קורסי חובה שנים ב' וג' סמסטר א'

רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין
0455.2776.01 אוריינות מדעית שיעור פרופ' סגל גיל
ה 10:00 12:00 2 01 - קציר גרין
0455.2776.02 אוריינות מדעית שיעור פרופ' אילי אמיר
ב 12:00 14:00 2 330 שרמן
0455.2776.03 אוריינות מדעית - ינתן באנגלית שיעור ד"ר מורן ענן
ד 16:00 18:00 2 003 שרמן
0455.2776.05 אוריינות מדעית שיעור ד"ר מרוז יסמין
א 14:00 16:00 0 028 סאקלר
0455.2548.01 ביוכימיה שיעור ד"ר צור צפריר
ד"ר פראג גלי
א 11:00 12:00 4 014 בריטניה
שיעור ד"ר צור צפריר
ד"ר פראג גלי
ג 10:00 12:00 0 014 בריטניה
0455.2548.02 ביוכימיה - תרגיל תרגיל מר כספי עידו
גב' קטריבס ליאת
גב' מיטיאגין יוליה
ה 08:00 10:00 0 002 שרמן
0455.2526.01 גנטיקה כללית שיעור פרופ' קופייק מרטין
פרופ' ברמן יהודית
א 08:00 11:00 5 014 בריטניה
0455.2526.02 גנטיקה כללית שיעור פרופ' קופייק מרטין
פרופ' ברמן יהודית
ד 08:00 11:00 5 005 בריטניה
0455.2526.03 גנטיקה כללית תרגיל מר יומירן ניסן
ב 10:00 12:00 0 002 שרמן
0455.2526.04 גנטיקה כללית תרגיל גב' אבו ראס רים
ג 14:00 16:00 0 002 שרמן
0455.2526.05 גנטיקה כללית תרגיל מר רן - ספיר שי
א 14:00 16:00 0 002 שרמן
0455.2526.06 גנטיקה כללית תרגיל גב' גרשון ליהיא
ב 12:00 14:00 0 003 שרמן
0455.2526.08 גנטיקה כללית תרגיל גב' קוסטין טליה
ג 08:00 10:00 0 005 בריטניה
0455.1569.01 זואולוגיה שיעור ד"ר ברונשטיין עמרי
ד"ר ריבק גל
פרופ' הולצמן רועי
ב 10:00 12:00 3 014 בריטניה
שיעור ד"ר ברונשטיין עמרי
ד"ר ריבק גל
פרופ' הולצמן רועי
ג 14:00 15:00 0 014 בריטניה
0455.3066.01 מבוא לביואינפורמטיקה שיעור פרופ' פופקו טל
ד"ר נחמן יפתח
ד"ר בורשטיין דוד
ב 10:00 12:00 3 005 בריטניה
0455.3066.02 מבוא לביואינפורמטיקה שיעור פרופ' פופקו טל
ד"ר נחמן יפתח
ד"ר בורשטיין דוד
ג 15:00 17:00 3 014 בריטניה
0455.3066.03 מבוא לביואינפורמטיקה תרגיל מר דובינסקי ודים
ג 13:00 14:00 0 003 שרמן
0455.3066.04 מבוא לביואינפורמטיקה תרגיל מר גלברט מעוז
ג 15:00 16:00 0 003 שרמן
0455.3066.05 מבוא לביואינפורמטיקה תרגיל גב' ינקוביץ גל
ד 09:00 10:00 0 002 שרמן
0455.3066.06 מבוא לביואינפורמטיקה תרגיל גב' מילר דניאל
ד 16:00 17:00 0 005 בריטניה
0455.2237.01 מבוא לנוירוביולוגיה שיעור פרופ' אשרי אורי
פרופ' שטיין ראובן
ב 08:00 10:00 4 005 בריטניה
שיעור פרופ' אשרי אורי
פרופ' שטיין ראובן
ג 13:00 14:00 4 014 בריטניה
0455.2237.02 מבוא לנוירוביולוגיה תרגיל גב' שוטלנדר נופר
א 15:00 16:00 0 005 בריטניה
0455.2237.03 מבוא לנוירוביולוגיה תרגיל גב' שוטלנדר נופר
ד 15:00 16:00 0 005 בריטניה
0455.2552.01 פיזיולוגיה שיעור פרופ' קרונפלד נגה
ד"ר לוין ערן
ד"ר יעקובי יפתח
ד"ר שדה ניר
ג 12:00 13:00 3 014 בריטניה
שיעור פרופ' קרונפלד נגה
ד"ר לוין ערן
ד"ר יעקובי יפתח
ד"ר שדה ניר
ה 10:00 12:00 0 014 בריטניה
0455.2815.01 פיסיקה ב' שיעור ד"ר הרכבי יאיר
ג 14:00 16:00 3 009 אולם לב
0455.2815.02 פיסיקה ב' שיעור ד"ר הרכבי יאיר
ג 16:00 18:00 3 009 אולם לב
0455.2815.03 פיסיקה ב' תרגיל מר ערו מוחמד
ב 12:00 13:00 0 110 שרמן
0455.2815.04 פיסיקה ב' תרגיל מר סבסוביץ דניאל
ה 12:00 13:00 0 014 בריטניה
0455.2815.05 פיסיקה ב' תרגיל מר סבסוביץ דניאל
א 11:00 12:00 0 006 בריטניה
0455.2815.06 פיסיקה ב' תרגיל מר סבסוביץ דניאל
ד 12:00 13:00 0 005 בריטניה
0455.2815.07 פיסיקה ב' תרגיל מר ערו מוחמד
ג 12:00 13:00 0 110 שרמן
0455.2815.08 פיסיקה ב' תרגיל מר סבסוביץ דניאל
ד 11:00 12:00 0 005 בריטניה
9455.2815.10 פיסיקה ב' - תגבור תרגיל ה 18:00 20:00 0 014 בריטניה