות מדעית שיעור ד"ר בורשטיין דוד
א 12:00 14:00 2
0455.2548.01 ביוכימיה שיעור ד"ר צור צפריר
ד"ר פראג גלי
א 11:00 12:00 4
שיעור ד"ר צור צפריר
ד"ר פראג גלי
ג 10:00 12:00 0
0455.2548.02 ביוכימיה - תרגיל תרגיל מר כספי עידו
גב' זהר אור
גב' קטריבס ליאת
ה 08:00 10:00 0
0455.2526.01 גנטיקה כללית שיעור פרופ' קופייק מרטין
ד"ר חגי צחי יצחק
א 08:00 11:00 5
0455.2526.02 גנטיקה כללית שיעור פרופ' קופייק מרטין
ד"ר חגי צחי יצחק
ד 08:00 11:00 5
0455.2526.03 גנטיקה כללית תרגיל גב' וגנר נעמה
ב 10:00 12:00 0
0455.2526.04 גנטיקה כללית תרגיל גב' אבו ראס רים
ג 14:00 16:00 0
0455.2526.05 גנטיקה כללית תרגיל מר רן - ספיר שי
א 14:00 16:00 0
0455.2526.06 גנטיקה כללית תרגיל מר יומירן ניסן
ב 12:00 14:00 0
0455.2526.07 גנטיקה כללית תרגיל גב' רובינשטיין לינור
ב 10:00 12:00 0
0455.2526.08 גנטיקה כללית תרגיל גב' קוסטין טליה
ג 08:00 10:00 0
0455.1569.01 זואולוגיה שיעור פרופ' שנקר נעה
ד"ר ריבק גל
ד"ר שפיגל אור
ב 10:00 12:00 3
שיעור פרופ' שנקר נעה
ד"ר ריבק גל
ד"ר שפיגל אור
ג 14:00 15:00 0
0455.3066.01 מבוא לביואינפורמטיקה שיעור פרופ' פופקו טל
ד"ר נחמן יפתח
ד"ר בורשטיין דוד
ג 16:00 18:00 2
0455.2237.01 מבוא לנוירוביולוגיה שיעור פרופ' אשרי אורי
פרופ' פרנקל דן
ב 08:00 10:00 4
שיעור פרופ' אשרי אורי
פרופ' פרנקל דן
ג 13:00 14:00 4
0455.2237.02 מבוא לנוירוביולוגיה תרגיל א 15:00 16:00 0
0455.2237.03 מבוא לנוירוביולוגיה תרגיל ד 15:00 16:00 0
0455.2552.01 פיזיולוגיה שיעור ד"ר לוי אופיר
ד"ר לוין ערן
ד"ר יעקובי יפתח
ד"ר שדה ניר
ג 12:00 13:00 3
שיעור ד"ר לוי אופיר
ד"ר לוין ערן
ד"ר יעקובי יפתח
ד"ר שדה ניר
ה 10:00 12:00 0
0455.2815.01 פיסיקה ב' שיעור ד"ר הרכבי יאיר
ג 14:00 16:00 3
0455.2815.02 פיסיקה ב' שיעור ד"ר הרכבי יאיר
ג 16:00 18:00 3
0455.2815.03 פיסיקה ב' תרגיל מר סבסוביץ דניאל
ב 12:00 13:00 0
0455.2815.04 פיסיקה ב' תרגיל מר סבסוביץ דניאל
ה 12:00 13:00 0
0455.2815.05 פיסיקה ב' תרגיל מר סבסוביץ דניאל
א 11:00 12:00 0
0455.2815.06 פיסיקה ב' תרגיל מר סבסוביץ דניאל
ד 12:00 13:00 0
0455.2815.07 פיסיקה ב' תרגיל מר ניניו גד
ה 12:00 13:00 0
0455.2815.08 פיסיקה ב' תרגיל מר סבסוביץ דניאל
ד 11:00 12:00 0