רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0400100101 בטיחות הדרכה אישית ו 09:00 12:30 0 014 בריטניה פרופ' פרנקל דן
0421412901 ביולוגיה מולקולרית למתקדמים עולם הרנ"א שיעור ד 09:00 12:00 3 01 - קציר גרין פרופ' קאופמן גבריאל
0431388801 ביומכאניקה השוואתית לזואולוגיים שיעור ה 10:00 12:00 2 009` שרמן ד"ר ריבק גל
0431460301 ביוסטטיסטיקה שיעור ד 10:00 12:00 4 105 שרמן פרופ' גפן אלי
פרופ' הולצמן רועי
ד"ר שפיגל אור
שיעור ה 14:00 15:00 0 105 שרמן פרופ' גפן אלי
פרופ' הולצמן רועי
ד"ר שפיגל אור
0431460302 ביוסטטיסטיקה תרגיל ה 15:00 16:00 0 009 שרמן מר פרייסבלום שלמה
0411325001 גישות לפורמולציה בהגנת צמחי יבול שיעור ב 09:00 11:00 2 ד"ר שדה ניר
0491322401 גישות מחקר בנוירואימונולוגיה שיעור ג 12:00 14:00 2 01 - קציר גרין פרופ' פרנקל דן
0411306101 גנטיקה של אוכלסיות והתאוריה האבולוציונית שיעור ג 14:00 16:00 2 103 סמולרש מדעי החיים פרופ' הדני לילך
0491322501 ההיפוקמפוס, האמיגדלה וקידוד זכרון במוח היונק שיעור ג 16:00 18:00 2 105 שרמן גב' סומק שירלי
0453338801 הנדסת נוגדנים שיעור ה 10:00 12:00 2 003 שרמן פרופ' בנהר איתי
0431389601 זיהוי מינים בעידן הגנטי - כלים יישומיים מעבדה 2 פרופ' הושון דורתה
ד"ר ברונשטיין עמרי
2172331501 כתיבה מדעית לתלמידי מדע החיים שו"ת ה 12:00 14:00 0 207 דן-דוד ד"ר נועה הלוי
0431462701 מבוא לתוכנת R שו"ת 3 ד"ר לוי אופיר
0421381601 מבוא לביולוגיה מבנית שיעור א 12:00 13:00 4 006 בריטניה פרופ' בן-טל ניר
פרופ' הירש יואל
שיעור ד 10:00 12:00 0 006 בריטניה פרופ' בן-טל ניר
פרופ' הירש יואל
0421381602 מבוא לביולוגיה מבנית תרגיל א 13:00 14:00 0 009 שרמן מר כספי עידו
0431461601 מאקרואקולוגיה שיעור 3 פרופ' מאירי שי
0411358701 מעבדה חישובית - ניתוח נתוני ריצוף עמוק בעידן הגנומי שיעור א 09:00 12:00 3 009 שרמן מר גליק ליאור
0453339501 נושאים עכשוויים במיקרוביולוגיה א' שיעור ג 10:00 11:00 1 01 - קציר גרין פרופ' הרשקוביץ ענת
0453439501 נושאים עכשוויים במיקרוביולוגיה ב' שיעור ג 10:00 11:00 1 01 - קציר גרין פרופ' הרשקוביץ ענת
0431310901 סמינר מחקרי - מסלול אקולוגיה סמינר ב 14:00 16:00 2 006 בריטניה ד"ר ברונשטיין עמרי
ד"ר בן-עמי פרידה
0491322901 עיבוד אותות ביולוגיים שיעור ב 14:00 16:00 4 003 שרמן ד"ר מורן ענן
פרופ' בלינדר פבלו
פרופ' יובל יוסי
0491322902 עיבוד אותות ביולוגיים תרגיל ד 14:00 16:00 0 009` שרמן מר שרף עודד
0453410501 עקרונות ושימוש של שיטות פיזיקליות בביולוגיה שיעור ג 16:00 18:00 2 003 שרמן פרופ' גזית אהוד
0453411501 עקרון ה - Hologenome תפקיד ה - Microbiota בהתאמה והאבולוציה שיעור ג 11:00 12:00 2 01 - קציר גרין פרופ' רוזנברג יוגין
0452311701 שיטות בביולוגיה מולקולרית ותאית שיעור ד 12:00 14:00 2 006 בריטניה ד"ר ברזל עדי
ד"ר מאיו ליאור
פרופ' אשרי אורי
פרופ' לדרקרמר חררדו
0453339701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית א' שיעור ב 08:00 09:00 2 01 - קציר גרין פרופ' קופייק מרטין
0453439701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית ב' שיעור ב 08:00 09:00 2 01 - קציר גרין פרופ' קופייק מרטין
0491322101 נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה סמינר ה 14:00 15:00 2 003 שרמן פרופ' רכבי עודד
פרופ' בלינדר פבלו
0421499801 סמינר מחקר בביוכימיה א' סמינר ב 10:00 12:00 2 003 שרמן ד"ר רובינשטיין רתם
ד"ר נחמן יפתח
0421499901 סמינר מחקר בביוכימיה ב' סמינר ב 10:00 12:00 2 003 שרמן ד"ר רובינשטיין רתם
ד"ר נחמן יפתח
0440499801 סמינר מל"מ א' לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה סמינר ב 09:00 10:00 2 003 שרמן ד"ר חגי צחי יצחק
0440499901 סמינר מל"מ א' לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה סמינר ב 09:00 10:00 2 003 שרמן ד"ר חגי צחי יצחק
0411499801 סמינר מל"מ א' במדעי הצמח סמינר ג 11:00 12:00 2 פרופ' יעקובי יפתח
0411499901 סמינר מל"מ ב' במדעי הצמח סמינר ג 11:00 12:00 2 פרופ' יעקובי יפתח
0431499801 סמינר מל"מ א' בזואולוגיה סמינר ד 12:00 13:00 2 002 שרמן ד"ר לוין ערן
0431499901 סמינר מל"מ ב' בזואולוגיה סמינר ד 12:00 13:00 2 002 שרמן ד"ר לוין ערן
0491499801 סמינר מל"מ א' בנוירוביוכימיה סמינר ה 15:00 16:00 1 003 שרמן פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' פרנקל דן
0491499901 סמינר מל"מ ב' בנוירוביוכימיה סמינר ה 15:00 16:00 2 003 שרמן פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' פרנקל דן