קורסי בחירה לשנים ב' וג' סמסטר ב'

רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין
0455.3703.01 ביוגיאוגרפיה סיור פרופ' מאירי שי
0
0455.2656.01 פאוניסטיקה של עופות ודו-חיים סיור פרופ' יום טוב יורם
ד"ר דור רועי
פרופ' גפן אלי
0
0455.2686.01 אופקים חדשניים בביולוגיה שיעור פרופ' אבני עדי
ב 16:00 18:00 1 014 בריטניה
0455.2688.01 אימונולוגיה כללית שיעור פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר ויין יריב
ד"ר פדלר קראוני ורד
ג 08:00 10:00 4 014 בריטניה
שיעור פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר ויין יריב
ד"ר פדלר קראוני ורד
ה 08:00 10:00 0 014 בריטניה
0455.3686.01 אימונולוגיה כללית מעבדה ש+מ פרופ' פאר דן
ד"ר מאיו ליאור
א 14:00 19:00 3 107 בריטניה
0455.3515.01 אפיון מחלות נוירודגנרטיביות ע"י הדמיה שיעור פרופ' אסף יניב
א 08:00 10:00 2 003 שרמן
0455.3039.01 אנליזה גנטית של ההתפתחות שיעור פרופ' סגל דני
ה 12:00 14:00 2 01 - קציר גרין
0455.2809.01 אקולוגיה של הצומח בא"י שו"ס פרופ' שטרנברג מרסלו
ד"ר ספיר יובל
ג 14:00 16:00 4 005 בריטניה
0455.3363.01 ארגון דינמיקה והעברת אותות בתאים: הדמיה וגישות ביופיזיקליות שיעור פרופ' הניס יואב
פרופ' ארליך מרסלו
ג 09:00 12:00 3 006 בריטניה
0455.2665.01 ביוכימיה מעבדה שיעור פרופ' עאזם עבדסלאם
א 09:00 10:00 5 105 שרמן
0455.2665.02 ביוכימיה מעבדה מעבדה פרופ' עאזם עבדסלאם
א 14:00 20:00 0 108 שרמן
0455.2665.03 ביוכימיה מעבדה מעבדה פרופ' עאזם עבדסלאם
ב 14:00 20:00 0 108 שרמן
0368.3105.01 ביולוגיה מבנית חישובית שיעור פרופ' וולפסון חיים י
פרופ' בן טל, ניר
ב 14:00 16:00 0
שיעור פרופ' וולפסון חיים י
פרופ' בן טל, ניר
ה 10:00 11:00 0 009` שרמן
0368.3105.02 ביולוגיה מבנית חישובית תרגיל פרופ' וולפסון חיים י
פרופ' בן טל, ניר
ה 11:00 12:00 0 009` שרמן
0455.3466.01 ביולוגיה של מערכות שיעור פרופ' קופייק מרטין
פרופ' סגל דני
ב 10:00 12:00 2 01 - קציר גרין
0455.2812.01 בעלי חיים בתנועה שיעור ד"ר ריבק גל
פרופ' עילם דוד
ד 10:00 12:00 2 003 שרמן
0455.3431.01 גישה מולקולרית לבעיות למידה וזכרון שיעור פרופ' ברזילי ארי
ב 12:00 15:00 3 002 שרמן
0455.2805.01 הכרת עולם הצומח שו"ס פרופ' גרטי יעקב
ב 18:00 20:00 5 014 בריטניה
שו"ס פרופ' גרטי יעקב
ה 12:00 14:00 0 005 בריטניה
שו"ס פרופ' גרטי יעקב
ה 14:00 15:00 0
0455.2806.01 חסרי חוליות למתקדמים ש+מ ד"ר שנקר נעה
ד"ר בן-עמי פרידה
א 12:00 15:00 4 105 שרמן
0455.2817.01 מגלים את הים מעבדה ד"ר שנקר נעה
ג 14:00 17:00 2 114 שרמן
0455.3865.01 מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיות ש+מ פרופ' קרונפלד נגה
א 10:00 12:00 3 105 שרמן
0455.2566.01 מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התא מעבדה פרופ' וייל מיגל
א 14:00 18:00 4 006 בריטניה
