קורסי בחירה לשנים ב' וג' סמסטר א'

רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין
0455.3348.01 אבולוציה מולקולרית שיעור ד"ר מירוז איתי
ג 10:00 12:00 4 105 שרמן
שיעור ד"ר מירוז איתי
ד 08:00 10:00 0 105 שרמן
0455.3088.01 אבני דרך בהיסטוריה של תורת האבולוציה שיעור פרופ' וול דוד
א 16:00 18:00 1 105 שרמן
0455.3424.01 אינטראקציות צמח פתוגן שיעור פרופ' שרון עמיר
פרופ' ססה גואידו
ד 10:00 13:00 3 105 שרמן
0455.3798.01 איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיס שיעור פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
פרופ' הניס יואב
א 13:00 14:00 3 014 בריטניה
שיעור פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
פרופ' הניס יואב
ב 12:00 14:00 0 002 שרמן
0455.3703.01 ביוגיאוגרפיה שיעור פרופ' מאירי שי
ב 08:00 10:00 4 01 מוזיאון זואולוגי
0455.3462.01 ביוטכנולוגיה בצמחים שיעור פרופ' שרון עמיר
פרופ' ברימן עדינה
פרופ' זילברשטיין אביה
ב 08:00 10:00 4 006 בריטניה
שיעור פרופ' שרון עמיר
פרופ' ברימן עדינה
פרופ' זילברשטיין אביה
ה 08:00 10:00 0 006 בריטניה
0455.3063.01 ביולוגיה התפתחותית שיעור ד"ר שפרינצק דוד
פרופ' חיימוביץ דניאל
פרופ' אשרי פדן רות
ד"ר לנדסמן לימור
א 14:00 17:00 3 006 בריטניה
0455.3032.01 ביולוגיה מולקולרית של מחלות מדבקות ממקור חיידקי שיעור פרופ' סגל גיל
א 09:00 11:00 2 002 שרמן
0455.3047.01 ביולוגיה תאית והתפתחותית של צמחים שיעור פרופ' אלוני רוני
פרופ' ילובסקי שאול
ד"ר שני אילון
ב 14:00 16:00 4 006 בריטניה
שיעור פרופ' אלוני רוני
פרופ' ילובסקי שאול
ד"ר שני אילון
ה 10:00 12:00 0 006 בריטניה
0455.3053.01 ביולוגיה ימית שיעור פרופ' אילן מיכה
פרופ' בניהו יהודה
א 09:00 12:00 3 105 שרמן
0455.3823.01 ביולוגיה ימית - סיור סיור פרופ' אילן מיכה
פרופ' בניהו יהודה
1
0455.3051.01 בקרה אנדוקרינית שיעור פרופ' גוטהילף יואב
ג 08:00 10:00 3 014 בריטניה
שיעור פרופ' גוטהילף יואב
ה 08:00 10:00 0 014 בריטניה
0455.3652.01 בקרה הורמונלית של התנהגות בע"ח שיעור פרופ' טרקל יוסף
ג 12:00 14:00 2 003 שרמן
0455.2626.01 גנטיקה כללית - מעבדה מעבדה פרופ' רון אליאורה
פרופ' סגל דני
ד"ר פרקט ענת
ה 14:00 18:00 4 110 בריטניה
0455.3804.01 גנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה בצמחים- ש+מ ד"ר מירוז איתי
פרופ' אוהד ניר
פרופ' פרום הלל
פרופ' זילברשטיין אביה
ג 11:00 15:00 4 110 בריטניה
0455.3682.01 גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי שיעור ד"ר הרשקוביץ ענת
פרופ' גופנא אורי
ב 10:00 12:00 4 006 בריטניה
שיעור ד"ר הרשקוביץ ענת
פרופ' גופנא אורי
ה 12:00 14:00 0 006 בריטניה
