קורסי חובה שנים ב' וג' סמסטר א'

רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין
0455.2776.01 אוריינות מדעית שיעור פרופ' סגל גיל
ה 10:00 12:00 2 01 - קציר גרין
0455.2776.02 אוריינות מדעית שיעור פרופ' אילי אמיר
ג 10:00 12:00 2 330 שרמן
0455.2776.03 אוריינות מדעית שיעור פרופ' פראג גלי
ה 14:00 16:00 2 632 שרמן
0455.2776.04 אוריינות מדעית שיעור פרופ' ורשנר דניאל
ב 14:00 16:00 2 105 שרמן
0455.2776.06 אוריינות מדעית שיעור ד"ר מורן ענן
ד 16:00 18:00 2 003 שרמן
0455.2776.10 אוריינות מדעית - שנה ג' שיעור פרופ' ורשנר דניאל
ב 08:00 10:00 0 002 שרמן
0455.2776.11 אוריינות מדעית - שנה ג' שיעור ד"ר ויינשטיין רועי
א 14:00 16:00 0 202 בריטניה
0455.1809.01 אקולוגיה שיעור פרופ' שטרנברג מרסלו
פרופ' אבלסון אביגדור
ד"ר בלמקר יונתן
ב 12:00 14:00 3 014 בריטניה
שיעור פרופ' שטרנברג מרסלו
פרופ' אבלסון אביגדור
ד"ר בלמקר יונתן
ג 13:00 14:00 0 014 בריטניה
0455.2548.01 ביוכימיה - אנזימולוגיה ומטבוליזם שיעור ד"ר צור צפריר
פרופ' פראג גלי
ג 10:00 12:00 3 014 בריטניה
שיעור ד"ר צור צפריר
פרופ' פראג גלי
ה 12:00 13:00 0 014 בריטניה
תרגיל ג 08:00 10:00 0
0455.2526.01 גנטיקה כללית שיעור פרופ' קופייק מרטין
פרופ' ברמן יהודית
ד"ר דיסטלפלד אסף
א 08:00 11:00 3 014 בריטניה
0455.2526.02 גנטיקה כללית שיעור פרופ' קופייק מרטין
פרופ' ברמן יהודית
ד"ר דיסטלפלד אסף
ד 08:00 11:00 3 005 בריטניה
0455.2526.03 גנטיקה כללית תרגיל גב' דיזנדרוק יעל
ב 10:00 12:00 0 002 שרמן
0455.2526.04 גנטיקה כללית תרגיל גב' קוסטין טליה
ג 14:00 16:00 0 002 שרמן
0455.2526.05 גנטיקה כללית תרגיל מר רוזנברג אלכס
א 14:00 16:00 0 105 שרמן
0455.2526.06 גנטיקה כללית תרגיל גב' גרשון ליהיא
ב 12:00 14:00 0 003 שרמן
0455.2526.07 גנטיקה כללית תרגיל מר זינגר טל
ב 10:00 12:00 0 112 שרמן
0455.2526.08 גנטיקה כללית תרגיל גב' רובינשטיין לינור
ה 08:00 10:00 0 105 שרמן
0455.1569.01 זואולוגיה שיעור ד"ר שנקר נעה
ד"ר ריבק גל
ד"ר דור רועי
ב 10:00 12:00 3 014 בריטניה
שיעור ד"ר שנקר נעה
ד"ר ריבק גל
ד"ר דור רועי
ג 14:00 15:00 0 014 בריטניה
0455.3066.01 מבוא לביואינפורמטיקה שיעור פרופ' פופקו טל
ד"ר נחמן יפתח
ג 15:00 17:00 2 014 בריטניה
0455.3066.02 מבוא לביואינפורמטיקה שיעור פרופ' פופקו טל
ד"ר נחמן יפתח
ב 10:00 12:00 2 005 בריטניה
0455.2501.01 מבוא לביולוגיה מולקולרית - מעבדה שיעור ד"ר פרקט ענת
א 13:00 15:00 3 005 בריטניה
מעבדה ד"ר פרקט ענת
א 15:00 19:00 0 107 בריטניה
0455.2501.02 מבוא לביולוגיה מולקולרית - מעבדה שיעור ד"ר פרקט ענת
ב 12:00 14:00 3 005 בריטניה
מעבדה ד"ר פרקט ענת
ב 14:00 18:00 0 107 בריטניה
0455.2501.03 מבוא לביולוגיה מולקולרית - מעבדה שיעור ד"ר פרקט ענת
ד 13:00 15:00 3 005 בריטניה
מעבדה ד"ר פרקט ענת
ד 15:00 19:00 0 107 בריטניה
0455.2237.01 מבוא לנוירוביולוגיה שיעור פרופ' ברזילי ארי
פרופ' פרנקל דן
ב 08:00 10:00 2 005 בריטניה
9455.2237.02 מבוא לנוירוביולוגיה - תרגיל רשות תרגיל א 15:00 16:00 0 005 בריטניה
9455.2237.03 מבוא לנוירוביולוגיה - תרגיל רשות תרגיל ד 15:00 16:00 0 005 בריטניה
0455.2508.02 מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמית מעבדה פרופ' אילי אמיר
פרופ' קרונפלד נגה
פרופ' ילובסקי שאול
פרופ' אוהד ניר
ד"ר שני אילון
ה 14:00 17:00 3 112 שרמן
0455.2552.01 פיזיולוגיה שיעור פרופ' קרונפלד נגה
פרופ' פרום הלל
ד"ר יעקובי יפתח
ג 12:00 13:00 3 014 בריטניה
שיעור פרופ' קרונפלד נגה
פרופ' פרום הלל
ד"ר יעקובי יפתח
ה 10:00 12:00 0 014 בריטניה
0455.2815.01 פיסיקה ב' שיעור פרופ' פיסצקי אליעזר
ג 14:00 16:00 3 009 אולם לב
0455.2815.02 פיסיקה ב' שיעור פרופ' פיסצקי אליעזר
ג 16:00 18:00 3 009 אולם לב
0455.2815.03 פיסיקה ב' תרגיל מר אריאלי אורי
א 12:00 13:00 0 005 בריטניה
0455.2815.04 פיסיקה ב' תרגיל מר אריאלי אורי
ב 12:00 13:00 0 006 בריטניה
0455.2815.05 פיסיקה ב' תרגיל מר פרחי אסף
ה 12:00 13:00 0 105 שרמן
0455.2815.06 פיסיקה ב' תרגיל מר אריאלי אורי
א 11:00 12:00 0 006 בריטניה
0455.2815.07 פיסיקה ב' תרגיל מר אריאלי אורי
ד 12:00 13:00 0 005 בריטניה
0455.2815.08 פיסיקה ב' תרגיל מר אריאלי אורי
ג 12:00 13:00 0 105 שרמן
0455.2815.09 פיסיקה ב' תרגיל מר פרחי אסף
ד 11:00 12:00 0 005 בריטניה
9455.2815.10 פיסיקה ב' - תגבור תרגיל ה 18:00 20:00 0 014 בריטניה