מעבדה פרופ' וייל מיגל
ג 14:00 19:00 0 107 בריטניה
0455.2522.01 מעבדה בכימיה שיעור פרופ' קוטלייר אלכסנדר
א 09:00 10:00 4 105 שרמן
0455.2522.02 מעבדה בכימיה מעבדה פרופ' קוטלייר אלכסנדר
א 14:00 19:00 0 102 שרמן
0455.2522.03 מעבדה בכימיה מעבדה פרופ' קוטלייר אלכסנדר
ב 14:00 19:00 0 102 שרמן
0455.2522.04 מעבדה בכימיה מעבדה פרופ' קוטלייר אלכסנדר
ד 11:00 16:00 0 102 שרמן
0455.2523.01 מעבדה במיקרוביולוגיה מעבדה פרופ' סגל גיל
ב 13:00 14:00 4 005 בריטניה
מעבדה פרופ' סגל גיל
ד 14:00 17:00 0 107 בריטניה
0455.3810.01 מעבדת פרוייקט פרויקט 6
0455.3516.01 מעורבות תהליכים דלקתיים במחלות ניווניות של המוח שיעור פרופ' פרנקל דן
ה 10:00 12:00 2 002 שרמן
0455.3064.01 נוירואתולוגיה: מודלים של בע"ח בנוירוביולוגיה שיעור פרופ' אילי אמיר
ג 13:00 14:00 3 003 שרמן
שיעור פרופ' אילי אמיר
ה 10:00 12:00 0 003 שרמן
0455.6123.01 סמינריון בכתב בביוכימיה וביולוגיה מולקולרית סמינר ד"ר מורבינסקי דינורה
2 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
0455.6124.01 סמינריון בכתב בזואולוגיה סמינר פרופ' לשם יוסף
2 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
0455.6125.01 סמינריון בכתב בחקר התא ובאימונולוגיה סמינר ד"ר גת ויקס עירית
2 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
0455.6126.01 סמינריון בכתב בביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים סמינר פרופ' שרון עמיר
2 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
0455.6127.01 סמינריון בכתב במיקרוביולוגיה מולקולרית ובביוטכנולוגיה סמינר פרופ' סגל דני
2 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
0455.6128.01 סמינריון בכתב בנוירוביולוגיה סמינר פרופ' רכבי עודד
2 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
0455.3890.01 עולם החרקים א' ש+מ ד"ר דורצ'ין נטע
ד 14:00 16:00 2 110 שרמן
0455.3891.01 עולם החרקים ב' ש+מ ד"ר דורצ'ין נטע
ה 14:00 16:00 3 110 שרמן
0455.3834.01 עקרונות ביוטכנולוגיים בהנדסת רקמות שיעור פרופ' דביר טל
ד 12:00 14:00 2 01 - קציר גרין
0455.2503.01 פיסיולוגיה של הצמח - מעבדה מעבדה פרופ' פרום הלל
ד"ר יעקובי יפתח
ב 14:00 19:00 4 110 בריטניה
0455.3832.01 פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפול שיעור פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' נוימן דרורית
ד"ר מוניץ אריאל
פרופ' פרנקל דן
ב 10:00 12:00 2 002 שרמן
0455.2779.01 תכנות במטלב למדעי המוח שיעור ד"ר בלינדר פבלו
גב' אלון עמית
גב' בוטויניק רותם
א 12:00 14:00 3 207 דן-דוד
0455.2779.02 תכנות במטלב למדעי המוח תרגיל גב' בוטויניק רותם
גב' אלון עמית
ג 14:00 16:00 0 009 שרמן
0455.2779.03 תכנות במטלב למדעי המוח תרגיל גב' בוטויניק רותם
גב' אלון עמית
ב 14:00 16:00 0 009 שרמן