רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
2171331404 אנגלית מתקדמים ב' שו"ת ב 16:00 18:00 0 107 דן-דוד גב' מוניק זלצר אלפסי
שו"ת ה 08:00 10:00 0 205 דן-דוד גב' מוניק זלצר אלפסי
0455151301 מבוא לביולוגיה ב' שיעור ב 10:00 12:00 4 014 בריטניה פרופ' אוהד ניר
פרופ' שטרן גרונדלנד עדי
פרופ' הושון דורתה
שיעור ה 12:00 14:00 0 014 בריטניה פרופ' אוהד ניר
פרופ' שטרן גרונדלנד עדי
פרופ' הושון דורתה
0455151302 מבוא לביולוגיה ב' שיעור ב 12:00 14:00 4 014 בריטניה פרופ' אוהד ניר
פרופ' שטרן גרונדלנד עדי
פרופ' הושון דורתה
שיעור ה 10:00 12:00 0 014 בריטניה פרופ' אוהד ניר
פרופ' שטרן גרונדלנד עדי
פרופ' הושון דורתה
0455151401 מבוא לביולוגיה ג' שיעור ה 14:00 15:00 4 014 בריטניה פרופ' אילי אמיר
פרופ' שרף ינון
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' גוטהילף יואב
0455151402 מבוא לביולוגיה ג' שיעור ד 14:00 15:00 4 014 בריטניה פרופ' אילי אמיר
פרופ' שרף ינון
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' גוטהילף יואב
0455156201 כימיה אורגנית שיעור א 14:00 16:00 6 005 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
ד"ר ויינשטיין רועי
ד"ר למפל אילה
שיעור ג 16:00 18:00 0 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
ד"ר ויינשטיין רועי
ד"ר למפל אילה
0455156202 כימיה אורגנית שיעור ג 12:00 14:00 6 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
ד"ר ויינשטיין רועי
ד"ר למפל אילה
שיעור ד 12:00 14:00 0 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
ד"ר ויינשטיין רועי
ד"ר למפל אילה
0455156203 כימיה אורגנית תרגיל ב 12:00 14:00 0 003 שרמן מר רוט אהד
0455156204 כימיה אורגנית תרגיל ג 14:00 16:00 0 002 שרמן מר בשיר סלאם
0455156205 כימיה אורגנית תרגיל ד 12:00 14:00 0 002 שרמן גב' דבשה שר
0455156206 כימיה אורגנית תרגיל ג 14:00 16:00 0 003 שרמן גב' לזרי שני
0455156207 כימיה אורגנית תרגיל ד 12:00 14:00 0 005 בריטניה גב' עקריב טל
0455156208 כימיה אורגנית תרגיל ב 10:00 12:00 0 003 שרמן גב' דבשה שר
0455156209 כימיה אורגנית תרגיל ד 10:00 12:00 0 006 בריטניה מר זילברמן אריק
0455156210 כימיה אורגנית תרגיל ג 14:00 16:00 0 005 בריטניה מר זילברמן אריק
0455156211 כימיה אורגנית תרגיל ב 10:00 12:00 0 006 בריטניה גב' עקריב טל
0455156212 כימיה אורגנית תרגיל ה 12:00 14:00 0 003 שרמן מר בשיר סלאם
0455156213 כימיה אורגנית תרגיל ב 12:00 14:00 0 006 בריטניה גב' לזרי שני
0455156214 כימיה אורגנית תרגיל ד 10:00 12:00 0 002 שרמן מר רוט אהד
0455156501 כימיה פיסיקלית שיעור ב 14:00 16:00 3 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
0455156502 כימיה פיסיקלית שיעור ד 08:00 10:00 3 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
0455156503 כימיה פיסיקלית תרגיל ג 10:00 12:00 0 003 שרמן מר אדר שי
