רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
2171331401 אנגלית מתקדמים ב' שו"ת ג 10:00 12:00 0 205 דן-דוד גב' מוניק זלצר אלפסי
שו"ת ה 14:00 16:00 0 002 רוזנברג גב' מוניק זלצר אלפסי
2171331402 אנגלית מתקדמים ב' שו"ת ב 14:00 16:00 0 207 דן-דוד גב' מוניק זלצר אלפסי
שו"ת ד 12:00 14:00 0 107/8 דן-דוד גב' מוניק זלצר אלפסי
0455100101 איך מארגנים חיים? התא כמודל שיעור 0 פרופ' אלרואי שטיין אורנה
פרופ' ארליך מרסלו
0455151201 מבוא לביולוגיה א' שיעור ד 12:00 14:00 4 014 בריטניה
שיעור ה 14:00 16:00 0 014 בריטניה
0455151202 מבוא לביולוגיה א' שיעור ב 16:00 18:00 4 014 בריטניה
שיעור ד 16:00 18:00 0 014 בריטניה
0455156601 כימיה כללית ואנליטית שיעור א 14:00 17:00 7 014 בריטניה
שיעור ד 14:00 16:00 0 014 בריטניה
0455156602 כימיה כללית ואנליטית שיעור ב 08:00 10:00 7 014 בריטניה
שיעור ד 09:00 12:00 0 014 בריטניה
0455156603 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ג 12:00 14:00 0 105 שרמן
0455156604 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ה 10:00 12:00 0 002 שרמן
0455156605 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 12:00 14:00 0 207 דן-דוד
0455156606 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 12:00 14:00 0 105 שרמן
0455156607 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 10:00 12:00 0 112 דן-דוד
0455156608 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 12:00 14:00 0 014 בריטניה
0455156609 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ד 12:00 14:00 0 105 שרמן
0455156610 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 10:00 12:00 0 207 דן-דוד
0455156611 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 12:00 14:00 0 006 בריטניה
0455156612 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ג 10:00 12:00 0 207 דן-דוד
0455156613 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ג 14:00 16:00 0 207 דן-דוד
0455156614 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ג 10:00 12:00 0 105 שרמן
0455181901 מבוא לתכנות בפייתון למדעי החיים שיעור ב 14:00 16:00 4 014 בריטניה
0455181902 מבוא לתכנות בפייתון למדעי החיים שיעור ה 12:00 14:00 4 014 בריטניה
0455181903 מבוא לתכנות בפייתון למדעי החיים תרגיל ג 14:00 16:00 0 105 שרמן
0455181904 מבוא לתכנות בפייתון למדעי החיים תרגיל ג 12:00 14:00 0 207 דן-דוד
0455181905 מבוא לתכנות בפייתון למדעי החיים תרגיל ד 14:00 16:00 0 105 שרמן
0455181906 מבוא לתכנות בפייתון למדעי החיים תרגיל ד 10:00 12:00 0 103 סמולרש מדעי החיים
0455181907 מבוא לתכנות בפייתון למדעי החיים תרגיל ב 12:00 14:00 0 112 דן-דוד
0455181908 מבוא לתכנות בפייתון למדעי החיים תרגיל ד 12:00 14:00 0 112 דן-דוד
0455181909 מבוא לתכנות בפייתון למדעי החיים תרגיל ה 08:00 10:00 0 105 שרמן
0455181910 מבוא לתכנות בפייתון למדעי החיים תרגיל ג 14:00 16:00 0 003 שרמן
0455181911 מבוא לתכנות בפייתון למדעי החיים תרגיל ה 14:00 16:00 0 207 דן-דוד
0455181912 מבוא לתכנות בפייתון למדעי החיים תרגיל ד 14:00 16:00 0 207 דן-דוד
0455180401 מתמטיקה - א' שיעור ג 10:00 12:00 4 005 בריטניה
שיעור ד 16:00 17:00 0 005 בריטניה
0455180402 מתמטיקה - א' שיעור ג 12:00 14:00 4 005 בריטניה
שיעור ב 11:00 12:00 0 005 בריטניה
0455180403 מתמטיקה - א' תרגיל ד 10:00 11:00 0 002 שרמן
0455180404 מתמטיקה - א' תרגיל א 12:00 13:00 0 207 דן-דוד
0455180405 מתמטיקה - א' תרגיל ה 08:00 09:00 0 005 בריטניה
0455180406 מתמטיקה - א' תרגיל ג 10:00 11:00 0 003 שרמן
0455180407 מתמטיקה - א' תרגיל ד 12:00 13:00 0 207 דן-דוד
0455180408 מתמטיקה - א' תרגיל ה 10:00 11:00 0 105 שרמן
0455180409 מתמטיקה - א' תרגיל ד 10:00 11:00 0 207 דן-דוד
0455182401 מתמטיקה - ב' שיעור ה 12:00 14:00 3 005 בריטניה
0455182402 מתמטיקה - ב' שיעור ה 10:00 12:00 3 005 בריטניה
0455182403 מתמטיקה - ב' תרגיל ד 11:00 12:00 0 002 שרמן
0455182404 מתמטיקה - ב' תרגיל א 13:00 14:00 0 207 דן-דוד
0455182405 מתמטיקה - ב' תרגיל ה 09:00 10:00 0 005 בריטניה
0455182406 מתמטיקה - ב' תרגיל ג 11:00 12:00 0 003 שרמן
0455182407 מתמטיקה - ב' תרגיל ד 13:00 14:00 0 207 דן-דוד
0455182408 מתמטיקה - ב' תרגיל ה 11:00 12:00 0 105 שרמן
0455182409 מתמטיקה - ב' תרגיל ד 11:00 12:00 0 207 דן-דוד