רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0431308601 אקולוגיה של חברות שיעור ב 14:00 16:00 4 פרופ' בלמקר יונתן
0431308602 אקולוגיה של חברות תרגיל ב 16:00 18:00 0 מר בובה יחזקאל
0400100101 בטיחות הדרכה אישית ו 08:00 12:30 0 ד"ר פראג גלי
פרופ' פרנקל דן
0421412901 ביולוגיה מולקולרית למתקדמים עולם הרנ"א שיעור ד 09:00 12:00 3 פרופ' קאופמן גבריאל
0431460301 ביוסטטיסטיקה שיעור ד 10:00 12:00 4 פרופ' גפן אלי
פרופ' הולצמן רועי
ד"ר שפיגל אור
שיעור ה 14:00 15:00 0 פרופ' גפן אלי
פרופ' הולצמן רועי
ד"ר שפיגל אור
0431460302 ביוסטטיסטיקה תרגיל ה 15:00 16:00 0 מר פרייס בלום שלמה
0411321501 בשר מתורבת ותחליפי בשר מהצומח שיעור ב 12:00 14:00 2 ד"ר נחמן יפתח
פרופ' אוהד ניר
0411325001 גישות לפורמולציה בהגנת צמחי יבול שיעור ב 09:00 11:00 2 ד"ר ויינשטיין רועי
ד"ר שדה ניר
0491322501 ההיפוקמפוס, האמיגדלה וקידוד זכרון במוח היונק שיעור ג 16:00 18:00 2 מר כהן רוני
0453338801 הנדסת נוגדנים שיעור ה 10:00 12:00 2 פרופ' בנהר איתי
0431389601 זיהוי מינים בעידן הגנטי - כלים יישומיים מעבדה 2 פרופ' הושון דורתה
ד"ר ברונשטיין עמרי
2172331501 כתיבה מדעית לתלמידי מדע החיים שו"ת ה 12:00 14:00 0 גב' הרייט רובין
0431462701 מבוא לתוכנת R שו"ת 3 ד"ר לוי אופיר
0421381601 מבוא לביולוגיה מבנית שיעור א 12:00 13:00 4 פרופ' בן-טל ניר
פרופ' הירש יואל
שיעור ד 10:00 12:00 0 פרופ' בן-טל ניר
פרופ' הירש יואל
0421381602 מבוא לביולוגיה מבנית תרגיל א 13:00 14:00 0 מר כספי עידו
0431461601 מאקרואקולוגיה שיעור 3 פרופ' מאירי שי
0453339501 נושאים עכשוויים במיקרוביולוגיה א' שיעור ג 10:00 11:00 1 פרופ' סגל גיל
0453439501 נושאים עכשוויים במיקרוביולוגיה ב' שיעור ג 10:00 11:00 1 פרופ' סגל גיל
0431310901 סמינר מחקרי - מסלול אקולוגיה סמינר א 14:00 16:00 2 פרופ' בלמקר יונתן
0453410501 עקרונות ושימוש של שיטות פיזיקליות בביולוגיה שיעור ג 16:00 18:00 2 פרופ' גזית אהוד
0411461501 פרקים נבחרים במדעי הצמח ב' שיעור ג 09:00 11:00 2 ד"ר ספיר יובל
ד"ר גרונטמן מיכל
0452311701 שיטות בביולוגיה מולקולרית ותאית שיעור ד 12:00 14:00 2 ד"ר ברזל עדי
ד"ר מאיו ליאור
פרופ' אשרי אורי
פרופ' לדרקרמר חררדו
0453339701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית א' שיעור ב 08:00 09:00 2 פרופ' קופייק מרטין
0453439701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית ב' שיעור ב 08:00 09:00 2 פרופ' קופייק מרטין
0491322101 נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה סמינר ה 14:00 15:00 2 פרופ' רכבי עודד
ד"ר בלינדר פבלו
0421499801 סמינר מחקר בביוכימיה א' סמינר ב 10:00 12:00 2 ד"ר רובינשטיין רתם
ד"ר נחמן יפתח
0421499901 סמינר מחקר בביוכימיה ב' סמינר ב 10:00 12:00 2 ד"ר רובינשטיין רתם
ד"ר נחמן יפתח
0440499801 סמינר מל"מ א' לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה סמינר ב 09:00 10:00 2 פרופ' לדרקרמר חררדו
0440499901 סמינר מל"מ ב' לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה סמינר ב 09:00 10:00 2 פרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר חגי צחי יצחק
0411499801 סמינר מל"מ א' במדעי הצמח סמינר ג 11:00 12:00 2 001 הגן הבוטני ד"ר יעקובי יפתח
0411499901 סמינר מל"מ ב' במדעי הצמח סמינר ג 11:00 12:00 2 001 הגן הבוטני ד"ר יעקובי יפתח
0431499801 סמינר מל"מ א' בזואולוגיה סמינר ד 12:00 13:00 2 ד"ר לוין ערן
0431499901 סמינר מל"מ ב' בזואולוגיה סמינר ד 12:00 13:00 2 ד"ר לוין ערן
0491499801 סמינר מל"מ א' בנוירוביוכימיה סמינר ה 15:00 16:00 2 פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
פרופ' פרנקל דן
0491499901 סמינר מל"מ ב' בנוירוביוכימיה סמינר ה 15:00 16:00 2 פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
פרופ' פרנקל דן