0455156504 כימיה פיסיקלית תרגיל ב 12:00 14:00 0 101 - אולם טרובוביץ גב' פרנקוביץ' תמר
0455156505 כימיה פיסיקלית תרגיל ד 14:00 16:00 0 005 בריטניה גב' חמאיסי בסמה
0455156506 כימיה פיסיקלית תרגיל ד 14:00 16:00 0 006 בריטניה מר אדר שי
0455156507 כימיה פיסיקלית תרגיל ב 12:00 14:00 0 105 שרמן גב' בין יובל
0455156508 כימיה פיסיקלית תרגיל ד 10:00 12:00 0 105 שרמן מר אדר שי
0455156509 כימיה פיסיקלית תרגיל ב 10:00 12:00 0 002 שרמן גב' פרנקוביץ' תמר
0455156510 כימיה פיסיקלית תרגיל ג 10:00 12:00 0 102 - אולם מירון טרובוביץ גב' פרנקוביץ' תמר
0455156511 כימיה פיסיקלית תרגיל ד 10:00 12:00 0 101 - אולם טרובוביץ גב' חמאיסי בסמה
0455156512 כימיה פיסיקלית תרגיל ג 10:00 12:00 0 105 שרמן גב' בין יובל
0455156513 כימיה פיסיקלית תרגיל ב 12:00 14:00 0 002 שרמן גב' חמאיסי בסמה
0455156514 כימיה פיסיקלית תרגיל ד 10:00 12:00 0 107 דן-דוד גב' בין יובל
0455180601 סטטיסטיקה שיעור ה 16:00 19:00 4 002 שרמן גב' סטוקלין ילנה
0455180602 סטטיסטיקה שיעור ב 16:00 19:00 4 014 בריטניה גב' סטוקלין ילנה
0455180603 סטטיסטיקה שיעור ד 08:00 11:00 4 005 בריטניה ד"ר לוי סיגל
0455180604 סטטיסטיקה תרגיל ד 14:00 16:00 0 002 שרמן גב' אקסלרוד רחל
0455180605 סטטיסטיקה תרגיל ה 08:00 10:00 0 002 שרמן מר בריל ברק
0455180606 סטטיסטיקה תרגיל א 10:00 12:00 0 002 שרמן גב' כץ לאה
0455180607 סטטיסטיקה תרגיל א 14:00 16:00 0 003 שרמן גב' ג'לג'ולי אימאן
0455180608 סטטיסטיקה תרגיל ב 08:00 10:00 0 005 בריטניה גב' אקסלרוד רחל
0455180609 סטטיסטיקה תרגיל א 12:00 14:00 0 003 שרמן מר בריל ברק
0455180610 סטטיסטיקה תרגיל א 08:00 10:00 0 002 שרמן גב' ג'לג'ולי אימאן
0455180611 סטטיסטיקה תרגיל א 14:00 16:00 0 105 שרמן גב' כץ לאה
0455181701 פיסיקה א' שיעור ג 14:00 16:00 5 009 אולם לב ד"ר הרכבי יאיר
ד"ר לחיני יואב
פרופ' שפרינצק דוד
שיעור ד 16:00 18:00 0 014 בריטניה ד"ר הרכבי יאיר
ד"ר לחיני יואב
פרופ' שפרינצק דוד
0455181702 פיסיקה א' שיעור א 16:00 18:00 0 009 אולם לב ד"ר הרכבי יאיר
ד"ר לחיני יואב
פרופ' שפרינצק דוד
שיעור ה 14:00 16:00 5 005 בריטניה ד"ר הרכבי יאיר
ד"ר לחיני יואב
פרופ' שפרינצק דוד
0455181703 פיסיקה א' תרגיל ה 11:00 12:00 0 002 שרמן מר פרנקל שחר
0455181704 פיסיקה א' תרגיל ד 14:00 15:00 0 003 שרמן מר סבסוביץ דניאל
0455181705 פיסיקה א' תרגיל ד 10:00 11:00 0 003 שרמן מר סבסוביץ דניאל
0455181706 פיסיקה א' תרגיל ד 11:00 12:00 0 003 שרמן מר סבסוביץ דניאל
0455181707 פיסיקה א' תרגיל ה 12:00 13:00 0 002 שרמן מר פרנקל שחר
0455181708 פיסיקה א' תרגיל א 12:00 13:00 0 002 שרמן מר פרנקל שחר
0455181709 פיסיקה א' תרגיל ג 11:00 12:00 0 002 שרמן מר פרנקל שחר
0455181710 פיסיקה א' תרגיל א 14:00 15:00 0 002 שרמן מר סבסוביץ דניאל