קורסי חובה שנים ב' וג' סמסטר ב'

רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין
0455.2536.01 אבולוציה שיעור ד"ר הדני לילך
ד"ר מירוז איתי
ד 08:00 11:00 3 005 בריטניה
0455.2536.02 אבולוציה שיעור ד"ר הדני לילך
ד"ר מירוז איתי
ה 14:00 17:00 3 005 בריטניה
0455.2776.06 אורינות מדעית סמינר ד"ר ברזל עדי
ג 14:00 16:00 2 632 שרמן
0455.2776.07 אוריינות מדעית סמינר פרופ' אוהד ניר
ג 10:00 12:00 2 202 בריטניה
0455.2776.08 אוריינות מדעית סמינר ד"ר מורן ענן
ד 12:00 14:00 2 006 בריטניה
0455.2776.09 אוריינות מדעית שיעור פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
ד 16:00 18:00 2 222 בריטניה
0455.2549.01 ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה שיעור פרופ' ורדימון לילי
ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' אלרואי שטיין אורנה
ד"ר ברזל עדי
ב 10:00 12:00 4 005 בריטניה
שיעור פרופ' ורדימון לילי
ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' אלרואי שטיין אורנה
ד"ר ברזל עדי
ה 10:00 12:00 0 005 בריטניה
0455.2549.02 ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה שיעור פרופ' ורדימון לילי
ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' אלרואי שטיין אורנה
ד"ר ברזל עדי
א 10:00 12:00 4 014 בריטניה
שיעור פרופ' ורדימון לילי
ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' אלרואי שטיין אורנה
ד"ר ברזל עדי
ג 10:00 12:00 0 014 בריטניה
0455.1521.01 ביולוגיה מולקולרית של צמחים שיעור פרופ' ילובסקי שאול
פרופ' ססה גואידו
ד"ר שני אילון
א 10:00 12:00 4 005 בריטניה
שיעור פרופ' ילובסקי שאול
פרופ' ססה גואידו
ד"ר שני אילון
ג 10:00 12:00 4 005 בריטניה
0455.1510.01 ביולוגיה של התא שיעור פרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' ארליך מרסלו
א 12:00 14:00 3 014 בריטניה
שיעור פרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' ארליך מרסלו
ב 08:00 09:00 0 014 בריטניה
0455.1510.02 ביולוגיה של התא שיעור פרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' ארליך מרסלו
א 14:00 16:00 3 014 בריטניה
שיעור פרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' ארליך מרסלו
ב 12:00 13:00 0 005 בריטניה
0455.2580.01 מיקרוביולוגיה שיעור ד"ר הרשקוביץ ענת
ד"ר אלדר אביגדור
פרופ' בכרך ערן
ד"ר יעקובי יפתח
א 12:00 13:00 3 005 בריטניה
שיעור ד"ר הרשקוביץ ענת
ד"ר אלדר אביגדור
פרופ' בכרך ערן
ד"ר יעקובי יפתח
ד 10:00 12:00 0 014 בריטניה
0455.2580.02 מיקרוביולוגיה שיעור ד"ר הרשקוביץ ענת
ד"ר אלדר אביגדור
פרופ' בכרך ערן
ד"ר יעקובי יפתח
ב 09:00 10:00 3 014 בריטניה
שיעור ד"ר הרשקוביץ ענת
ד"ר אלדר אביגדור
פרופ' בכרך ערן
ד"ר יעקובי יפתח
ג 14:00 16:00 0 014 בריטניה