קורסי בחירה לשנים ב' וג' סמסטר ב'

רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין
0455.2222.01 הכרת משאבי הספרייה למדעי החיים והרפואה - חיפוש במאגרי מידע גב' ליפשטיין מירה
0
0455.2223.01 הכרת משאבי הספרייה למדעי החיים והרפואה - ניהול מידע ביבליוגר גב' ליפשטיין מירה
0
0455.3896.01 ביולוגיה סינטטית iGEM מעבדה ד"ר אלבז יוהן
0
0455.2656.01 פאוניסטיקה של עופות ודו-חיים סיור פרופ' יום טוב יורם
ד"ר לוין ערן
פרופ' גפן אלי
0
0455.2686.01 אופקים חדשניים בביולוגיה שיעור פרופ' אבני עדי
ב 16:00 18:00 1 014 בריטניה
0455.2688.01 אימונולוגיה כללית שיעור פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר ויין יריב
ד"ר פדלר קראוני ורד
ג 08:00 10:00 4 014 בריטניה
שיעור פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר ויין יריב
ד"ר פדלר קראוני ורד
ה 08:00 10:00 0 014 בריטניה
0455.3686.01 אימונולוגיה כללית מעבדה ש+מ פרופ' פאר דן
א 14:00 19:00 3 107 בריטניה
0455.3082.01 אקולוגיה של שינוי אקלים - ינתן באנגלית ש+מ פרופ' שטרנברג מרסלו
ד 15:00 17:00 3 003 שרמן
0455.3363.01 ארגון ותנועה של רצפטורים בממברנות תאים שיעור פרופ' הניס יואב
ג 10:00 12:00 2 105 שרמן
0455.2665.01 ביוכימיה מעבדה שיעור פרופ' עאזם עבדסלאם
א 09:00 10:00 5 014 בריטניה
0455.2665.02 ביוכימיה מעבדה מעבדה פרופ' עאזם עבדסלאם
א 14:00 20:00 0 108 שרמן
0455.2665.03 ביוכימיה מעבדה מעבדה פרופ' עאזם עבדסלאם
ב 14:00 20:00 0 108 שרמן
0368.3105.01 ביולוגיה מבנית חישובית שיעור פרופ' וולפסון חיים י
פרופ' בן טל, ניר
ב 14:00 16:00 0 632 שרמן
שיעור פרופ' וולפסון חיים י
פרופ' בן טל, ניר
ה 10:00 11:00 0 009` שרמן
0368.3105.02 ביולוגיה מבנית חישובית תרגיל מר רוזנוב מרק
ה 11:00 12:00 0 009` שרמן
0455.3431.01 גישה מולקולרית לבעיות למידה וזכרון שיעור פרופ' ברזילי ארי
ב 12:00 15:00 3 002 שרמן
0455.3072.01 גנטיקה בעידן הרפואה האישית שיעור ד"ר גת ויקס עירית
ג 16:00 19:00 3 222 בריטניה
0455.2570.01 דע/י את עצמך - נפלאות המוח וצפונותיו שיעור פרופ' ברזילי ארי
ג 16:00 17:00 1 002 שרמן
0455.2805.01 הכרת עולם הצומח שו"ס פרופ' גרטי יעקב
ב 18:00 20:00 5 014 בריטניה
שו"ס פרופ' גרטי יעקב
ה 12:00 14:00 0 005 בריטניה
שו"ס פרופ' גרטי יעקב
ה 14:00 15:00 0
0455.2806.01 חסרי חוליות למתקדמים ש+מ פרופ' אילן מיכה
ד"ר בן-עמי פרידה
פרופ' שנקר נעה
א 12:00 16:00 4 114 שרמן
0455.2817.01 מגלים את הים שיעור פרופ' שנקר נעה
ב 08:00 11:00 2 110 שרמן
0455.3865.01 מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיות שיעור פרופ' קרונפלד נגה
א 10:00 12:00 0 112 שרמן
0455.2557.01 מטבוליזם :פיזיולוגיה ופתולוגיה שיעור ד"ר צור צפריר
ד"ר לוין ערן
פרופ' קרונפלד נגה
פרופ' פרנקל דן
פרופ' צרפתי אילן
ב 14:00 16:00 4 105 שרמן
שיעור ד"ר צור צפריר
ד"ר לוין ערן
פרופ' קרונפלד נגה
פרופ' פרנקל דן
פרופ' צרפתי אילן
ג 14:00 16:00 0 105 שרמן
0455.2554.01 מיטוכונדריות : חיים, מחלות ומוות שיעור פרופ' ברימן עדינה
ה 10:00 12:00 2 105 שרמן