0455.3360.01 הנדסה גנטית שיעור ד"ר קולוט מיכאל
א 09:00 11:00 3 006 בריטניה
שיעור ד"ר קולוט מיכאל
ג 14:00 15:00 0 006 בריטניה
0455.2807.01 התנהגות בע"ח שיעור ד"ר יובל יוסי
ד"ר שרף ינון
פרופ' עילם דוד
ה 14:00 17:00 3 005 בריטניה
0455.2535.01 חוליתניים למתקדמים: אנטומיה משווה מבנה ופונקציה של מערכות הג שיעור פרופ' עילם דוד
ד"ר הולצמן רועי
ד 16:00 18:00 6 105 שרמן
מעבדה פרופ' עילם דוד
ד"ר הולצמן רועי
ג 12:00 16:00 0 114 שרמן
0455.2734.01 ליתופלורה וביואינדיקטורים שיעור פרופ' גרטי יעקב
ב 16:00 18:00 2 005 בריטניה
0455.3439.01 מבוא לביולוגיה מבנית שיעור פרופ' בן-טל ניר
פרופ' הירש יואל
ד"ר קסל עמית
א 12:00 13:00 4 006 בריטניה
שיעור פרופ' בן-טל ניר
פרופ' הירש יואל
ד"ר קסל עמית
ד 10:00 12:00 0 006 בריטניה
0455.3439.02 מבוא לביולוגיה מבנית - תרגיל תרגיל גב' נרונסקי איה
א 13:00 14:00 0 009 שרמן
0455.3505.01 מיפוי המוח ודימות מוחי שיעור פרופ' אסף יניב
א 09:00 12:00 3 003 שרמן
0455.3610.01 מעבדת פרוייקט מעבדה 6
0455.3034.01 נגיפים גורמי מחלות - מנגנונים מולקולריים שיעור פרופ' בכרך ערן
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
ד"ר קובילר אורן
ב 14:00 16:00 2 005 בריטניה
0455.3045.01 ננוביוטכנולוגיה שיעור פרופ' דביר טל
ג 15:00 17:00 2 222 בריטניה
0455.3123.01 סמינריון בכתב בביוכימיה וביולוגיה מולקולרית סמינר ד"ר מורבינסקי דינורה
2
0455.3124.01 סמינריון בכתב בזואולוגיה סמינר פרופ' לשם יוסף
2
0455.3125.01 סמינריון בכתב בחקר התא ובאימונולוגיה סמינר ד"ר גת ויקס עירית
2
0455.3126.01 סמינריון בכתב בביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים סמינר פרופ' שרון עמיר
2
0455.3127.01 סמינריון בכתב במיקרוביולוגיה מולקולרית ובביוטכנולוגיה סמינר פרופ' סגל דני
2
0455.3128.01 סמינריון בכתב בנוירוביולוגיה סמינר ד"ר רכבי עודד
2
0119.5640.01 עולם הפיטריות שיעור פרופ' אושרוב ניר
ה 10:00 12:00 2
0455.2750.01 פאוניסטיקה של בעלי חוליות שיעור פרופ' יום טוב יורם
ד"ר דור רועי
פרופ' גפן אלי
ד 14:00 16:00 6 01 מוזיאון זואולוגי
שיעור פרופ' יום טוב יורם
ד"ר דור רועי
פרופ' גפן אלי
ה 12:00 14:00 0 01 מוזיאון זואולוגי
0455.3779.01 פרקים בביוטכנולוגיה שיעור פרופ' בנהר איתי
ב 16:00 18:00 4 002 שרמן
שיעור פרופ' בנהר איתי
ד 16:00 18:00 0 002 שרמן
0455.3059.01 צמחי תועלת שיעור פרופ' גרטי יעקב
א 12:00 14:00 2 002 שרמן
0455.3065.01 תכנות ב - perl לביולוגים מעבדה גב' לוי קרין אלי
גב' עבדאלהאדי נארימאן
ג 10:00 13:00 3 009 שרמן
0455.3065.02 תכנות ב - perl לביולוגים מעבדה גב' לוי קרין אלי
גב' עבדאלהאדי נארימאן
ב 12:00 15:00 3 009 שרמן