רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
2171331401 אנגלית מתקדמים ב' שו"ת ג 10:00 12:00 0 104 ווב גב' מוניק זלצר אלפסי
שו"ת ה 14:00 16:00 0 207 דן-דוד גב' מוניק זלצר אלפסי
2171331402 אנגלית מתקדמים ב' שו"ת ב 14:00 16:00 0 207 דן-דוד גב' מוניק זלצר אלפסי
שו"ת ד 12:00 14:00 0 גב' מוניק זלצר אלפסי
0455151201 מבוא לביולוגיה א' שיעור ד 12:00 14:00 4 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
פרופ' רכבי עודד
שיעור ה 14:00 16:00 0 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
פרופ' רכבי עודד
0455151202 מבוא לביולוגיה א' שיעור ב 16:00 18:00 4 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
פרופ' רכבי עודד
שיעור ד 16:00 18:00 0 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
פרופ' רכבי עודד
0455156601 כימיה כללית ואנליטית שיעור א 14:00 17:00 7 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
שיעור ד 14:00 16:00 0 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
0455156602 כימיה כללית ואנליטית שיעור ב 08:00 10:00 7 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
שיעור ד 09:00 12:00 0 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
0455156603 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ג 12:00 14:00 0 207 דן-דוד גב' פור מעיין
0455156604 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ה 10:00 12:00 0 002 שרמן גב' פיילייב הילה
0455156605 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 12:00 14:00 0 207 דן-דוד מר עתאמנה מוחמד
0455156606 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 12:00 14:00 0 105 שרמן גב' פיילייב הילה
0455156607 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 10:00 12:00 0 105 שרמן גב' פור מעיין
0455156608 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ה 12:00 14:00 0 002 שרמן מר נטף דניאל
0455156609 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ד 12:00 14:00 0 207 דן-דוד מר נטף דניאל
0455156610 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 10:00 12:00 0 207 דן-דוד מר עתאמנה מוחמד
0455156611 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ה 12:00 14:00 0 112 שרמן גב' גריצנקו נטליה
0455156612 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ג 10:00 12:00 0 207 דן-דוד גב' גריצנקו נטליה
0455180401 מתמטיקה שיעור ג 10:00 12:00 6 005 בריטניה פרופ' טל-עזר הלל
מר מיכאלי פלג
שיעור ה 12:00 14:00 0 005 בריטניה פרופ' טל-עזר הלל
מר מיכאלי פלג
0455180402 מתמטיקה שיעור ג 12:00 14:00 6 005 בריטניה פרופ' טל-עזר הלל
מר מיכאלי פלג
שיעור ה 10:00 12:00 0 005 בריטניה פרופ' טל-עזר הלל
מר מיכאלי פלג
0455180403 מתמטיקה תרגיל ד 10:00 12:00 0 002 שרמן מר אלדר אמיתי
0455180404 מתמטיקה תרגיל א 12:00 14:00 0 105 שרמן מר אלדר אמיתי
0455180405 מתמטיקה תרגיל ה 08:00 10:00 0 002 שרמן מר זק קוטוזוב בנימין
0455180406 מתמטיקה תרגיל ג 10:00 12:00 0 002 שרמן גב' פריציט ספיר
0455180407 מתמטיקה תרגיל ד 12:00 14:00 0 002 שרמן מר זק קוטוזוב בנימין
0455180408 מתמטיקה תרגיל א 14:00 16:00 0 002 שרמן מר גבריאלי אמיר