0455.2566.01 מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התא מעבדה פרופ' וייל מיגל
א 14:00 18:00 4 006 בריטניה
מעבדה פרופ' וייל מיגל
ג 14:00 19:00 0 107 בריטניה
0455.2522.01 מעבדה בכימיה שיעור פרופ' קוטלייר אלכסנדר
א 09:00 10:00 4 014 בריטניה
0455.2522.02 מעבדה בכימיה מעבדה פרופ' קוטלייר אלכסנדר
א 14:00 19:00 0 102 שרמן
0455.2522.03 מעבדה בכימיה מעבדה פרופ' קוטלייר אלכסנדר
ב 14:00 19:00 0 102 שרמן
0455.2522.04 מעבדה בכימיה מעבדה פרופ' קוטלייר אלכסנדר
ד 11:00 16:00 0 102 שרמן
0455.2523.01 מעבדה במיקרוביולוגיה מעבדה פרופ' סגל גיל
ב 13:00 14:00 4 005 בריטניה
מעבדה פרופ' סגל גיל
ד 14:00 17:00 0 107 בריטניה
0455.3810.01 מעבדת פרוייקט פרויקט 6
0455.3516.01 מעורבות תהליכים דלקתיים במחלות ניווניות של המוח שיעור פרופ' פרנקל דן
ה 10:00 13:00 3 002 שרמן
0455.3090.01 מערכות סנסוריות (עיבוד במערכת החושים) שיעור ד"ר שיין מארק
ד"ר בלינדר פבלו
ד"ר מורן ענן
פרופ' פרנס משה
ב 09:00 12:00 4 006 בריטניה
0455.3090.02 מערכות סנסוריות (עיבוד במערכת החושים) תרגיל מר איל רגב
ד 15:00 16:00 0 009` שרמן
0455.2569.01 מתנות קטנות - מבנה תפקוד ושימושים של מולקולות ביולוגיות שיעור ד"ר רובינשטיין רתם
ב 15:00 16:00 1 005 בריטניה
0455.3889.01 נושאים נבחרים במדעי הסביבה שיעור פרופ' אבלסון אביגדור
ד 14:00 16:00 2 330 שרמן
0455.3064.01 נוירואתולוגיה : מנגנונים עצביים של התנהגות בע"ח - ינתן באנג שיעור פרופ' אילי אמיר
ג 13:00 14:00 3 003 שרמן
שיעור פרופ' אילי אמיר
ה 10:00 12:00 0 003 שרמן
0455.3898.01 סיורים להכרת חרקים בישראל סיור ד"ר דורצ'ין נטע
1
0455.6123.01 סמינריון בכתב בביוכימיה וביולוגיה מולקולרית סמינר 2
0455.6124.01 סמינריון בכתב בזואולוגיה סמינר 2
0455.6125.01 סמינריון בכתב בחקר התא ובאימונולוגיה סמינר 2
0455.6126.01 סמינריון בכתב בביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים סמינר 2
0455.6127.01 סמינריון בכתב במיקרוביולוגיה מולקולרית ובביוטכנולוגיה סמינר 2
0455.6128.01 סמינריון בכתב בנוירוביולוגיה סמינר 2
0455.3897.01 עולם החרקים ש+מ ד"ר דורצ'ין נטע
ד 14:00 18:00 4 110 שרמן
0455.3834.01 עקרונות ביוטכנולוגיים בהנדסת רקמות שיעור פרופ' דביר טל
ד 12:00 14:00 2 01 - קציר גרין
0455.2503.01 פיסיולוגיה של הצמח - מעבדה מעבדה ד"ר יעקובי יפתח
ב 14:00 19:00 4 102 בריטניה
0455.2553.01 פילוסופיה של הביולוגיה לביולוגיים שיעור ד"ר ענבר שני
ד 12:00 14:00 2 006 בריטניה
0455.3832.01 פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפול שיעור פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' נוימן דרורית
ד"ר מוניץ אריאל
פרופ' פרנקל דן
ב 10:00 12:00 2 002 שרמן
0455.2779.01 תכנות במטלב למדעי המוח שיעור ד"ר בלינדר פבלו
א 12:00 14:00 3 002 שרמן
0455.2779.02 תכנות במטלב למדעי המוח תרגיל מר הרשקוביץ גל
גב' גרא שירן
ב 14:00 16:00 0 009 שרמן
0455.2779.03 תכנות במטלב למדעי המוח תרגיל מר הרשקוביץ גל
גב' גרא שירן
ג 14:00 16:00 0 009 שרמן