רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
2171331401 אנגלית מתקדמים ב' שו"ת ג 10:00 12:00 0 002 רוזנברג גב' מוניק זלצר אלפסי
שו"ת ה 14:00 16:00 0 277 גילמן גב' מוניק זלצר אלפסי
2171331402 אנגלית מתקדמים ב' שו"ת ב 14:00 16:00 0 307 גילמן גב' מוניק זלצר אלפסי
שו"ת ד 12:00 14:00 0 002 רוזנברג גב' מוניק זלצר אלפסי
0455100101 איך מארגנים חיים? התא כמודל שיעור 0 פרופ' אלרואי שטיין אורנה
פרופ' ארליך מרסלו
0455151201 מבוא לביולוגיה א' שיעור ד 12:00 14:00 4 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
פרופ' רכבי עודד
שיעור ה 14:00 16:00 0 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
פרופ' רכבי עודד
0455151202 מבוא לביולוגיה א' שיעור ב 16:00 18:00 4 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
פרופ' רכבי עודד
שיעור ד 16:00 18:00 0 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
פרופ' רכבי עודד
0455156601 כימיה כללית ואנליטית שיעור א 14:00 17:00 7 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
שיעור ד 14:00 16:00 0 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
0455156602 כימיה כללית ואנליטית שיעור ב 08:00 10:00 7 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
שיעור ד 09:00 12:00 0 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
0455156603 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ג 12:00 14:00 0 105 שרמן מר איפרגן נתנאל
0455156604 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ה 10:00 12:00 0 002 שרמן גב' פיילייב הילה
0455156605 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 12:00 14:00 0 207 דן-דוד מר נטף דניאל
0455156606 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 12:00 14:00 0 105 שרמן מר איפרגן נתנאל
0455156607 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 10:00 12:00 0 112 דן-דוד גב' גריצנקו נטליה
0455156608 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 12:00 14:00 0 014 בריטניה גב' שורץ תום
0455156609 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ד 12:00 14:00 0 105 שרמן גב' גריצנקו נטליה
0455156610 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 10:00 12:00 0 207 דן-דוד מר נטף דניאל
0455156611 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 12:00 14:00 0 006 בריטניה גב' סאפיה מירנה
0455156612 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ג 10:00 12:00 0 207 דן-דוד גב' פיילייב הילה
0455156613 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ג 14:00 16:00 0 גב' שורץ תום
0455156614 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ג 10:00 12:00 0 גב' סאפיה מירנה
0455181901 מבוא ל Python שיעור ב 15:00 16:00 3 014 בריטניה ד"ר רובינשטיין רתם
ד"ר לוי אופיר
ד"ר שיין מארק
0455181902 מבוא ל Python שיעור ה 13:00 14:00 3 014 בריטניה ד"ר רובינשטיין רתם
ד"ר לוי אופיר
ד"ר שיין מארק
0455181903 מבוא ל Python תרגיל ג 14:00 15:00 0 105 שרמן גב' גבאי מיכל
0455181904 מבוא ל Python תרגיל ג 12:00 13:00 0 112 שרמן גב' גבאי מיכל
0455181905 מבוא ל Python תרגיל ד 15:00 16:00 0 103 סמולרש מדעי החיים גב' אקר נועה
0455181906 מבוא ל Python תרגיל ד 11:00 12:00 0 103 סמולרש מדעי החיים גב' נעמני גוני
0455181907 מבוא ל Python תרגיל ב 13:00 14:00 0 103 סמולרש מדעי החיים מר נגר נתן
0455181908 מבוא ל Python תרגיל ד 12:00 13:00 0 103 סמולרש מדעי החיים גב' אקר נועה
0455181909 מבוא ל Python תרגיל ב 10:00 11:00 0 005 בריטניה גב' נעמני גוני
0455181910 מבוא ל Python תרגיל ג 14:00 15:00 0 003 שרמן מר נגר נתן
0455181911 מבוא ל Python תרגיל ה 14:00 15:00 0 103 סמולרש מדעי החיים גב' גבאי מיכל
0455181912 מבוא ל Python תרגיל ד 15:00 16:00 0 105 שרמן מר נגר נתן
0455180401 מתמטיקה - א' שיעור ג 10:00 12:00 4 005 בריטניה מר מיכאלי פלג
שיעור ד 16:00 17:00 0 005 בריטניה מר מיכאלי פלג
0455180402 מתמטיקה - א' שיעור ג 12:00 14:00 4 005 בריטניה מר מיכאלי פלג
שיעור ב 11:00 12:00 0 005 בריטניה מר מיכאלי פלג
0455180403 מתמטיקה - א' תרגיל ד 10:00 11:00 0 002 שרמן מר מרקברייט איתי
0455180404 מתמטיקה - א' תרגיל א 12:00 13:00 0 207 דן-דוד גב' דיאב נוהא
0455180405 מתמטיקה - א' תרגיל ה 08:00 09:00 0 005 בריטניה מר זנגביל איתמר
0455180406 מתמטיקה - א' תרגיל ג 10:00 11:00 0 003 שרמן מר מרקברייט איתי
0455180407 מתמטיקה - א' תרגיל ד 12:00 13:00 0 207 דן-דוד גב' דיאב נוהא
0455180408 מתמטיקה - א' תרגיל א 14:00 15:00 0 003 שרמן מר זנגביל איתמר
0455182401 מתמטיקה - ב' שיעור ה 12:00 14:00 3 005 בריטניה מר ארז רון
0455182402 מתמטיקה - ב' שיעור ה 10:00 12:00 3 005 בריטניה מר ארז רון
0455182403 מתמטיקה - ב' תרגיל ד 11:00 12:00 0 002 שרמן מר מרקברייט איתי
0455182404 מתמטיקה - ב' תרגיל א 13:00 14:00 0 207 דן-דוד גב' דיאב נוהא
0455182405 מתמטיקה - ב' תרגיל ה 09:00 10:00 0 005 בריטניה מר זנגביל איתמר
0455182406 מתמטיקה - ב' תרגיל ג 11:00 12:00 0 003 שרמן מר מרקברייט איתי
0455182407 מתמטיקה - ב' תרגיל ד 13:00 14:00 0 207 דן-דוד גב' דיאב נוהא
0455182408 מתמטיקה - ב' תרגיל א 15:00 16:00 0 003 שרמן מר זנגביל איתמר